Dlaczego należy wziąć udział w Powszechnym Spisie Ludności Census 2021?

Każdy z mieszkańców  Anglii i Walii zobowiązany jest do wypełnienia formularza online służącego przeprowadzeniu spisu ludności Census 2021. Pytania opublikowane są na stronie census.gov.pl. Można wybrać polską wersję pytań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Niewypełnienie go może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 GBP.

Spis odbedzie się 21 marca, ale można w nim wziąć udział wcześniej.

Czym jest spis ludności?

Powszechny spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Kolejny spis ludności odbędzie się w niedzielę, 21 marca 2021 r.

Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w planowaniu i finansowaniu usług publicznych na danym obszarze, w tym usługi językowe. Na przykład może zaistnieć konieczność zapewnienia przez NHS tłumaczenia pisemnego lub ustnego w określonych rejonach.

W Anglii i Walii powszechny spis ludności jest planowany i prowadzony przez Office for National Statistics (Krajowy Urząd Statystyczny).

Kiedy wypełnić formularz?

Każdy z nas dostał na pewno kopertę z nadrukiem Census 2021. W środku znajduje się list od prof. Iana Diamonda  z Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby rozpocząć wypełnianie kwestionariusza spisu w Internecie, potrzebny będzie kod dostępu podany w przesłanym piśmie. Kod będzie składać się z 16 liter i cyfr.

Jak wypełniamy formularz?

Logujemy się na stronę census.gov.uk i zaczynamy. W trakcie wypełniania formularza będziemy musieli udzielić odpowiedzi na wiele pytań. Całość trwa maksymalnie 10 minut. Będziemy pytani o:

  • czy mieszkamy sami pod podanym adresem
  • jeśli nie to kto mieszka z nami
  • jak duże jest mieszkanie czy dom
  • jakie jest ogrzewanie budynku
  • kto jest właścicielem mieszkania
  • posiadane samochody
  • podstawowe dane osoby wypełniającej formularz: data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, wyznanie, obywatelstwo, stan zdrowia, orientacja seksualna, wykształcenie, służba wojskowa, zatrudnienie.

Kto powinien wypełnić kwestionariusz powszechnego spisu ludności?

Pytania spisu ludności dotyczą respondentów oraz ich gospodarstw domowych. Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy Anglii i Walii wzięli w nim udział.

Wypełnienie kwestionariusza powszechnego spisu ludności jest wymogiem prawnym.

Niewypełnienie kwestionariusza lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 GBP. Niektóre pytania są wyraźnie oznaczone jako nieobowiązkowe. Nieudzielenie na nie odpowiedzi nie stanowi wykroczenia.

Dane osobowe są prawnie chronione i będą traktowane poufnie.

Opracowała Daria Więcek na podstawie gov.uk

Zdjęcie: Caroline Byczynski