Koniec ulgi abolicyjnej. Wielu Polaków pracujących za granicą zapłaci podwójny podatek

1 grudnia, 2020

Wielu Polaków pracujący za granicą, w tym na terenie Wielkiej Brytanii, zapłaci PIT podwójnie. Taki w praktyce będzie efekt zmniejszenia tzw. kwoty abolicyjnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, którą właśnie podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zabrakło dosłownie kilku głosów, by ta niekorzystna dla Polaków pracujących za granicą ustawa, nie przeszła. Ograniczenie ulgi abolicyjnej dotknie zarówno tych Polaków, którzy wyjeżdżają do pracy sezonowej na kilka miesięcy, jak i tych, którzy, pracując poza granicami kraju ponad 183 dni w roku, wciąż posiadają nad Wisłą tzw. centrum interesów życiowych, czyli najczęściej dzieci/współmałżonka i są jednocześnie polskim rezydentem podatkowym. Więcej na temat rezydencji podatkowej osoby fizycznej można przeczytać tutaj.

Ulga umarzała opłaty, będące nadwyżką od podatku zapłaconego za granicą. Od 1 stycznia 2021 roku ma ona zostać praktycznie zlikwidowana przez Ministerstwo Finansów. Najbardziej poszkodowani będą tutaj Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, gdzie, jak wspomniała dyrektor zarządzająca Admiral Tax, kwota wolna od podatku wynosi w przeliczeniu na polskie złotówki aż 62 000 zł. W Polsce z kolei kwota ta, dla dochodów w przedziale od 13 001 zł do 85 528 zł, wynosi zaledwie 3091 zł.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że około 67 tysięcy osób korzysta z ulgi abolicyjnej.

Polska w zależności od zawartej umowy stosuje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Metodę wyłączenia z progresją i metodę zaliczenia proporcjonalnego. Metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatników, ponieważ nie powoduje konieczności opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Wykazuje się je w rocznym zeznaniu podatkowym jedynie w celu ustalenia stawki podatkowej.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego wymaga obliczenia podatku od łącznych dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą, z możliwością odliczenia podatku zagranicznego. Jednak jeżeli podatek zapłacony w innym kraju jest niższy od podatku polskiego, to podatnik musi różnicę dopłacić – podaje Business Insider.

Jak wylicza portal “Strefa Biznesu”, podatnicy, których dotkną nowe przepisy, będą musieli zapłacić PIT według polskiej tabeli podatkowej.  Zmiany dotkną Polaków uzyskujących dochody w takich krajach jak:

 • Wielka Brytania,
 • Irlandia,
 • Finlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Litwa,
 • Nowa Zelandia,
 • Słowacja,
 • Norwegia,
 • Belgia,
 • Kanada,
 • Dania,
 • Australia,
 • Austria,
 • Słowenia.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej będzie miało daleko idące konsekwencje. Efektem tych zmian mogą być decyzje Polaków o osiedleniu się na stałe poza granicami Polski, zmiana kraju rezydencji podatkowej lub po prostu wybór pracy „na czarno”.

Opracowała: Nel Badowska

 

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: