W Londynie został zainaugurowany nowy projekt wspierający Polaków w potrzebie

W piątek 6 października, z inicjatywy poseł Joanny Fabisiak, w Londynie miała miejsce inauguracja projektu „Pomoc Polakom w potrzebie”. Spotkanie odbyło się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK w Londynie.

W spotkaniu wzięła udział inicjatorka projektu poseł Joanna Fabisiak, konsul generalny RP w Londynie Mateusz Stąsiek, prezes Posku dr Marek Laskiewicz, dyrektor ds Rodzin Sylwia Kosiec, Alicja Donimirska prezes Zjednoczenia Polskiego, Monika Hoch-Zielonka, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich za Granicą oraz przedstawiciele licznych organizacji polonijnych, między innymi Centrum Pomocy dla Bezdomnych „Barka”. 

Uroczystość inauguracjii projektu i symbolicznego przecięcia wstęgi zgromadziła też wielu ludzi dobrej woli, którzy chcą społecznie pomagać  Polakom w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkanie otworzyła poseł Joanna Fabisiak, która podkreśliła, ze w Wielkiej Brytanii jest corocznie odbieranych aż 250 polskich dzieci przez brytyjskie sądy. Polskie rodziny są często bezradne w takiej sytuacji, gdyż nie znają prawa brytyjskiego, a często mają też kłopoty językowe.

Centrum ma pomagać w takich sytuacjach oraz wspierać polskie rodziny, w szczególności kobiety, które padają ofiarą przemocy domowej. Osoby zrzeszone w Grupie Inicjatywnej „Pomoc Polakom w potrzebie” znają przepisy prawa brytyjskiego, a ich pomoc jest bezpłatna.

Poseł Joanna Fabisiak podsumowała 3 wcześniejsze spotkania, mające na celu zainaugurowanie Centrum Pomocy. Wszystkie odbywały się w POSK-u. W trakcie spotkania grupy inicjatywnej powiedziała: „To bardzo ważna i potrzeban inicjatywa. Od lat potrzebne jest miejsce, gdzie Polak znajdzie dach nad głową będąc w trudnej sytuacji życiowej. Potrzeba też zwykłej informacji, żeby nie doprowadzić nikogo do sytuacji krytycznej, aby matka nie przeżywałą traumy związanej z odebraniem dziecka. W naszym centrum oferowana będzie konkretna pomoc. Współpracują z nami specjaliści z dziedzin prawa, psychologii, bezpieczeństwa i rodziny.”

Przy okazji została zaprezentowana ulotka, przygotowana przez mecenas Marzena Konarzewską, która od lat specjalizuje się w prawie rodzinnym. Poniżej prezentujemy treść ulotki:

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

Czy wiecie, że… Angielskie prawo zabrania:

 • Pozostawiania dzieci samych, bez opieki, w domu i w samochodzie na dłuższy okres czasu w ciągu dnia (rekomendowany wiek dziecka – 12 lat). Nie wolno Ci też pozostawić dzieci samych na noc w domu do ukończenia przez dzieci (małoletniego) 16 lat.
 • Pozostawienia dzieci pod opieką osoby poniżej 16 lat. Dzieci do 12 lat powinny znajdować się pod opieka osoby doroslej.
 • Opieki nad dziećmi osobie chorej psychicznie, która z powodu swojej choroby może potencjalnie być zagrożeniem dla dzieci.
 • Przemocy: fizycznej (kar cielesnych), emocjonalnej, psychicznej i seksualnej. Dotyczy przemocy stosowanej nie tylko do dzieci, ale również innych domowników
 • Zaniedbywania dzieci: emocjonalnego, nie zapewnienia dziecku podstawowych warunków życiowych (mieszkanie, wyżywienie, opieka medyczna, edukacja i bezpieczeństwo).
 • Narażania dzieci na kontakt z nieodpowiednimi osobami, które są agresywne, mają konflikt z prawem i są niebezpieczne dla otoczenia.
 • Osobom odpowiedzialnym za opiekę nad dziećmi nadużywania alkoholu, narkotyków i innych  środków zakazanych.
 • Opuszczania zajęć szkolnych w czasie trwania roku szkolnego. Dzieci mają obowiązek uczęszczania do szkoły oraz edukacji od 5 do 16 roku życia. Obowiązek szkolny nakazuje punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły przez dziecko. Potrzebujesz znać ważne daty od kiedy do kiedy dziecko ma obowiązek szkolny zapytaj nas.

Czy wiecie, że…

 • Jako Rodzice/Opiekunowie jesteście odpowiedzialni za dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dzieci ukończą 16 rok życia, mogą się wyprowadzić z miejsca zamieszkania, ale odpowiedzialność za młodego człowieka nadal spoczywa na Rodzicach/Opiekunach do  czasu osiągnięcia pełnoletności dziecka.  
 • Opieka społeczna ma obowiązek zapewnić mieszkanie dzieciom do ukończenia przez nie 18 roku życia.
 • Dzieci muszą stawiać się w szkole punktualnie, a wszelki nieobecności winny być usprawiedliwione.
 • Jeśli w domu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek np. dziecko się poparzyło, ma guza na głowie lub wiele siniaków gdyż często się przewraca lub jest nieuważne to po zdarzeniu powiedz o tym właściwej osobie w szkole czy przedszkolu. Nie czekaj aż szkoła zapyta cię o to co się stało.                                                                                                  

Co jeszcze powinniście wiedzieć?

 • Nie jesteś sam!
 • W każdej sytuacji możesz skorzystać z pomocy Grupy Inicjatywnej ‘Pomoc Polakom w Potrzebie’
 • Mówimy w języku polskim
 • Znamy przepisy prawa angielskiego, środowiska szkół oraz zasady działania agencji państwowych w tym opieki społecznej ‘social services’ itd. 
 • Nasza pomoc jest darmowa i dyskretna
 • My Cię nie ocenimy ale pomożemy ocenić sytuację Twojej rodziny i wskażemy jak dalej postępować w problemie który dotknął Was jako Rodziców/Opiekunów i Wasze dzieci.

Portal British Poles jest patronem medialnym Centrum.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy do współpracy, a osoby w potrzebie do kontaktu z Centrum.

Maria Byczynski

Zdjęcia: British Poles

Od redakcji: Przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące funkcjonowana Centrum:

ADRES: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK w Londynie, 238-246 King Street, London W6 ORF

TELEFON: 07498 934 157

EMAIL: rodziny@posk.org

SPOTKANIA PORADNICZE: 

 • prawnik – poniedziałek godz. 17
 • psycholog – środa godz. 17
 • telefon zaufania, porady duchowe – czwartek godz. 17
 • warsztaty umiejętności wychowawczych- czwartek (raz w miesiącu)

Na spotkania nalezy się wcześniej umówić telefonicznie.

Socials: