Nowe przepisy dotyczące przewozu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii od stycznia 2022

31 stycznia, 2022

Organizacja transportu towarów stała się trudnym zadaniem dla polskich eksporterów, kierowców i brytyjskich importerów w dobie post-brexitowych przemian. Nowe przepisy wprowadzone w styczniu, oraz kolejne zmiany mające nastąpić w lipcu 2022 roku, skomplikują proces transportu, dodając kolejną warstwę biurokratyczną do pracy eksporterów, kierowców i importerów.

Brytyjski Urząd Rady Ministrów wyjaśnia nowe zmiany podczas webinariów 

W związku ze zmianami, które mają nastąpią od stycznia 2022 roku, rząd brytyjski zorganizował serię webinariów na żądanie, które dotyczyły przemieszczania określonych towarów między Polską a Wielką Brytanią. Nagrania z tych webinariów zostały następnie udostępnione na oficjalnej rządowej stronie UK Cabinet Office.

Ze względu na złożoność nowych przepisów dotyczących importu, Urząd Rady Ministrów zorganizował trzy webinaria na żądanie:

 1. Import mięsa z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii
 2. Import owoców z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii
 3. Import produktów złożonych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Podczas webinarów przedstawiono główne zmiany, które mają nastąpić w styczniu i lipcu.

Zmiany począwszy od 1 stycznia 2022:

 • Wymagane pełne zgłoszenie przewozowe lub stosowanie procedur uproszczonych (uproszczone procedury zgłoszeń celnych, ang. Simplified Customs Declarations Processes, SCDP – dawniej CFSP), jeśli jest się do tego upoważnionym, oraz uiszczanie odpowiednich opłat celnych podczas przywozu.
 • Prenotyfikacja za pośrednictwem systemu IPAFFS w przypadku importu do Wielkiej Brytanii produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz żywności wysokiego ryzyka niebędącej pochodzenia zwierzęcego, wraz z prenotyfikacją w przypadku roślin i produktów roślinnych niższego ryzyka.

Zmiany począwszy od 1 lipca 2022:

 • Przesłanie eksportowego świadectwa zdrowia w systemie IPAFFS w przypadku importu do Wielkiej Brytanii:
 • żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP)
 • Przywozowa deklaracja skrócona (ENS) – wymagania dotyczące deklaracji bezpieczeństwa i ochrony podczas importu do Wielkiej Brytanii
 • Świadectwa fitosanitarne da produktów roślinnych niższego ryzyka oraz kontrole fizyczne towarów objętych SPS w punktach kontroli granicznej

11-etapowy proces importu towarów do Anglii, Walii lub Szkocji spoza Zjednoczonego Królestwa

Rząd dodatkowo opublikował 11-stopniową procedurę udanego transportu towarów do Wielkiej Brytanii. Wskazówki zostały uaktualnione o najnowsze regulacje ze stycznia. Kroki procesu są następujące:

1. Upewnij się, że wykonujesz właściwy proces

2. Przygotuj swoją firmę do importu oraz sprawdź, czy firma wysyłająca towary może eksportować je do Wielkiej Brytanii

 • Potrzebujesz numeru EORI, który zaczyna się od GB, aby importować towary do Anglii, Walii lub Szkocji.
 • Firma wysyłająca towary może potrzebować sporządzenia deklaracji eksportowej w swoim kraju oraz licencji lub certyfikatów na wysłanie towarów do Wielkiej Brytanii.

3. Zdecyduj, kto będzie dokonywał zgłoszeń celnych i transportował towary (większość firm korzysta z usług przewoźnika lub agenta celnego)

4. Znajdź kod towarowy dla swoich towarów i oblicz wartość swoich dóbr

 • Zidentyfikowanie kodu towarowego pomoże określić stawkę celną, którą musisz zapłacić i czy potrzebujesz licencji importowej. Przy składaniu deklaracji importowej należy podać wartość towarów – pomoże to w określeniu wysokości cła i podatku VAT, który trzeba będzie zapłacić.

5. Dowiedz się, czy możesz obniżyć swoje cło lub odroczyć płatność cła

6. Sprawdź, czy potrzebujesz licencji lub certyfikatu dla swoich towarów

7. Sprawdzić etykietowanie, oznakowanie i zasady wprowadzania do obrotu

8. Przeprowadź swoje towary przez urząd celny

 • Jeśli wyznaczyłeś kogoś, kto zajmie się dla Ciebie sprawami celnymi, sporządzi on deklarację i przeprowadzi Twoje towary przez granicę Wielkiej Brytanii.
 • Alternatywnie, złóż deklarację importową samodzielnie i uzyskaj odprawę celną swoich towarów przez brytyjskie służby celne.

9. Wystąp o zwrot podatku VAT

10. Jeśli zapłaciłeś za dużo cła lub podatku VAT lub odrzuciłeś towar, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy lub zrezygnować z płatności. Jeśli zapłaciłeś za mało cła lub podatku VAT, zgłoś się do HMRC.

11. Zachowaj faktury i dokumentację.

 

Autorka: Marta Kąkol 

Marta niedawno ukończyła studia na uniwersytecie w Utrechcie, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie filozofii, polityki i ekonomii. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu wykształceniu potrafi wykorzystać wiele perspektyw do analizy złożonych kwestii politycznych. Swoje zainteresowanie sprawami publicznymi wyraża na wiele sposobów, od pisania artykułów dziennikarskich po organizowanie wydarzeń o tematyce politycznej. 

Zdjęcie: Marcin Jozwiak, Unsplash

 

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: