Kolejni Bohaterowie zamordowani w katowni na Rakowieckiej spoczęli w poświęconej ziemi

22 września, 2019

Kolejnych 22 Bohaterów walczących o wolną Polskę, zamordowanych przez władze komunistyczne w mokotowskiej katowni na Rakowieckiej, zostało pochowanych w poświęconej ziemi na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Po przejęciu władzy przez komunistów w powojennej Polsce, przy wsparciu wojsk sowieckich, władza ludowa rozpoczęła budowanie aparatu represji, którego celem było utrzymanie rządów, a także likwidacja politycznej i zbrojnej opozycji. Sprawnej eliminacji domniemanych i rzeczywistych wrogów systemu miało służyć także opresyjne prawo, które przewidywało karę śmierci w kilkudziesięciu przypadkach. Nierzadko stanowiło ono nie tyle wyznacznik norm życia społecznego, lecz instrument przy pomocy którego likwidowano przeciwników systemu. W latach 1946-54 zapadło w Polsce kilka tysięcy wyroków śmierci, z których większość wykonano. Szacuje się, że łączna liczba straconych, zabitych w walce i zakatowanych w śledztwie sięga ok. 50 tys. osób. Cechą charakterystyczną dokonywanych mordów było ukrywanie ciał ofiar w nieznanych miejscach przez lata miejscach.

To właśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi więziono na Mokotowie również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka. Więzienie na Mokotowie nie było tylko miejscem odosobnienia, ale również miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego.

Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Po pokazowym procesie 1 marca 1951 r. zostało tam rozstrzelanych również siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z płk. Łukaszem Cieplińskim ps. Pług. To na Ich cześć dzień 1 marca został ustanowiony Dniem Żołnierzy Wyklętych.

W wyniku prac Instytutu Pamięci Narodowej w kwaterze „Ł” i „ŁII” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w latach 2012-2017 ujawniono szczątki ok. 300 osób, zamordowanych na Rakowieckiej.

Do tej pory udało się zidentyfikować 71 nich. Poprzednia uroczystość pogrzebowa, podczas której pożegnano 35 zidentyfikowanych ofiar odbyła się 27 września 2015 roku.

Uroczystość w niedzielę 22 września 2019 roku rozpoczęła Msza św. odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

fot. I. Bogucka

Po Mszy, w której uczestniczyła masa członków rodzin pomordowanych oraz gości,  wyprowadzono poczet sztandarowy Wojska Polskiego i nastąpił przejazd karawanów z asystą na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

W asyście wojskowej kondukt pogrzebowy przeszedł z honorami do Panteonu – Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

Tam po odegraniu Hymnu Państwowego, miały miejsca wystąpieniach przedstawicieli władz i instytucji. Szczególnie zapadły nam w serca słowa Prezesa IPN dr Jarosława Szarka i profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który z niezwykłą wytrwałością poszukuje miejsc pochówku naszych Bohaterów.

Na zakończenie 22 trumny ze szczątkami, podpisane nazwiskami i otulone polską flagą, zostały złożone w Panteonie.

Po salwie honorowej nastąpiło złożenie wieńców przez delegacja rządowe, liczne organizacje patriotyczne, rodziny pomordowanych i gości, którzy chcieli w ten sposób oddać honor Bohaterom, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę.

W dniu dzisiejszym zostali pochowani w poświęconej ziemi:

 • płk Bronisław Chajęcki, ps. „Boryna”, lat 51
 • Ignacy Długołęcki, ps. „Jerzy”, lat 21
 • ppłk Stefan Długołęcki, lat 42
 • Czesław Duma, ps. „Nieznany”, lat 24
 • ppor. Czesław Gałązka, ps. „ Mróz”, „Bystry”, lat 25
 • ppor. Stefan Górski, ps. „Brzeg”, „Zdrój”, lat 26
 • por. Roman Groński, ps. „Żbik”, „Andrzej Szumski”, lat 23
 • por. Zygmunt Jezierski, ps. „Jastrząb”, „Orzeł”, lat 24
 • ppor. Jan Kaim, ps. „ Filip”, „Wiktor”, lat 37
Jan Kaim był w trakcie śledztwa poddany najbrutalniejszym torturom wśród wszystkich osadzonych, zyskał wśród więźniów miano „męczennika Mokotowa”
 • por. Czesław Kania, ps. „Nałęcz”, „Witold”, „Wyrwa”, lat 40
 • Jan Kmiołek, ps. „Wir”, „Fala”, „Mazurek”, lat 33
 • Stanisław Konczyński, ps. „Kunda”, „Stary”, lat 36
 • Tadeusz Kowalczuk, ps. „Marek, lat 24
 • por. Tadeusz Leśnikowski, ps. „Desant”, lat 34
 • ppłk Stanisław Michowski, ps. „Marek”, lat 52
 • por. Stanisław Mierzwiński, ps. „Michał”, lat 27
 • por. Lucjan Minkiewicz, ps. Wiktor”, lat 33
 • Adam Mirecki, ps. „Adaś”, lat 43
 • kpt. Lech Karol Neyman, ps. „Butrym”, „Domarat”, lat 40
 • por. Jan Przybyłowski, ps. „Onufry”, lat 34
 • Lech Rajchel, ps. „Wariat”, lat 25
 • Stefan Skrzyszowski, ps. „Janusz Patera”

 

Cześć i Chwała Bohaterom!

Maria Byczynski

Zdjęcia: British Poles

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: