Hillingdon – odsłonięcie pamiątkowych tablic poświęconych Polskim Wojskom Lądowym

W niedzielę 6 czerwca br. w Ogrodzie Pamięci obok Pomnika Lotników Polskich w Hillingdon w zachodnim Londynie odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone Polskim Wojskom Lądowym.

Odsłonięcia dokonali Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki i radny samorządu gminy Hillingdon sir Ray Puddifoot w obecności m.in. burmistrza Hillingdon Roy’a Chamdala, radnych samorządu Hillingdon Allana Kauffmana, Steve’a Tuckwella i Vanessy Hurhangee oraz przedstawicieli Związku Lotników Polskich, Komitetu Opieki nad Pomnikiem Lotników Polskich i Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Ceremonię poprzedziło złożenie wieńców pod Pomnikiem Lotników Polskich.

Pamiątkowe tablice, stworzone w wersjach polskojęzycznej i anglojęzycznej, opowiadają o losach Polskich Wojsk Lądowych po inwazji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, w tym m.in. o deportacjach Polaków w głąb Związku Sowieckiego, Zbrodni Katyńskiej, zdobyciu wzgórza Monte Cassino przez 2. Korpus Polski, roli 1. Dywizji Pancernej w kampanii normandzkiej, udziale 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji „Market Garden” i walce Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.

Wraz ze stojącymi w Ogrodzie Pamięci tablicami pamiątkowymi poświęconymi Polskim Siłom Powietrznym i Polskiej Marynarce Wojennej tworzą one komplet tablic poświęconych Polskim Siłom Zbrojnym.

– To wielki zaszczyt móc odsłonić tablice pamiątkowe poświęcone Polskim Wojskom Lądowym obok jednego z najważniejszych pomników w Wielkiej Brytanii poświęconych polskim działaniom podczas II wojny światowej – powiedział Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

– Wyczyny Polskich Wojsk Lądowych podczas wojny nie znały granic. Kampania norweska, francuska, północnoafrykańska, włoska, belgijska, holenderska czy niemiecka – polscy żołnierze dzielnie walczyli w najważniejszych bitwach wojny. Pod Monte Cassino 2. Korpus Polski generała Władysława Andersa odniósł sukces tam, gdzie nie powiodły się poprzednie ataki aliantów, otwierając drogę do Rzymu. Zdobywając wzgórze 262 Mont Ormel, 1. Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka jak korek w butelce zamknęła oddziały pancerne SS w kluczowych momentach kampanii normandzkiejTymczasem pod Arnhem i w Polsce kolejno 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa i Armia Krajowa walczyły dzielnie, ponosząc ciężkie straty – dodał ambasador.

– Odsłonięte obok Pomnika Lotników Polskich tablice znajdują się blisko memoriału przypominającego inny wielki rozdział w polskiej historii wojennej – wkład polskich lotników służących w dywizjonach Polskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej – i stoją obok tablic poświęconych Polskiej Marynarce Wojennej i Polskim Siłom Powietrznym. Razem tworzą one należyty hołd dla szerszego wysiłku polskich żołnierzy, marynarzy i lotników, którzy walczyli od pierwszego dnia wojny, byli obecni na prawie każdym froncie i stanowili czwartą co do wielkości aliancką siłę. Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolność Polski, Wielkiej Brytanii i Europy jest szczególnie istotna dziś. Stanowi ona ważną inspirację i pokazuje, jak wiele kosztuje wolność. Wiedza historyczna ułatwia lepsze wzajemne zrozumienie i współpracę. Niech pamięć o naszych bohaterach będzie zawsze żywa – powiedział ambasador Rzegocki.

– Zebraliśmy się w Ogrodzie Pamięci Polskich Sił Zbrojnych, aby upamiętnić, oddać hołd i uhonorować Polskie Wojska Lądowe, które wraz z Polskimi Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną odegrały znaczącą rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej – powiedział Ray Puddifoot.

– Umieszczając hołd dla Polskich Wojsk Lądowych tutaj, w Ogrodzie Pamięci Polskich Sił Zbrojnych w Hillingdon, mamy nadzieję złożyć zarówno trwały hołd, jak i okazać naszą wdzięczność Polakom i Polkom, którzy walczyli i pomogli zachować naszą wolność – dodał Puddifoot.

Od: Ambasada RP w Londynie / Hillingdon Council

Zdjęcia: Ambasada RP w Londynie, British Poles