Do Polski podróżujemy bez kwarantanny

29 stycznia, 2021

Od 23 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny dla podróżnych przyjeżdżających z zagranicy. Poprzednio osoby przyjeżdżające do Polski transportem zbiorowym (samolotem, pociągiem, autobusem) były poddane obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Z kwarantanny zwolnione były osoby z zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Obecnie z kwarantanny są zwolnione nie osoby zaszczepione, ale również każdy kto przedstawi negatywny wynik testu na COVID-19.

Na rządowej stronie gov.pl można przeczytać:

Informujemy, że od 23 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 153), zwolnione zostały z obowiązku odbycia kwarantanny osoby przekraczające granicę RP, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem polskiej granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego). W trakcie przekraczania granicy należy okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim.

Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCT (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020.

Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe).

Test w kierunku SARS-CoV-2:

  • w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu,
  • powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu 2 doby),
  • wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Opracowała: Nel Badowska

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: Caroline Byczynski

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: