Od dziś w Polsce bezpłatny przejazd państwowymi autostradami

1 lipca, 2023

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której zostają zniesione opłaty za przejazd samochodów osobowych i motocyklami (czyli pojazdami o dopuszczonej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) autostradami państwowymi, które do  tej pory były płatne. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2023 roku.

Ta decyzja oznacza konkretne oszczędności dla kierowców. Państwowe autostrady mają łączną długość 261 km i są to odcinki autostrad A2 (Konin – Stryków) i A4 (Wrocław – Gliwice Sośnica). Opłata za przejazd tymi odcinkami autostrad wynosiła do tej pory 9,90 zł i 16,20 zł.

https://twitter.com/PremierRP/status/1675216569956200448?s=20

Opłata za przejazd autobusów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozostaje bez zmian. Cała długość autostrad w Polsce wynosi 1800 km. Przejazd pięcioma pozostałymi odcinkami autostrad prywatnych pozostaje bez zmian.

Według obliczeń Ministerstwa Infrastruktury zmniejszenie wpływów za opłaty za przejazdy wyniesie około 00 milionów rocznie (ok. 2,5 tys. Przychodów Krajowego funduszu Drogowego).

 

Daria Więcek

Zdjęcie: Twitter @AnnaKrupka

 

 

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: