Gdańsk upamiętnił “Inkę” i “Zagończyka” w 74. rocznicę Ich tragicznej śmierci

28 sierpnia, 2020

Niezwykle wzruszające uroczystości odbyły się 28 sierpnia na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym przy ulicy Antoniego Giełguda, w 74. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

„Inka” była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady AK ze szwadronu „Żelaznego” i „Leszka”, operującego od wiosny do jesieni 1946 r. na Pomorzu. „Zagończyk” był dowódcą 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK, u „Łupaszki” odpowiedzialnym za sprawy aprowizacyjne i organizacyjne.

Rozstrzelano ich rankiem 28 sierpnia 1946 roku, w asyście lżących ich młodych oficerów lub podoficerów UB.

Groby Inki i Zagończyka, którzy zostali uroczyście pochowani 28 sierpnia 2016

Szczątki Bohaterów zostały odnalezione na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przez ekipę IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka we wrześniu 2014 roku. Pochowano Ich z honorami państwowymi, w poświęconej ziemi i w obecności Prezydenta RP 28 sierpnia 2016 roku, 4 lata temu i jak określił dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Mirosław Golon, “było to jedno z najbardziej patriotycznych wydarzeń w powojennej Polsce”.

Joanna i Andrzej Gwiazda

Uroczystości na Cmentarzu, zorganizowane przez gdański oddział IPN,  zgromadziły tłumy osób, chcących oddać cześć Bohaterom. Wśród nich: pracownicy IPN z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem, Krzysztof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk, Prof. Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dawni działacze “Solidarności” Joanna i Andrzej Gwiazda, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz, przedstawiciele Stowarzyszenia Godność zrzeszającego więźniów politycznych PRL, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i wielu innych. Uwagę zwracała olbrzymia ilość harcerzy oraz kibiców Lechii Gdańsk i Zawiszy Bydgoszcz z patriotycznymi banerami.

W swoim przemówieniu szef gdańskiego IPN powiedział: “Zagończyk i Inka to bohaterowie najwyższej kategorii. To, ci którym powinniśmy wznosić pomniki – i tak robimy. Ci, których imionami powinniśmy nazywać ulice, szkoły – i tak czynimy. To ci, którym zawdzięczamy to, że możemy być dzisiaj dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I dumni z tego, jak my Polacy zachowaliśmy się w czasie, a także w trakcie powojennego, komunistycznego zniewolenia (…) Wszystko, co zbudowaliśmy w latach 1918-39 rozkradziono, zniszczono i spalono. Ale to, stworzyliśmy w sercach ludzi, charakterach; w tej sferze, której nie dało się sowieckim czy niemieckim karabinem zabić, czy piecem krematoryjnym wypalić, pozostało. Pozostało i było potem niesione i w antykomunistycznej konspiracji, tradycji opozycji popaździernikowej po 1956 roku, wielkich kolejnych zrywach lat 70. i tym największym wielomilionowym ruchem Solidarności”.

Przemawia prof. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN

Modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych odmówił ks. Krzysztof Ławrukajtis.

Następnie zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci pomordowanych w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. To właśnie tam komuniści zabijali polskich Bohaterów, których szczątki do dziś spoczywają na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Niestrudzona ekipa prof. Krzysztofa Szwagrzyka od lat przeszukuje cmentarze i tereny komunistycznych aresztów, by przywrócić pamięć Żołnierzy Wyklętych i pochować Ich w poświęconej ziemi. Nadal tysiące bezimiennych Bohaterów czeka na odnalezienie a Ich nazwiska na przypomnienie.

W tym miejscu ekipa prof. Krzysztofa Szwagrzyka z IPN odnalazła szczątki Bohaterów

Cmentarz Garnizonowy to jedno z wielu miejsc rozsianych po całej Polsce, gdzie komuniści wrzucali do bezimiennych dołów ciała naszych bestialsko pomordowanych Bohaterów. Tych wspaniałych ludzi, którzy powinni stać na piedestale, być wzorem dla kolejnych pokoleń. Próbowano Im odebrać godność, zapomnieć o Nich, zniszczyć każde wspomnienie bohaterstwa, poświęcenia, walki o wolną Polskę.

Nie udało się…

Autor: Maria Byczynski

Zdjęcia: British Poles

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: