Wywiad z dr Robertem Derewendą z IPN – kandydatem na Prezydenta Lublina

12 marca, 2024

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Lublinianie wybiorą wówczas nowego prezydenta swojego miasta. Na ten moment my, Lublinianie w kraju i za granicą, czekamy naprawdę niecierpliwe.  

Dziś prezentujemy Państwu kandydata na Prezydenta Lublina dr Roberta Derewendę.

Postaci 47-letniego dr Roberta Derewendy, kandydata na fotel Prezydenta Lublina, właściwie nie trzeba długo przedstawiać.  Znany jest on Lublinianom jako jeden z najbardziej dynamicznych dyrektorów lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którą to funkcję pełni z niezwykłą pieczołowitością i dumą już od kilku lat. W tej właśnie roli dr Derewenda często gości na ważnych wydarzeniach patriotycznych związanych z Lublinem, uczy o zbrodniach na narodzie polskim, odkrywa ofiary dwóch totalitaryzmów i oddaje hołd pomordowanym bohaterom naszego kraju, a co roku organizuje w Lublinie ważne obchody polskich świąt narodowych jak na przykład Rocznicę Powstania Warszawskiego czy Święto Żołnierzy Wyklętych.  

Zanim został dyrektorem IPN-u, dr Robert Derewenda był m.in. dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie i dyrektorem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Pisał on bowiem pracę naukową na temat księdza Blachnickiego, zamordowanego, jak już dziś to wiemy na pewno, przez komunistów. Jego postać była prawie nieznana szerszej publiczności przed powstaniem pracy Derewendy, która przyniosła rezultaty w postaci odkrycia prawdziwej historii tego zamordowanego duchownego, ofiary reżimu komunistycznego.

Dr Robert Derewenda pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Historii KUL, był cenionym przez młodzież nauczycielem i wychowawcą młodych pokoleń Lublinian, o czym świadczy fakt, że  jego wychowankowie nawet po zakończeniu szkoły utrzymują z nim kontakt. Od 2018 r. zasiada również w Radzie Miasta Lublin i należy do klubu radnych.

Iwona Golinska, Lublinianka i absolwentka dwóch największych lubelskich uczelni UMCS i KUL, mama 13 latka, żyjąca obecnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie założyła Zjednoczenie Polish Sue, przeprowadziła wywiad z dr Robertem Derewendą.

Iwona Golinska (IG): Jest Pan kandydatem na Prezydenta Lublina. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?

Robert Derewenda (RD): Kocham to miasto i chcę aktywnie przyczyniać się do jego rozwoju. Moje doświadczenie jako nauczyciela i wychowawcy pozwala mi spojrzeć na problemy miasta z perspektywy edukacyjnej i społecznej.

IG: Jaka jest dziś największa bolączka Lublina, którą chciałby Pan zaadresować jako Prezydent miasta?

RD: Obecnie największą bolączką Lublina wydaje się być rosnący w zatrważającym tempie dług miasta, problemy z infrastrukturą drogową, a także kwestia dostępności miejsc pracy dla młodych ludzi. Chciałbym skoncentrować się na stworzeniu warunków do rozwoju zawodowego i edukacyjnego, aby zatrzymać młodych i utalentowanych mieszkańców Lublina w mieście.

IG: Jako miłośnik Lublina a także nauczyciel i wychowawca młodzieży co miałby pan do przekazania młodzieży polonijnej w Londynie, jeśli chodzi o Lublin? 

RD: Nasza młodzież polonijna w Londynie stoi przed wyborem – wyborem swojej tożsamości, kierunku rozwoju i miejsca, które zechcą nazwać domem. Chcę, aby Lublin był dla nich nie tylko miejscem rodzinnych korzeni, ale także miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a potencjał rozwoju zawodowego idzie w parze z przyjaznymi warunkami życia. Chcemy być miejscem, do którego wraca się z energią i przekonaniem, że tu można spełnić marzenia.

IG: Wielu Lublinian mieszka obecnie w Londynie – wyjechali głównie ze względów zarobkowych.  Jak zachęciłby Pan rodziny do powrotu do Lublina? 

RD: Aby zachęcić całe rodziny do powrotu do Lublina, należy skupić się na tworzeniu atrakcyjnych warunków życia, dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i miejsc pracy. Lublin musi stworzyć perspektywy rozwoju dla każdego, by powrót do miasta był naturalnym wyborem.

IG: Co będzie pierwszym celem Pana działań jako Prezydenta Lublina?

RD: Moim priorytetem będzie praca na rzecz dobra Lublina, zamierzam skoncentrować się na naprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Chcę, aby ten budżet stał się rzeczywistą źrenicą oka dla Ratusza, nie tylko aktywizując mieszkańców, ale także wskazując na możliwość ich udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji i rozwoju miasta.

Dodatkowo, moim celem jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców. Obejmuje to nie tylko codzienne aspekty, takie jak zapewnienie bezpiecznego dojazdu do pracy czy ochrona dzieci w drodze do szkoły, ale również przygotowanie na ewentualne sytuacje kryzysowe, w tym ataki terrorystyczne. Bezpieczeństwo stało się sprawą priorytetową.

IG: Prozaiczne pytanie, ale ponoć w Lublinie są najgorsze drogi w Polsce, czy będziemy mogli zobaczyć poprawę? 

RD: Tak, jednym z moich priorytetów jest poprawa infrastruktury, w tym remonty dróg, aby zwiększyć komfort życia mieszkańców. Biorąc pod uwagę dług publiczny miasta, będę dążył do odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi. Planuję opracować zrównoważony budżet, uwzględniający inwestycje w rozwój miasta, jednocześnie kontrolując wydatki. Poprzez efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, chcę zmniejszyć obciążenie długiem i zabezpieczyć stabilność finansową Lublina. Jednocześnie będę korzystał ze środków zewnętrznych współpracując z samorządem województwa i rządem RP.

IG: Nasi czytelnicy polonijni – Lublinianie oraz z innych polskich miast – chcieliby częściej wysyłać swoje dzieci do Polski, Czy taką bazę polonijną można stworzyć dla Lublina – mamy przecież blisko lotnisko? 

RD: Stworzenie bazy polonijnej dla Lublina (uwzględniając tu ogromny a niewykorzystany potencjał lotniska w Świdniku), jest zdecydowanie możliwe. Chciałbym rozwijać programy wymiany edukacyjnej, które zacieśnią więzi między Lublinem a Polonią.

IG: Lublin słynie z renesansowej starówki oraz kultury i sztuki – jak możemy zachęcić Anglików do odwiedzania naszego miasta – czy ma pan plan promocji Lublina w jęz. angielskim? 

RD: Najlepszym Ambasadorem miasta są Lublinianie mieszkający poza granicami kraju. Planuję aktywnie promować Lublin w języku angielskim, szczególnie podkreślając unikalne walory kulturowe, historyczne i artystyczne miasta. 

IG: Lublin posiada wiele uczelni wyższych w tym KUL, UMCS i wiele innych. Często jednak po studiach wyjeżdżają z Lublina. Czy myślał Pan o tym jak naszą zdolną młodzież zatrzymać w Lublinie? 

RD: Aby młodzież została w Lublinie, trzeba stworzyć atrakcyjne warunki do rozwoju zawodowego, dostęp do nowoczesnych technologii i innowacyjnych miejsc pracy. Współpraca z uczelniami i sektorem prywatnym będzie kluczowa w tym procesie.

Dr Robert Derewenda z Iwoną Golinską, autorką wywiadu

IG: Czy jako Prezydent będzie Pan wspierać innowacyjność i biznes w Lublinie – np.  tworzyć miejsca rozwoju / inkubatory myśli innowacyjnych, współpracować w tych tematach z uczelniami wyższymi?

RD: Tak, niezwykle ważnym aspektem jest wspieranie innowacyjności i biznesu w Lublinie poprzez tworzenie przestrzeni rozwoju dla startupów i inkubatorów innowacyjnych pomysłów. Planuję bliską współpracę z uczelniami wyższymi, aby sprzyjać wymianie wiedzy i stymulować innowacje. Wspólnie z przedsiębiorcami chcę tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi nowatorskich przedsięwzięć, przyczyniając się do dynamicznego wzrostu gospodarczego Lublina.

IG: Dziękujemy uprzejmie za wywiad i trzymamy kciuki za wygraną!

Autorka: Iwona Golinska, MBA – Prezes Zjednoczenia Polish Sue w Wielkiej Brytanii – ku pamięci Lady Ryder z Warszawy.

Dr Robert Derewenda w roku 2001 ukończył studia historyczne na KUL na podstawie pracy pt. „Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1963-1981” napisanej na seminarium magisterskim prof. Jana Ziółka. W roku 2007 ukończył doktoranckie studia dzienne na KUL. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985”. Od 2022 roku jest Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Zdjęcia: X @RobertDerewenda, Iwona Golińska

 

 

 

 

Socials:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: