Ambasadorzy Polskich Innowacji zostali nagrodzeni podczas V Polish Tech Day w Londynie

2 listopada, 2019

Nagrody dla najbardziej zasłużonych dla budowy globalnej marki Polski i Polaków w obszarze nowych technologii oraz innowacji, zostały wręczone w ramach V edycji wydarzenia „Polish Tech Day” w Londynie.
Celem nagrody jest docenienie innowatorów, którzy swoją działalnością na globalną skalę biznesową, naukową czy społeczną, przyczynili się do zmiany wizerunku Polski i Polaków na świecie.

Oto lista nagrodzonych:

⭐ Stefan Batory – założyciel Booksy i iTaxi
⭐ Marcin Iwański i Michał Kiciński – założyciele CD Project
⭐ Marta Krupińska – Head of Google for Startups UK
⭐ Peter Szulczewski – założyciel Wish
⭐ Wojciech Zaremba – współzałożyciel OpenAI i Head of robotics

Ideą nagrody jest promowanie obrazu nowej polskiej emigracji, nie tylko za granicą, ale także w Polsce. „Pragniemy stworzyć obraz “polskiego innowacyjnego przedsiębiorcy” kojarzącego się z polską diasporą tak samo mocno albo nawet bardziej niż słynny “polski hydraulik”. – mówi Jacek Ratajczak z Fundacji PLUGin, organizatora Polish Tech Day. „Mam nadzieję, że ta nagroda będzie motywować Polaków do budowania globalnych polskich marek. Wiemy, że nasz sukces zainspirował wielu i jesteśmy z tego bardzo dumni.” – powiedział Michał Kiciński, w krótkim video nagranym specjalnie na galę.

Odbierająca osobiście nagrodę Marta Krupińska wyznała, że ma nadzieję, że jej przykład zainspiruje młode kobiety i da im odwagę do tego aby związać swoją karierę ze światem nowych technologii.

Pierwsza edycja nagrody wiąże się z tematem przewodnim Polish Tech Day 2019: “Changes” i jest formą uczczenia 30-lecia transformacji ustrojowej w Polsce. Dlatego też w tym roku nagrodzeni zostali docenieni za całokształt dokonań, a w latach kolejnych nagrody będą przyznawane za bieżące osiągnięcia.

Nagrodzone osoby spełniły następujące kryteria:
– Osiągnęły globalny sukces indywidualnie lub z firmą/organizacją, którą reprezentują.
– Są naukowcami, inżynierami, managerami lub przedsiębiorcami w branży nowych technologii.
– Swoją działalnością biznesową, medialną lub społeczną przyczyniają się do pozytywnej zmiany wizerunku Polaków w świecie.

API Awards powstało we współpracy z konkursem Digital Shapers organizowanym przez Fundację Digital Poland. Wyboru laureatów spośród nominacji zgłaszanych przez internautów dokonała kapituła Digital Academy składająca się z blisko 200 wybitnych postaci polskiego środowiska nowych technologiach.

Natalia Mituniewicz, PR Manager, PLUGin. Polish Innovation Diaspora

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: