Czy Polacy obawiają się militarnej agresji ze strony Rosji?

3 marca, 2023

Polacy coraz mniej obawiają się, że wojna na Ukrainie przeniesie się na ich terytorium. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Tylko 32,4% Polaków w obecnej chwili obawia się, że wojna obejmie także Polskę, podczas gdy aż 61,7% wyklucza taki scenariusz. To wyraźny spadek w porównaniu z badaniem z marca 2022 roku, gdzie 45% respondentów uważało, że konflikt zbrojny na Ukrainie może rozprzestrzenić się na Polskę.

Badanie pokazuje, że wśród osób, które najbardziej przekonane są, że konflikt na terenie Polski nam nie zagraża, przeważają kobiety oraz młodsi respondenci w wieku do 29 lat. Co ciekawe, mieszkańcy wsi i miast średniej wielkości także częściej wykluczają możliwość wojny na swoim terenie, co może wynikać z ich większej odległości od granicy z Ukrainą. Warto zauważyć, że osoby te często posiadają wykształcenie średnie lub wyższe, a ich główne źródła informacji to portale społecznościowe i tygodniki prasowe, a dopiero w następnej kolejności oraz dzienniki.

Wynik ten pokazuje, że polscy obywatele uważają, że Polska jest wystarczająco silnym krajem, by móc sobie poradzić w razie jakiejkolwiek agresji z zewnątrz.

Skąd wynika względny spokój Polaków? Przede wszystkim, Polska ma wsparcie ze strony innych państw. Zdaniem ekspertów, względny spokój Polaków może wynikać z faktu, że Polska jest członkiem NATO, co zwiększa jej bezpieczeństwo W ostatnich latach NATO i UE udzieliły Polsce znacznej pomocy militarno-finansowej. Nasz kraj podpisał również wiele umów zbrojeniowych i wzmocnił swoją obronę rakietową. Współpraca międzynarodowa na rzecz stabilizacji regionu, a także obecność wojsk amerykańskich i NATO na ziemi polskiej, są także czynnikami, które wpływają na obniżenie poziomu obaw Polaków.

Polska prowadzi politykę obrony niepodległości i suwerenności, co przyciąga inwestorów i pozytywnie wpływa na rozwój kraju. W ciągu ostatnich kilku lat Polska zwiększyła nakłady na obronę, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego, co znacznie wzmocniło jej pozycję na arenie międzynarodowej. Rząd polski przykłada dużą wagę do modernizacji i rozbudowy polskiej armii, a także do budowania infrastruktury obrony, takiej jak zabezpieczenie granicy wschodniej.

Polska zamierza stworzyć największą armię lądową w Europie: 300 000 żołnierzy (obecnie 114 000). Polskie siły zbrojne są modernizowane w szybkim tempie. Budżet na obronę ma osiągnąć 4 procent PKB z obecnych 2,4 procent, a planowane jest nawet osiągnięcie 5. Polska ma szansę stać się militarną potęgą Europy.

Oprócz tego Polacy zdają sobie sprawę z tragicznych skutków wojny i chętniej podejmują działania na rzecz pokoju i stabilizacji. Nasz kraj na przestrzeni dziejów nie prowadził agresywnych działań wobec innych państw i zawsze opowiadał się za współpracą międzynarodową i rozwiązywaniem konfliktów drogą dyplomatyczną.

Należy jednak pamiętać, że sytuacja na Ukrainie jest wciąż bardzo napięta. Rosja kontynuuje swoją agresywną politykę. W związku z tym  eksperci podkreślają, że Polska powinna nadal działać ostrożnie i nie bagatelizować zagrożenia.

 

Artur Sławkowski

Zdjęcie: Anton Brehov / Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

 

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: