#polishblood – Tydzień Ratowania Życia – 9. edycja

[English version below]

Pandemia COVID-19. minęła i ilość śmierci spowodowanych koronawirusem znacząco zmalała, ale brytyjskie szpitale nadal bardzo potrzebują krwi. Dlatego postanowiliśmy również w tym roku kontynuować naszą szlachetną akcję i pomagać tym, którzy są w potrzebie. Bo oddając krew, ratujemy ludzkie życie!

Stacje krwiodawstwa pracują po 7 dni w tygodniu i zgłaszają się z rozpaczliwymi apelami o wsparcie. Świadome panujących obecnie restrykcji, zapewniają najwyższe środki ostrożności i bezpieczeństwa.

Nie bądźmy obojętni!

Od pierwszej akcji #polishblood z 2015 mija dokładnie 8 lat. Nieskromnie możemy przyznać, że była to jedna z najpozytywniejszych akcji spontanicznie przygotowanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w przeciągu ostatnich lat, która spotkała się z międzynarodowym pozytywnym oddźwiękiem. Tysiące Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii zdecydowało się oddawać krew w brytyjskich placówkach NHS, w celu budowania polsko-brytyjskiej solidarności, pomagania drugiemu człowiekowi, a także jako kolejny dowód na wkład naszej społeczności do Zjednoczonego Królestwa.

W ostatnim czasie możemy zauważyć wiele pozytywnych aspektów w bilateralnych relacjach. Oficjalnie honorowany jest wkład polskich matematyków w rozszyfrowanie Enigmy, wiele mówi się o polskich lotnikach, w Parlamencie zorganizowano kilkukrotnie prestiżowe debaty na temat pozytywnego wkładu Polaków w gospodarkę Wielkiej Brytanii. W National Army Museum w Londynie odsłonięte zostało popiersie gen. Władysława Andersa.

W polityce i kulturze wiele się dzieje, my natomiast skupmy się na budowaniu przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. To od nas zależy jaką będziemy mieć pozycję w Zjednoczonym Królestwie i jakie będziemy tworzyć relacje pomiędzy ludźmi.

Rejestracja w celu oddania krwi zajmuje tylko 2 minuty:
Walia:
https://www.welsh-blood.org.uk/giving-blood/
Anglia:
https://my.blood.co.uk/Account/Register
Szkocja:
https://www.scotblood.co.uk/
Irlandia Północna
https://nibts.hscni.net/donating-blood/

Działajmy!
Prosimy o drukowanie kartek #polishblood i robienie sobie zdjęć podczas oddawania krwi – http://brytol.com/polishblood.jpg – a następnie przesyłanie ich na inboxa lub info@britishpoles.uk Będziemy je publikować! (Przesłanie do nas zdjęcia jest równoznaczne z Państwa zgodą na jego publikacje przez nas i media, które będą pisać o akcji).

W poprzednich latach apel oddawania krwi podpisało ponad 60 polonijnych organizacji i osób publicznych. Pełna lista: https://www.facebook.com/events/1005323219518918/

Prosimy o kontaktowanie się z nami osób, które chciałyby zostać Ambasadorami #polishblood, udzielać wywiadów, prezentować Polaków w pozytywny sposób. Język angielski wymagany, zgłoszenia na info@britishpoles.uk.

Akcja oddawania krwi trwa cały tydzień pomiędzy 21 a 28 sierpnia 2023.

Z dumą oznajmiamy, iż od 5 lat #polishblood jest partnerem Legionu – Honorowych Dawców Krwi.

Pozdrawiamy,
Portal British Poles
info@britishpoles.uk

Wydarzenie na FACEBOOKU tutaj. Dołącz!

 

[EN]
The COVID-19 pandemic is over, and the corona-related deaths have clearly decreased, but British hospitals are still very much in need of blood. That is why we decided to continue our noble action this year and help those who are in need. Because by donating blood, we save human life!

Most blood stations are open 7 days a week in this period and have come forward with desperate appeals for support. Being aware of the current restrictions, they provide ultimate security and safety.

Let’s not be indifferent!

It has been 8 years since #polishblood 2015. We may sound boastful, but it was one of the most positive, spontaneous and internationally acknowledged actions undertaken by Poles living in the UK in recent times. Thousands of Polish people residing in the United Kingdom donated blood in their local NHS donor centres in an attempt to strengthen Polish-British unity and solidarity, help other human beings and further prove our positive contribution to British society.

These last few months have not all been about doom and gloom, there were plenty of examples of good bilateral relations: it is now officially recognised that the Polish mathematicians cracked the first Enigma during WWII, the contribution of the Polish airmen is appreciated, there were prestigious debates held about the positive contribution of Poles into the UK’s economy in the Houses of Parliament. The bust of General Władysław Anders has been unveiled at the National Army Museum in London.

There has been a lot going on in politics and culture, but we want to concentrate on strengthening the friendship between our nations. The future position of the Poles in the UK and the type of relations we have got with others here depends on us all and our actions.

Let’s act then!

Registration for blood donation only takes minutes:
Wales: https://www.welsh-blood.org.uk/giving-blood/
England: https://my.blood.co.uk/Account/Register
Scotland: https://www.scotblood.co.uk/
Northern Ireland: https://nibts.hscni.net/donating-blood/

Please, have the prints with #polishblood ready, take a photo and send it through to us, we will publish them all. Ready to print: http://brytol.com/polishblood.jpg
During recent years we had over 60 main organisations supporting the action – the full list can be found at: https://www.facebook.com/events/1005323219518918/

The whole week between 21 and 28 August 2023 is Blood Donation Week!

Kind regards,
British Poles
Media and support contact: info@britishpoles.uk

Join our event on FACEBOOK here.

 

 

Socials: