Jarosław Krajewski: Margaret Thatcher to mój największy brytyjski autorytet

11 października, 2019

British Poles: Jest pan posłem od 2015, czyli przez jedną kadencję. Co udało się panu w tym czasie dokonać, jakie były Pana sukcesy?

Jarosław Krajewski: W Sejmie pracowałem w bardzo odpowiedzialnych komisjach merytorycznych. W Komisji Finansów Publicznych zajmowaliśmy się działaniami na rzecz zrównoważonego budżetu, uszczelnienia systemu podatkowego VAT i rozwoju polskiej gospodarki.

Ponadto sporo czasu poświęciłem w pracy komisji działających na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Polaków oraz na rzecz sprawnego, sprawiedliwego państwa. Jako wiceprzewodniczący Komisji śledczej ds. Amber Gold starałem się wyjaśnić okoliczności afery oraz pomóc poszkodowanym Polakom w walce o odzyskanie oszczędności życia, które utracili w czasach rządów PO – PSL. Konsekwentnie wspierałem realizację programów społecznych, takich jak: Rodzina 500+, Dobry Start, Emerytura+ czy też projekt bezpłatnych leków dla seniorów którzy ukończyli 75 rok życia.

Realizacja wszystkich tych programów pokazuje, że nasz obóz polityczny jest wart zaufania wyborców, realizuje obietnice które składamy. Myślę że to właśnie dlatego naszym znakiem firmowym jest wiarygodność.

BP: Liczni przedstawiciele polskiego rządu zachęcają Polaków na emigracji do powrotu. Polska gospodarka na pewno ma się w świetnej formie, ale czy zarobki poszły w górę? Często słyszymy o wykwalifikowanych polskich pracownikach z wyższym wykształceniem, którzy zarabiają więcej w londyńskich restauracjach niż w swoich zawodach w Polsce. Czy to się zmieni?

JK: Liczne działania i sukcesu w dziedzinie gospodarki sprawiają, że tworzymy coraz lepsze warunki pracy w Polsce. W ciągu 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 20%. Podnieśliśmy też płacę minimalną – z 1750 zł w momencie objęcia przez nas rządów, do proponowanych 2250 zł w 2020 r. A w ciągu kolejnych dwóch lat planujemy ją podnieść do 2600 zł.

Dochód rozporządzalny, który przeznaczany jest na konsumpcję i oszczędności, w minionych czterech latach wzrósł w Polsce o 22% – z 1340 zł do 1693 zł. Szczególnie w ostatnich latach widać wyraźną poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w naszym kraju. Poza dobrą koniunkturą gospodark krajowej, wynika to z rosnących transferów ze środków publicznych do gospodarstw domowych w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, rzeczowych czy też usług. Te liczby jednoznacznie pokazują, że w Polsce zarabia się coraz lepiej i środki, którymi dysponuje przeciętny Polak są coraz wyższe.

Konsekwentnie realizujemy swój program i usprawniamy gospodarkę tak, aby wynagrodzenia i warunku pracy w naszym kraju coraz bardziej sprzyjały powrotowi do niego z emigracji np. w Wielkiej Brytanii.

BP: Niewielu kandydatów w tych wyborach wyszło z kompleksowym programem i obietnicami dla Polonii. Polonia często zmaga się z dyskryminacją, polskie dzieci zatracają język polski, pomimo, że sobotnie szkoły działają prężnie. Czy ma pan program dla Polonii, dlaczego Polacy w Anglii mieliby głosować akurat na Pana?

JK: W polityce cenie sobie wiarygodność i dane słowo. Stąd chciałbym zaproponować konkretne rozwiązania, chcąc wyjść naprzeciwko oczekiwaniom i propozycjom zgłaszanym przez Polaków mieszkających zagranicą. Deklaruje wsparcie dla konkretnych propozycji programowych, w dokumencie który wraz z moimi współpracownikami nazwaliśmy oświatową „piątką Krajewskiego”.

To między innymi usprawnienie pomocy w otrzymywaniu podręczników i pomocy dydaktycznych przez szkoły polonijne. To również promowanie internetowego kształcenia na odległość – tak istotnego w erze digitalizacji. Umożliwi ono uczniom zagranicą zdobycie polskiego wykształcenia, podobnie jak nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego zagranicą, który chcielibyśmy opracować z pomocą finansową i merytoryczną Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ważną kwestią jest pomoc w awansie zawodowym nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych oraz Szkołach Polskich przy placówkach dyplomatycznych. Ich doświadczenie i przygotowanie merytoryczne zapewni kształcenie na odpowiednim poziomie.

Ostatnią istotną rzeczą o której chciałbym wspomnieć jest rozwijanie wymiany młodzieży polonijnej i uczniów szkół warszawskich m.in. poprzez inicjowanie powstania nowych Szkół Polskich w młodych środowiskach polonijnych. Myślę, że rozwój tej inicjatywy przyczyni się do tego, że dzieci wywodzące się ze środowisk polonijnych będą miały okazję do poznania swoich rówieśników z kraju, a te ze szkół warszawskich zwiększą swoją świadomość i wiedzę na temat Polonii.

BP: Polacy w Anglii często uważają, że głosując na listę warszawską są tylko ozdobnikiem, ponieważ naszych głosów nie ma tak dużo. Politycy z listy warszawskiej z reguły po wyborach skupiają się na tematach narodowych i lokalnych, a Polonia przestaje być dla nich priorytetem. Dlaczego Pan miałby być inny?

JK: Działalność publiczną zawsze traktowałem jako służbę dla kraju i jego obywateli. Dla Polski i Polaków. Dlatego tak ważne są dla mnie kwestie i problemy zgłaszane przez Polaków mieszkających zarówno tu, w Warszawie, jak i tych za granicą. I zawsze w tych wszystkich zgłoszeniach które otrzymywałem do swojego biura poselskiego pomagałem.

Jestem posłem partii, która stawia na wiarygodność i mogę zadeklarować, że podobnie będzie w kweestiach relacji z Polonią – każda osoba która zgłosi się do nas ze swoją sprawą lub problemem zostanie wysłuchana. Jesteśmy wybierani po to żeby słuchać głosu Polaków.

BP: Czy wśród brytyjskich polityków, żyjących lub nieżyjących, ma Pan jakieś autorytety, lub osoby, które darzy Pan szczególnym szacunkiem?

JK: Na pewno takim autorytetem jest dla mnie Margaret Thatcher. Od samego początku sprawowania urzędu wiedziała jaka jest jej wizja naprawy i rozwoju kraju i ją realizowała. Była politykiem propaństwowym i zależało jej na tym, aby Wielka Brytania z „chorego człowieka Europy” ponownie stała się liczącym się graczem nie tylko na arenie europejskiej, ale też globalnej.

Do tego nieprzecenione są jej zasługi jeśli chodzi o relację z Polską. Bardzo mocno przyczyniła się do obalenia opresyjnego reżimu komunistycznego dzięki wspieraniu opozycji w naszym kraju w latach 80. To była jej, Ronalda Reagana i Jana Pawła II zasługa, że Polsce udało się przezwyciężyć komunistyczny reżim. Dzięki temu możemy tu i teraz dyskutować o wizji i planach rozwoju niepodległej Polski.

Zdjęcie: Facebook

British Poles przedwyborczo przepytuje polityków różnych opcji politycznych w tematach polonijnych, aby przybliżyć Polakom w Wielkiej Brytanii ich oferty dla Polonii. British Poles nie udziela poparcia politycznego kandydatom w wyborach. Jeśli posiadalibyście Państwo dostęp do polityków, którzy chcieliby się wypowiedzieć na tematy polonijne, prosimy ich o kontakt.

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: