Ćwiczenia wojsk sojuszniczych NATO – #Anakonda23

10 maja, 2023

Rozpoczęła się kolejna faza ćwiczenia ANAKONDA-23 (AN-23). To największe w Polsce przedsięwzięcie Sił Zbrojnych RP z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, wojsk sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie realizowane jest poza terenem wojskowym oraz na poligonach w Drawsku, Orzyszu, Nowej Dębie i na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1656189744710074369?s=20

W akcji udział łącznie około 13 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset przedstawicieli z państw NATO i krajów partnerskich.

Terytorialsi już po raz kolejny uczestniczą w tym ważnym ćwiczeniu. Do udziału w ANAKONDZIE-23 zostały zaangażowane brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. W czasie ćwiczenia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspierać wojska operacyjne w działaniach taktycznych prowadzonych w rejonie odpowiedzialności jednostek WOT. Wyznaczone Grupy Rozpoznania Obrazowego poprowadzą obserwację z powietrza, a wyniki będą wykorzystane w działalności operacyjnej. Terytorialsi nawiążą też współdziałanie z funkcjonariuszami innych służb podległych pod MSWiA oraz z kluczowymi elementami układu pozamilitarnego z województw północnej, centralnej, a zwłaszcza wschodniej Polski.

ANAKONDA-23 jest przedsięwzięciem o charakterze defensywnym. Doskonali umiejętności i możliwości skutecznego działania Wojska Polskiego, jak i pozostałych służb mundurowych zaangażowanych w ćwiczenie. Jest ono bardzo istotne dla wszystkich obywateli, którzy chcą mieć pewność, że Państwo Polskie dobrze przygotowało się do obrony naszych granic. Motto tegorocznego ćwiczenia brzmi: Służymy aby zwyciężać dla przyszłych pokoleń. My tworzymy zwycięstwo.

Scenariusz AN-23 przygotowywany jest w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał rzeczywistą sytuację. Ponadto działania zaplanowane zostały z uwzględnieniem doświadczeń płynących z wojny trwającej w Ukrainie. Całość ćwiczenia wpisuje się w profil i dynamikę obecnych zagrożeń i dylematów strategiczno-operacyjnych, które występują wzdłuż wschodniej flanki NATO, w tym w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego.

mjr Witold SURA, Rzecznik prasowy DWOT

Zdjęcie: kpt. Sławomir Kozioł

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: