75 rocznica wyzwolenia Bolonii przez II Korpus Polski im. gen. W. Andersa

21 kwietnia, 2020

Dnia 21 kwietnia 1945 w godzinach porannych, żołnierze 9 Batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, jako pierwsi żołnierze alianccy wkroczyli do Bolonii. W żadnym z wyzwolonych przez Polaków włoskich miast nie witano żołnierzy 2 Korpusu tak serdecznie jak w Bolonii. Mieszkańców opanował istny szał radości, tańczono na ulicach, ściskano i całowano polskich żołnierzy, tych pierwszych którzy wkroczyli do miasta i tych kolejnych którzy prowadzili długie kolumny jeńców niemieckich (wśród których, co ciekawe było ponad 100 przymusowo wcielonych do armii niemieckiej Polaków).

Na szczycie najwyższej wieży miasta Torre degli Asinelli kapelan Karpatczyków ks. Rafał Grzondziel zawiesił polską flagę.

Pierwsze chwile w Bolonii tak wspominał oficer artylerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich – Tadeusz Czerkawski: „Nasza piechota posuwała się ulicami wśród krzyczących z radości mieszkańców, szczęśliwych i rzucających żołnierzom pod nogi kwiaty.

Dziewczęta całowały zmizerowane, nieogolone twarze strzelców. Miasto było nasze, myśmy je oswobodzili po ciężkich walkach za cenę przelanej krwi. Grała polska orkiestra wojskowa, kawiarnie były pełne żołnierzy i cywilów, którzy stawiali wino oswobodzicielom.”

Na murach były rozlepione plakaty w dwu językach (polskim i włoskim):

„WŁOSI,
Wam wolność przynieśli Polacy,
Ci, którzy pierwsi oparli się tyranii w 1939 roku,
Ci, którzy nade wszystko cenią swobodę człowieka
i wolność Narodu.
Ci, którzy w walce o wolność i sprawiedliwość nie ustaną,
Ci, którzy w niczyją nie pójdą niewolę!
Bo walczą
O WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ
CZEŚĆ NIEŚMIERTELNEJ ITALII
DYWIZJA PIECHOTY “KRESOWA”

Wyrazem wdzięczności dla Polaków było nadanie przez burmistrza Bolonii Giuseppe Dozza, w kilka miesięcy po wyzwoleniu miasta, honorowego obywatelstwa gen. Władysławowi Andersowi i jego szesnastu oficerom oraz wyróżnienie żołnierzy 9. Batalionu Strzelców Karpackich (który jako pierwszy wkroczył do miasta) specjalnymi medalami z napisem: “Ai liberatori che primi entrarono in Bologna 21. Aprile 1945 – per benemerenza” (tłum. Wyzwolicielom, którzy jako pierwsi wkroczyli do Bolonii 21 Kwietnia 1945 – w uznaniu zasług).

Źródło: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Zdjęcia: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: