„Polska miała rację w kwestii rosyjskiego zagrożenia” – gen. NATO James Everard na konferencji „Polskie wsparcie dla Ukrainy”

28 listopada, 2023

Zorganizowana 27 listopada 2023 konferencja „Poland’s support for Ukraine”, poświęcona niezwykłej skali pomocy Polski dla Ukrainy, zgromadziła tłum gości w prestiżowej sali One Whitehall w stolicy Wielkiej Brytanii. Obecni byli politycy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Francji, Włoch i innych krajów, członkowie Parlamentu Zjednoczonego Królestwa i Izby Lordów, przedstawiciele biznesu oraz organizacji polonijnych w Wielkiej Brytanii, zaangażowanych we wspieranie Ukrainy i aktywnie współpracujących z Polską na rzecz tej pomocy.

Konferencja zorganizowana została przez portal British Poles i Transatlantic Alliance Foundation.

Yuriy Lysenko, przedstawiciel ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor Conservative Friends of Ukraine. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

„Polska jest jedynym krajem na świecie, który na tak niewyobrażalną skalę udowodnił swoje zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie, poszkodowanej w wyniku rosyjskiej agresji. Polacy przyjęli do swoich domów ponad 3 miliony uchodźców, a ich kraj przekazał 3,5 miliarda euro na pomoc. Polska przekazała też broń i sprzęt obronny, pomagając w obronie Ukrainy” – oświadczył podczas konferencji Yuriy Lysenko, przedstawiciel ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor Conservative Friends of Ukraine.

Od lewej: Sylwia Kosiec, POSK, dr Marek Laskiewicz, Prezes POSK, Piotr Michalik, Ognisko Polskie, Alicja Donimirska, dyrektor Zjednoczenia Polskiego, Maria Byczynski, portal British Poles, Janusz Sikora-Sikorski, prezes Towarzystwa Pomocy Polakom, Ela Barrass, prezes Macierzy Polskiej, Iwona Golińska, Polish Sue. Zdjęcie: British Poles

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona skali polskiego wsparcia dla Ukrainy od początku inwazji.

Ksiądz probosz Marek Gałuszka z parafii Balham na tle wystawy. Zdjęcie: British Poles

W trakcie konferencji udział wzięli następujący prelegenci:

  • Francis Dearnley, Daily Telegraph,
  • Yuriy Lysenko, przedstawiciel ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor Conservative Friends of Ukraine,
  • Daniel Kawczynski MP, konserwatywny poseł Izby Gmin,
  • George Byczynski, UK Friends of Ukraine i doradca w All-Party Parliamentary Group on Poland,
  • Paweł Pawłowski, członek zarządu Transatlantic Alliance Foundation,
  • Kacper Kita, ekspert w Transatlantic Alliance Foundation,
  • Generał Sir James Everard, były zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie.
Francis Dearnley, Daily Telegraph. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Podczas wydarzenia przypomniano, że ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy podpisali trójstronne partnerstwo 17 lutego 2022 roku, tuż przed rosyjską inwazją. Strategiczne konsultacje między trzema mocarstwami słusznie przewidziały rosyjskie zagrożenie.

Od lewej: lady Olga Maitland z Defence and Security Foundation, lord Hamilton of Epsom, Minister of State for the Armed Forces w rządzie Johna Majora oraz lady Munster. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Mówcy podkreślali, że Wielka Brytania i Polska były pierwszymi dużymi mocarstwami europejskimi, które natychmiast udzieliły pomocy Ukrainie. Spotkanie w One Whitehall zostało zorganizowane, by przypomnieć sobie skalę wsparcia dla Ukrainy i wyjaśnić dlaczego przeciwdziałanie rosyjskiemu zagrożeniu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy.

Zaproszeni goście. Zdjęcie: British Poles

Yuriy Lysenko, w dalszej części swojej wypowiedzi oświadczył: „Pamiętajmy, że bitwa tocząca się na Ukrainie nie dotyczy tylko jednego narodu, ale zasad demokracji, samostanowienia i bardzo ważnej struktury międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (…) Tylko dzięki wspólnym działaniom i niezłomnej determinacji możemy zapewnić jaśniejszą i bezpieczniejszą przyszłość dla Ukrainy i całej społeczności europejskiej (…) I ja wiem, że nasi polscy bracia i siostry zawsze tam będą, bo w obecnym krajobrazie politycznym rola Polski jest kluczowa. Dziękuję, Polsko!”

Od lewej: dr Marek Laskiewicz, Prezes POSK, Daniel Kawczynski, poseł Izby Gmin, prof. Tomasz Kaźmierski, rektor PUNO (Polski Uniwersytet na Obczyźnie). Zdjęcie: British Poles

Swoją obecnością zaszczycił konferencję Attaché obrony w ambasadzie RP Michał Sprengel, który w tym miesiącu został mianowany na stopień generała brygady Wojska Polskiego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Generał Michał Sprengel, Attaché obrony RP. Zdjęcie: British Poles

Pan Generał podczas wydarzenia otrzymał liczne gratulacje. Portalowi British Poles powiedział: „Dzisiejsza konferencja pozwoliła przypomnieć przedstawicielom brytyjskiego etablishmentowi o ogromnym wsparciu, jakiego polski rząd i polscy obywatele udzielili i nadal udzielają Ukrainie i Ukraińcom. Pomagaliśmy od samego początku, od pierwszego dnia konfliktu. Ważne, by ta świadomość była cały czas obecna w brytyjskim społeczeństwie, bo wojna nadal się toczy się tuż za naszą granicą i giną ludzie. Takie spotkania są formą wzmocnienia i podkreślenia wagi naszych relacji Polska – Wielka Brytania – Ukraina.”

Generał James Everard, były zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Następnie głos zabrał poseł Daniel Kawczynski, który w trakcie swojego wystąpienia powiedział: „Jestem jedynym członkiem Parlamentu Brytyjskiego urodzonym w Polsce. Nigdy nie wyjechałem z Polski. Zostałem z niej po prostu zabrany w wieku 6 lat, bo tak zdecydowali moi rodzice. Od 18 lat jestem dumnym reprezentatem swojego okręgu Shrewsbury and Atcham. Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w moim sercu. All-Party Parlamentary Group on Poland plasuje się na jednym z czołowych miejsc w Parlamencie, skupiając aż 97 posłów (…) Zapraszam wszystkich członków Parlamentu, którzy są dzisiaj na tej sali a jeszcze się do nas nie przyłączyli, by jak najszybciej to uczynili. Po tym, co wysłuchaliśmy tutaj widzicie Państwo, że nie ma kraju w Europie, którego determinacja, by pomóc Ukrainie, byłaby większa niż w Polsce.”

Daniel Kawczynski, poseł Izby Gmin. Zdjęcie: British Poles

Olbrzymie wrażenie na słuchaczach wywarła wypowiedź Generała Jamesa Everarda, byłego zastępcy Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie, który bez ogródek przyznał, że Polska miała rację, bo „wielokrotnie ostrzegała Zachód przed zagrożeniem ze strony Rosji”.

Kacper Kita, ekspert w Transatlantic Alliance Foundation. Zdjęcie: British Poles

Po przemówieniach miała miejsce specjalna ceremonia. Prowadzący spotkanie George Byczynski oraz Yuriy Lysenko, przedstawiciel ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, wręczyli Alicji Donimirskiej, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, dyplom za działania mające na celu wsparcie Ukrainy w obliczu inwazji rosyjskiej. Dyplom przysłany został z Ukrainy przez Fundację YAV z Yavoriva. Alicja odebrała dyplom osobiście i nie kryjąc wzruszenia podziękowała za to wyróżnienie, zobowiązując się do kontynuacji swojej działalności.

George Byczynski z All-Party Parliamentary Group on Poland oraz Yuriy Lysenko, przedstawiciel ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, wręczyli dyplom Alicji Donimirskiej, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Zdjęcie: British Poles

Wydarzenie było ważną okazją do wspierania i budowania nowych relacji między Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą.

Od lewej: Chris Vickers z 7 Regiment Royal Logistics Corps w rozmowie z Generałem Sir Jamesem Everardem, byłym zastępcą Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Podczas wydarzenia zaprezentowana została wystawa, która pokazywała i przypominała skalę pomocy gospodarczej, militarnej i politycznej dla Ukrainy. Przypomniała, że Polska przeznaczyła prawie 2% swojego PKB na wsparcie Ukraińców. Odniesiono się również do trudnych tematów, na przykład na jednej z plansz zatytułowanych „Wsparcie pomimo trudnej przeszłości” przypomniano o Rzezi Wołyńskiej.

Od lewej: gen. Michał Sprengel, Attaché obrony RP, George Byczynski, All-Party Parliamentary Group on Poland i Paweł Pawłowski, członek zarządu Transatlantic Alliance Foundation. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Po przemówieniach odbyło się przyjęcie, gdzie około 150 gości kontynuowało polityczne rozmowy w przyjacielskiej atmosferze.

Od lewej: ukraiński biskup Kenneth Nowakowski z diecezji katolickiej w Wielkiej Brytanii (dotychczasowy biskup New Westminster w Kanadzie) w rozmowie z Januszem Sikorą-Sikorskim z Polish Relief Society. Zdjęcie: Piotr Apolinarski

Projekt został sfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach grantu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Specjalne podziękowania dla kancelarii Sterling Law i Ombudsman of Ukraine za wsparcie konferencji.

Maria Byczynski

Zdjęcia: British Poles, Piotr Apolinarski

 

 

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: