Czy Polak posiadający też inne obywatelstwo musi na granicy okazać polski dokument?

21 maja, 2023

Obywatel RP ma obowiązek okazać podczas kontroli granicznej – w zależności od kierunku podróży – polski paszport lub polski dowód osobisty. 

Jeśli przyjeżdżając do Polski, zdecyduje się na przekroczenie granicy na podstawie dokumentu innego państwa, będzie traktowany jako obywatel tego kraju. Musi jednak wiedzieć, że jeśli okaże dokument kraju trzeciego (np. USA) będzie musiał spełnić wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Między innymi ograniczony będzie czas jego dozwolonego pobytu w RP do 90 dni w okresie 180-dniowym, którego przekroczenie uznawane jest za naruszenie prawa i skutkuje sankcjami.

Co więcej, jeśli funkcjonariusz Straży Granicznej w trakcie kontroli granicznej na wyjazd z Polski uzyska informację, że podróżny posiada polskie obywatelstwo, a nie ma ważnego polskiego dokumentu, czyli – w zależności od kierunku podróży – paszportu lub dowodu osobistego, ma obowiązek nie zezwolić takiej osobie na przekroczenie granicy. Nawet jeśli ta osoba wjechała na terytorium Polski na podstawie dokumentu stwierdzającego obywatelstwo innego państwa. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, głównie Ustawy o obywatelstwie polskim, posiadanie przez obywateli RP podwójnego obywatelstwa jest dopuszczalne, jednak nie skutkuje ono prawem do przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie i w żadnym wypadku obywatel polski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może żądać przed organami państwowymi, aby traktowano go jako obywatela innego państwa.

Dlatego sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a planującym podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły starania, aby uzyskać polski dokument paszportowy.

Od: Straż Graniczna

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: