Kwoty na utrzymanie azylantów wzrosły na Wyspach o 100% i są najwyższe w historii

27 sierpnia, 2023

Ubiegły rok był rekordowy pod względem nielegalnej imigracji – 45 755 osób dotarło do Wielkiej Brytanii po przepłynięciu kanału La Manche na małych łodziach. W tym roku syuacja wydaje się być jeszcze gorsza. Rząd brytyjski zdaje się nie panować nad sytuacją.

Według stanu na 24 sierpnia, w 2023 roku przez kanał La Manche przepłynęły na małych łodziach 19 382 osoby. Liczba ta obejmuje 3 824 w czerwcu, najwyższą liczbę w czerwcu w historii.

Premier Sunak obejmując stanowisko premiera ogłosił, że powstrzymanie nielegalnych przekroczeń kanału La Manche będzie stanowić jeden z pięciu kluczowych celów na ten rok.

Oczekiwanie wnisku o azyl trwa dłużej niż sześć miesięcy. Opóźnienia w Wielkiej Brytanii doprowadziły do powstania zaległości w wysokości ponad 175 000 wniosków. Rishi Sunak zobowiązał się do rozpatrzenia większości z nich do końca 2023 roku. Wydaje się, że spełnienie tych obietnic jest mało prawdopodobne.

W pierwszej połowie 2023 r. największa liczba osób ubiegających się o azyl pochodziła z Afganistanu (3 366).

Kolejna co do wielkości grupa, z nieco ponad 3200 wnioskami, pochodziła z Iranu, a następnie z Indii, Bangladeszu i Pakistanu.

W 2022 r. największa liczba osób ubiegających się o azyl pochodziła z Albanii: prawie 16 000 osób, w tym osoby pozostające na utrzymaniu. Większość z nich (67%) przybyła na małych łodziach.

Wiele osób ubiegających się o azyl zakwaterowanych jest w hotelach, co kosztuje okoo 6 milionów funtów dziennie. Ogólny koszt ich utrzymania wynosi 3,97 miliarda funtów rocznie. Jest to dwukrotny wzrost w stosunku do zeszłego roku (było to 2,2 mld funtów).

Premier Sunak stwierdził „Obecne koszty utrzymania osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii są nieakceptowalne” i tak skomentował obecną sytuackę w rozmowie z Daily Express: „Najlepszym sposobem na złagodzenie niedającej się utrzymać presji na nasz system azylowy i niedopuszczalnych kosztów ponoszonych przez podatników jest przede wszystkim zatrzymanie łodzi. Dlatego też koncentrujemy się na naszym planie złamania modelu biznesowego przemytników ludzi, ułatwiających te przeprawy, w tym na współpracy z zagranicznymi partnerami w celu zakłócenia ich wysiłków, zintensyfikowaniu wspólnej pracy z Francuzami, aby ograniczyć liczbę przepraw i rozwiązać problem zaległości w rozpatrywaniu wniosków azylowych”.

Nel Badowska

Zdjęcie: ukhumanrightsblog

 

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: