Były brytyjski minister ds. energii wziął udział w debacie w Ambasadzie RP w Londynie, poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu

W dniu 18 października br. w Ambasadzie RP w Londynie odbyła się dyskusja nt. bezpieczeństwa energetycznego, zorganizowana we współpracy ze specjalizującym się w reformie polityki publicznej think tankiem Public Policy Projects.

Dyplomaci z 7 krajów oraz przedstawiciele Delegatury Unii Europejskiej w Londynie dyskutowali m.in. na temat kształtowania się struktury miksu energetycznego w kolejnych latach, dylematów w zakresie kosztów transformacji energetycznej czy efektów obecnych trendów w polityce energetycznej na wyzwania związane ze zmianami klimatu.

Dyskusję moderował Chris Skidmore, poseł do Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej i były minister ds. energii, któremu we wrześniu br. rząd Zjednoczonego Królestwa powierzył opracowanie Przeglądu Brytyjskiej Polityki Klimatycznej (Net Zero Review).

Wydarzenie otworzył Ambasador RP w Londynie Piotr Wilczek, który podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainie uwidoczniła potrzebę jeszcze częstszych spotkań i dyskusji w gronie krajów myślących podobnie nt. pojawiających się wyzwań w polityce energetycznej. Ambasador ocenił, iż w ostatnich miesiącach kwestie energetyczne zyskały na znaczeniu w przekazie medialnym i powszechnej świadomości, zaś wyzwania związane z zachowaniem bezpieczeństwa dostaw, dostępności cenowej energii oraz dążeniem do ochrony klimatu i środowiska będą stałym elementem dyskusji politycznej w kolejnych latach. Jak podkreślił, istnieje zatem pilna potrzeba koordynacji działań i wymiany pomysłów mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie się państw do aktualnych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych.

Ambasador Wilczek przypomniał także najważniejsze osiągnięcia Polski w obszarze transformacji energetycznej i polityki klimatycznej, w szczególności realizację szeregu inwestycji mających na celu dywersyfikację dostaw energii. Przypomniał także, że zaktualizowany dokument strategiczny Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. będzie uwzględniać czwarty filar – suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia się krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej. Ambasador podkreślił zarazem, że trwa realizacja kolejnych dużych inwestycji, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski i krajów naszego regionu (np. program budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim), które służą jednocześnie ochronie klimatu i środowiska.

Od: gov.pl

Zdjęcia: Twitter @AmbWilczek