Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących

15 października, 2020

Informacje na temat koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Na całym obszarze Wielkiej Brytanii zidentyfikowano obecnie ponad 650 000 przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Wprowadzony został system poziomów alarmowych COVID (od 1 do 5, gdzie 1 to całkowity brak wirusa, a 5 oznacza stan całkowitej niewydolności służby zdrowia) zależny od wskaźnika R. Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 4, oznaczającym, że transmisja wirusa jest bardzo wysoka lub wzrasta gwałtownie. Władze brytyjskie uruchomiły także specjalną stronę odpowiadającą na wszelkie pytania związane z koronawirusem (w języku angielskim).

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii

Aktualnie osoby przybywające do Wielkiej Brytanii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie, tylko jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży.

1 października Polska została usunięta z listy krajów-korytarzy podróży. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdzający do Zjednoczonego Królestwa z Polski od 3 października od godz. 4 rano podlegają obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Warunki i zasady kwarantanny:

 • W przypadku odmowy podania adresu, pod którym będziesz odbywał kwarantannę może grozić Ci mandat karny lub odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;
 • W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne, w zależności od kraju w różnej wysokości. W Anglii od £ 1,000 do £ 3,200, w Szkocji w wysokości £ 480; w Irlandii Północnej w wysokości £ 1,000.
 • Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udaj się bezpośrednio do miejsca, w którym będziesz przechodzić kwarantannę;
 • Jeśli nie musisz – nie korzystaj ze środków transportu publicznego;
 • Jeśli musisz użyć środków transportu publicznego podczas podróży zakryj nos oraz usta oraz zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od pozostałych podróżnych;
 • Podczas kwarantanny pod żadnym powodem nie wychodź z domu (nawet w celu zrobienia zakupów lub spaceru z psem) i nie przyjmuj gości;
 • Osoby, z którymi mieszkasz nie muszą poddawać się samoizolacji, chyba, że wykazujesz objawy koronawirusa. Staraj się unikać bliskiego kontaktu z domownikami podczas kwarantanny, nie przebywaj wraz z nimi we wspólnych pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny;
 • Jeśli nie posiadasz adresu, pod którym możesz bezpiecznie poddać się kwarantannie, poinformuj o tym oficera Straży Granicznej podczas przekraczania granicy – zostaniesz skierowany do miejsca zakwaterowania, w którym będziesz przebywał na swój własny koszt;

Poszczególne grupy osób będą zwolnione z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie.

Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się pod poniższym linkiem.

Lista wyjątków spod zasad kwarantanny.

Konieczność wypełnienia formularza lokacyjnego

Niezależnie od tego z jakiego kraju przybywa się do Anglii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na TEJ stronie najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Powrót do pracy

Obecnie rząd zaleca, aby pracownicy biurowi pozostali w domach i pracowali z domu, jeśli to możliwe. Osoby, które nie mogą pracować z domu, np. pracownicy budowlani, pracownicy usług i służby zdrowia mogą kontynuować pracę z dotychczasowych miejsc pracy.

 • W celu odbycia podróży do pracy zaleca się transport samochodem, rowerem lub pieszo, tak, aby uniknąć nadmiernego obciążania środków transportu publicznego.

3 stopniowy system zagrożenia

12 października brytyjski rząd ogłosił wprowadzenie 3 stopniowego systemu zagrożenia, którym będą objęte poszczególne regiony Anglii. W zależności od przypisanego stopnia zagrożenia w danym regionie będą obowiązywać konkretne restrykcje. Restrykcje zaczynają obowiązywać od godz. 00:01 w środę, 14 października.

UWAGA! 17 października następujące regiony zostają przeniesione z I stopnia na II stopień zagrożenia (wysoki): Londyn (32 gminy i City of London), Elmbridge; Essex (tylko tereny objęte przez Essex County Council), Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash, Chesterfield.

I Stopień – Średni (medium) – obowiązuje we wszystkich regionach Anglii, oprócz tych oznaczonych stopniem 2 i 3

 • na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń obowiązuje zasada 6 osób;
 • miejsca użyteczności publicznej pozostają otwarte z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • puby, restauracje i bary mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i muszą być zamknięte pomiędzy 22 a 5 rano;
 • niektóre lokale gastronomiczne mogą być otwarte po 22 tylko w przypadku obsługi klientów na wynos lub w dowozie;
 • szkoły i uczelnie wyższe pozostają  otwarte;
 • miejsca kultu religijnego pozostają otwarte z obowiązkiem stosowania zasady 6 osób;
 • wesela i pogrzeby mogą odbywać się z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób);
 • zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz, a wewnątrz pomieszczeń tylko z zachowaniem zasady 6 osób.

II stopień – wysoki (high) – obowiązuje tylko w poszczególnych regionach hrabstw: Cheshire, Greater Manchester, Derbyshire, Lancashire, West Yorkshire, South Yorkshire, Durham,  Northumberland, Tyne and Wear, Tees Valley, West Midlands, Leicestershire, Nottinghamshire – pełna lista regionów II stopnia dostępna jest TUTAJ Od 17 października również: Londyn, Elmbridge; Essex (tylko tereny objęte przez Essex County Council), Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash, Chesterfield.

 • w pomieszczeniach zamkniętych nie należy spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia;
 • na zewnątrz należy spotykać się zgodnie z zasadą 6 osób (dotyczy to również ogrodów i innych terenów zielonych jak parki, plaże)
 • miejsca użyteczności publicznej pozostają otwarte z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • puby, restauracje i bary mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i muszą być zamknięte pomiędzy 22 a 5 rano;
 • niektóre lokale gastronomiczne mogą być otwarte po 22 tylko w przypadku obsługi klientów na wynos lub w dowozie;
 • szkoły i uczelnie wyższe pozostają  otwarte;
 • miejsca kultu religijnego pozostają otwarte z obowiązkiem stosowania zasady 6 osób;
 • wesela i pogrzeby mogą odbywać się z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób);
 • zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz. Zajęcia sportowe są dozwolone wewnątrz tylko jeśli osoby  z różnych gospodarstw domowych nie będą się ze sobą stykać (nie dotyczy uprawiania sportów przez młodzież i osoby niepełnosprawne);
 • należy ograniczać podróżowanie tylko do sytuacji koniecznych.

III stopień – bardzo wysoki (very high) – obecnie obejmuje region miasta Liverpool, w tym: Liverpool, Knowsley, Wirral, St Helens, Sefton, Halton.

 • Nie należy spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki Wsparcia wewnątrz pomieszczeń, prywatnych ogrodów oraz w większości miejsc publicznych
 • Podczas spotkać w otwartych przestrzeniach publicznych takich jak parki, plaże, tereny wiejskie należy zachować zasadę 6 osób;
 • Puby I bary zostają zamknięte. Takie miejsca mogą zostać otwarte tylko jeśli działają jak restaurację I serwują główne dania takie jak lunche czy kolacje. Alkohol może być serwowany tylko jako część zamawianego posiłku;
 • Szkoły i uczelnie wyższe pozostają otwarte;
 • Miejsca kultu religijnego pozostają otwarte, ale zakazane jest mieszanie się różnych gospodarstw domowych wewnątrz świątyń;
 • śluby i pogrzeby mogą się odbywać z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób); przyjęcia weselne nie są dozwolone;
 • zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz; zajęcia sportowe wewnątrz pomieszczeń mogą odbywać się tylko jeśli osoby  z różnych gospodarstw domowych nie będą się ze sobą stykać (nie dotyczy uprawiania sportów przez młodzież i osoby niepełnosprawne);
 • należy unikać podróżowania poza region 3 stopnia oraz wjeżdżania do strefy 3 stopnia z innych regionów, o ile podróż nie jest konieczna i nie jest związana z pracą i edukacją;
 • nie należy zostawać na noc w innych częściach kraju jeśli jest się mieszkańcem regionu 3 stopnia, jak również nie należy zostawać na noc w regionie 3 stopnie, jeśli jest się mieszkańcem innego region Anglii.

Szczegółowe informacje na temat 3-stopniowego systemu zagrożenia dostępne są na stronie brytyjskiego rządu.

ZASADA 6 OSÓB

Od 14 września na terenie Anglii ogranicza się do 6 liczbę osób, które mogą się spotykać w ramach jednej grupy. Dotyczy to spotkań zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Zasada 6 osób, zastępuje dotychczasową zasadę spotkań w grupach 30 osób oraz pozwolenie na spotkania dwóch gospodarstw domowych mogących spotykań się wewnątrz pomieszczeń. Obydwie zasady przestają obowiązywać  i zostają zastąpione jedną zasadą 6 osób.

Złamanie zasady 6 osób może wiązać się z nałożeniem mandatu przez policję.

Przewiduje się wyjątki od zasady 6 osób, takie jak:

– jedno gospodarstwo domowe lub bańka wsparcia większa niż 6 osób mogą się spotykać;

– miejsca kultu, siłownie, restauracje oraz inne lokale usługowe mogą przyjmować łącznie więcej niż 6 osób, jednak pojedyncze grupy osób w tych miejscach nie mogą przekraczać 6 osób i osoby z tych grup nie powinny się ze sobą stykać;

–  szkoły oraz miejsca pracy są wyłączone z tej zasady;

– pogrzeby, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 30 osób;

– wesela, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 15 osób (do 28 września w grupach do 30 osób).

WALIA

Walijski rząd ogłosił, że od 16 października od godz. 18:00 zostanie nałożony zakaz wjazdu do Walii osobom podróżującym z niektórych terenów Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej, które charakteryzują się wysokim poziomem zachorowań na COVID-19.

SZKOCJA

W Szkocji  obowiązują następujące ograniczenia:

– na terenie całego kraju (oprócz pasa centralnego): lokale mogą przyjmować gości w pomieszczeniach zamkniętych od 06:00 do 18:00, jednak bez sprzedaży alkoholu. Alkohol może być podawany tylko w licencjonowanych miejscach do 22:00 jedynie na zewnątrz (w ogródkach);

– restrykcje wyłącznie dla tzw. pasa centralnego (Ayrshire & Arran, Forth Valley, Greater Glasgow & Clyde, Lanarkshire, Lothian) od 9 października: wszystkie lokale sprzedające alkohol mogą prowadzić usługi tylko na wynos; kawiarnie, które nie prowadzą sprzedaży alkoholu są otwarte od 06:00 do 18:00; wprowadza się zakaz odbywania sportowych zajęć grupowych w pomieszczeniach zamkniętych (wyjątek dla osób poniżej 18 roku życia); zakaz uprawiania sportów kontaktowych dla dorosłych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz (nie dotyczy zawodowych sportowców); zakaz organizowania imprez na świeżym powietrzu; sale do snookera / bilardu, kryte kręgle, kasyna i sale bingo będą zamknięte; transport publiczny powinien być używany jedynie w razie konieczności.

– dozwolone są spotkania nie więcej niż 6 osób z dwóch gospodarstw domowych tylko na zewnątrz (nie wlicza się dzieci do 12 r.ż.); przewidziano wyjątki: m.in. wesela i pogrzeby, w których udział może wziąć 20 osób;

– nie są dozwolone odwiedziny u znajomych i rodziny podczas spotkań w zamkniętych pomieszczeniach; nie są dozwolone odwiedziny w innym gospodarstwie domowym, o ile nie jest to “poszerzone” gospodarstwo domowe (dwa gospodarstwa domowe, które się połączyły, mogą być tworzone przez jedno jednoosobowe gospodarstwo domowe i drugie gospodarstwo domowe dowolnej wielkości);

– spotkania w publicznych miejscach w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się w grupach maksymalnie 6 osób z dwóch różnych gospodarstw domowych;

– wydarzenia sportowe jak i inne planowane wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Władze Irlandii Północnej 14 października ogłosiły nowe ograniczenia, z których większość wejdzie w życie 16 października 2020 r.. Restrykcje będą obowiązywać przez okres 4 tygodni:

 • Możliwość spotykania w ramach tzw. „bańki wsparcia” (support buble) została ograniczona do 10 osób z dwóch gospodarstw domowych;
 • Restauracje i puby będą nieczynne od 16 października, z wyłączeniem dostawy na wynos; lokalne fast-foody pozostaną otwarte do godz. 23:00;
 • Zakaz sprzedaży alkoholu przez sklepy monopolowe i supermarkety po godzinie 20:00;
 • Zakaz uprawiania sportów halowych oraz sportów obejmujących mieszanie się gospodarstw;
 • Zakaz organizowania imprez masowych z udziałem więcej niż 15 osób;
 • Zamknięcie usług wymagających bliskiego kontaktu z klientem (close-contact services), np. fryzjerzy, wizażyści itd.
 • Siłownie będą otwarte jedynie dla indywidualnych treningów, nie dla zajęć grupowych;
 • Miejsca kultu pozostaną otwarte, jednak będzie obowiązywać zakrywanie ust i nosa przy wchodzeniu i wychodzeniu z miejsca;
 • liczba osób na ślubie i pogrzebie zostanie ograniczona do 25, bez możliwości zorganizowania przyjęcia przed i po ceremonii (ograniczenie wejdzie w życie 19 października);;
 • Szkoły będą zamknięte w okresie od 19 października do 2 listopada br.

ZALECENIA:

 • Zalecana jest, gdzie to możliwe, praca zdalna z domu;
 • Uniwersytety powinny zapewnić możliwość nauki zdalnej;
 • Nie należy podejmować niepotrzebnych podróży.Czym są BAŃKI WSPARCIA?

Od 13 czerwca dorośli mieszkający samotnie oraz rodzice samotnie wychowujący niepełnoletnie dzieci w Anglii mogą, w ramach tzw. “bańki wsparcia” (“support bubble”) spotykać się w domu z osobami z innego gospodarstwa domowego bez zachowywania dystansu. Wszystkie osoby w “bańce wsparcia” mogą zachowywać się tak, jakby mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym. Jedna osoba może być w takiej bańce tylko z jednym innym gospodarstwem domowym.

Podczas wyjścia poza dom należy trzymać dystans 2m od drugiej osoby. Jeśli nie jest to możliwe, to od 4 lipca należy trzymać dystans co najmniej 1m od drugiej osoby. Wyjątkiem jest przebywanie z osobami, z którymi się mieszka, osoby z którymi tworzy się bańkę wsparcia lub ze współpracownikami.  W razie zaobserwowania nielegalnych zgromadzeń policja może „pouczyć” ludzi, aby powrócili do domu lub się rozproszyli. Może też zostać nałożona grzywna lub, w ekstremalnych przypadkach, nastąpić areszt.

Od 8 sierpnia obowiązkowe jest zasłanianie twarzy m.in. w domach pogrzebowych, kinach, teatrach, muzeach, bibliotekach, galeriach, miejscach kultu, a także w wielu innych krytych pomieszczeniach. Od 24 lipca w sklepach w UK obowiązkowe jest zasłanianie twarzy. Od 15 czerwca w Anglii obowiązkowe jest zasłanianie twarzy podczas podróży transportem publicznym. Brytyjski rząd zaleca, aby w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zasłaniać twarz w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, gdzie osoby spotykają się z innymi niż normalnie ludźmi.

Od 1 czerwca na terenie Anglii mogą być otwarte salony samochodowe i wszystkie punkty handlowe na otwartym powietrzu, a od 15 czerwca otwarte są wszystkie pozostałe sklepy detaliczne, a także ogrody zoologiczne i kina samochodowe. Od 4 lipca puby, restauracje, salony fryzjerskie, kina, muzea, galerie, hotele, pensjonaty kempingi, biblioteki, siłownie na świeżym powietrzu i wesoła miasteczka mogą otworzyć swoje lokale, jeśli będą przestrzegać odpowiednich wytycznych. Także kościoły i inne świątynie mogą być otwarte dla wiernych, jednak z limitem osób. Tam, kiedy to możliwe, zaleca się zamawianie towarów w sklepach online. 25 lipca otwarto obiekty sportowe, takich jak siłownie, studia fitness i taneczne oraz baseny kryte. 15 sierpnia otwarto kręgielnie, lodowiska i kasyna, a także stopniowe rozpoczęto otwieranie centrów konferencyjnych, wystawienniczych i występów dla mniejszej ilości osób.

Od 24 września puby i restauracje mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach. Restauracje i puby muszą muszą być zamykane o godz. 22.00.

Pełne wytyczne na stronie brytyjskiego rządu.

W związku ze wzrostem przypadków koronawirusa w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii wprowadzone zostały lokalne ograniczenia. Pełne wytyczne nt. tzw. lokalnych lockdownów na stronie brytyjskiego rządu.

Objawy koronawirusa

Zalecane jest bezwzględne pozostanie w domu przez 10 dni osoby, która otrzymuje pozytywny test na obecność koronawirusa i/lub ma następujące objawy:

 • podwyższoną temperaturę i/lub
 • nowo nabyty, ciągły kaszel
 • zaburzenia węchu lub smaku

Wszystkie osoby mieszkające z osobą zarażoną koronawirusem muszą pozostać w domu przez 14 dni od dnia zachorowania przez tę osobę lub od dnia zgłoszenia się przez nią na test. Wytyczne na stronie brytyjskiego rządu.

W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja poprzez serwis NHS. Istnieje także możliwość rozmowy pod numerem 111. Nie należy iść do przychodni, apteki czy szpitala.

System śledzenia kontaktów (test and trace system)

Począwszy od 28 maja 2020 na terenie Wielkiej Brytanii zostały uruchomione różne systemy identyfikowania osób zarażonych. W Anglii uruchomiono system śledzenia kontaktów (test and trace system). Podstawowym jego założeniem jest, by każdy, kto ma objawy COVID-19, poddał się testowi. Po potwierdzeniu, że dana osoba znalazła się w bezpośredniej bliskości osoby wykazującej objawy wirusa przez min. 15 minut bez noszenia sprzętu ochronnego, będzie ona podlegała kwarantannie. Za kontakt z osobą zakażoną uważa się każdy kontakt, który nastąpił na dwa dni przed wystąpieniem objawów u osoby zakażonej lub do siedmiu dni po pojawieniu się objawów. Osoba taka otrzyma SMS, email lub telefon z informacją o konieczności samoizolacji; ta początkowo jest dobrowolna, ale rząd rozważa, by uczynić ją obowiązkową oraz wprowadzić kary za nieprzestrzeganie jej.

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Komu przysługuje test

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Zalecenia dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski opublikował wytyczne dotyczące dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w celu ochrony osób starszych i osób o podwyższonym ryzyku.

Dostępna na stronie rządowej jest również polska wersja językowa.

Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia są instruowane, aby pozostawać w domu tak często, jak to możliwe, a jeśli osoby te opuszczają dom, to powinny zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować kontakt z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia.

Londyńskie metro zredukowało znacznie ilość połączeń i zamknęło część stacji w celu zmniejszenia ilości podróżujących i zwiększenia możliwości dojazdu dla osób, które tego potrzebują, czyli np. pracownicy służby zdrowia. Redukowane są również połączenia koleją i autobusami w innych częściach kraju. Obowiązkowe jest zakrywanie twarzy (noszenie maseczek) podczas podróży komunikacją publiczną.

Kampania NHS podkreśla środki prewencyjne, które znacznie ograniczają ryzyko zachorowań, takie jak:

 • Częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem – przez min. 20 sekund
 • Mycie rąk po wejściu do pracy/domu
 • Używanie żelu antybakteryjnego
 • Zakrywanie nosa oraz ust chusteczką bądź rękawem zamiast dłońmi
 • Natychmiastowe wyrzucanie zużytych chusteczek oraz mycie rąk
 • Unikanie bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy są chorzy

Został opublikowany plan zawierający wskazówki dla szkół dot. ich otwarcia.

Ministerstwo edukacji ogłosiło także, że z końcem lipca 2020 zostają zniesione limity wielkości klas w nauczaniu przedszkolnym i żłobkach.

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

W razie potrzeby diagnozy przez lekarza, wszyscy pacjenci, także obywatele zagraniczni, nie podlegają kosztom diagnostyki (nawet w przypadku negatywnego rezultatu) oraz leczenia (w przypadku rozpoznania choroby).

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do korzystania z zaufanych źródeł dedykowanych osobom przebywającym w SzkocjiIrlandii PółnocnejWalii, oraz Anglii.

Grupy podwyższonego ryzyka

• Osoby powyżej 70. roku życia
• Osoby z chorobami przewlekłymi
• Kobiety w ciąży
• Osoby z osłabionym układem odpornościowym

Zalecenia rządu dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych oraz osób dotkniętych finansowo

W związku z zaistniałą sytuacją rząd brytyjski opublikował zalecenia dla przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych oraz ogłosił szereg działań mających na celu wsparcie osób dotkniętych finansowo.

 

Od: gov.pl

Zdjęcie: Caroline Byczynski

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: