Lost Treasures of Revolution: The Graphics of Solidarity 1980-89

Date: 22-09-2021 - 08-10-2021 Hour: 12:00

Event place: St John’s College, University of Oxford

Polish version below

***

‘Lost Treasures of Revolution,’ curated by Catherine Flood, brings together 25 Solidarity poster designs reproduced from the collection of the Victoria and Albert Museum , alongside a selection of original badges and rarely seen underground stamps that bear witness to the grassroots creative spirit of the movement in the 1980s.

Exhibition exploring the role that graphics played in building the movement and sustaining it during the difficult days of government repression and martial law.

Solidarity was one of the biggest social movements of the 20th century. As the leading political force opposing communism in Poland during the 1980s, it paved the way for a peaceful transition to democracy in 1989. This exhibition explores the role that graphics played in building the movement and sustaining it during the difficult days of government repression and martial law. From its iconic logo to spontaneous poster designs and underground ephemera, Solidarity’s printed graphics created a rich visual culture of resistance that spoke to people from all walks of society. By getting involved in making and circulating these items, often at great personal risk, many ordinary people participated in the collective and transformative work of opposition.

‘Lost Treasures of Revolution’ brings together 25 Solidarity poster designs reproduced from the collection of the Victoria and Albert Museum alongside a selection of original badges and rarely seen underground stamps that bear witness to the grassroots creative spirit of the movement in the 1980s. The exhibition concludes with a separate display of posters and graphics from current global social movements and community projects important from the English-speaking countries’ perspective. These prompt us to consider what graphic design can do in our time to build movements and foster participation and political dialogue.

The exhibition is a part of the Annual Conference of the Centre for the Resolution of Intractable Conflict (CRIC) held each year at Harris Manchester College, University of Oxford. This year, from 20th to 22nd September 2021, in addition to research reports from CRIC members, the conference will explore the post-pandemic world through the lens of ‘Solidarity’.

The exhibition has been organised in partnership with the Centre for Democracy and Peace Building and St John’s College, University of Oxford.

22 September 2021 – 8 October 2021
The Barn Gallery
St John’s College, University of Oxford
Oxford
12PM-6PM Free Admission

***

Polish version:

Solidarność była jednym z największych ruchów społecznych XX wieku. Jako wiodąca siła polityczna przeciwstawiająca się komunizmowi w Polsce w latach 80., utorowała drogę do pokojowej transformacji ustrojowej w 1989 roku. Wystawa „Lost Treasures of Revolution: The Graphics of Solidarity 1980-89” bada rolę, jaką grafika odegrała w budowaniu ruchu i podtrzymywaniu go w trudnych dniach rządowych represji i stanu wojennego. Od kultowego logo po spontaniczne projekty plakatów i podziemne druki ulotne, grafiki Solidarności stworzyły bogaty język wizualny, przemawiający do ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Angażując się w tworzenie i rozpowszechnianie tych akcydensów, często z wielkim osobistym ryzykiem, wielu zwykłych ludzi uczestniczyło w zbiorowej i transformacyjnej pracy opozycji. 

Eskpozycja obejmuje 25 reprodukcji plakatów Solidarności pochodzących z kolekcji Victoria and Albert Museum, a także selekcję oryginalnych przypinek i rzadko spotykanych podziemnych znaczków pocztowych, świadczących o oddolnym, twórczym duchu ruchu w latach 80. Ważnym elementem wystawy jest również ekspozycja plakatów i grafik stworzonych przez ważne z punktu widzenia kultury anglosaskiej współczesne ruchy społeczne. Odwołując się do współczesności kuratorzy chcą zachęcić odbiorców do refleksji nad rolą grafiki użytkowej i kultury wizualnej w procesie budowy dialogu politycznego i społecznego na świecie.  

Catherine Flood, kuratorka wystawy, zaznacza: „Oprócz słynnych projektów plakatów, zaprezentujemy również kolekcję podziemnych znaczków pocztowych i druków ulotnych, które są żywym dowodem na wielowymiarową atrakcyjność Solidarności w latach 80. XX wieku. Większość z tych przedmiotów została wyprodukowana w małych podziemnych pracowniach przez projektantów i zwykłych obywateli pracujących przy niewielkich zasobach. Ponieważ problemy nierówności społecznych i wyobcowania zostały wyraźnie uwydatnione przez pandemię, nadszedł czas, aby zastanowić się nad sposobami, za pomocą których ruchy społeczne mogą zjednoczyć ludzi poprzez wspólne działanie”.

Wystawa jest częścią dorocznej konferencji Centre for the Resolution of Intractable Conflict (CRIC) odbywającej się co roku w Harris Manchester College na Uniwersytecie Oksfordzkim. W tym roku, w dniach 20-22 września 2021 r., oprócz prac badawczych członków CRIC, prelegenci badą analizować świat po pandemii postrzegany przez pryzmat „Solidarności”. Dyrektor CRIC, Lord Alderdice, mówi: „Wszyscy czekamy na świat po pandemii, choćby taki, w którym nadal będziemy musieli radzić sobie z wirusem w dającej się przewidzieć przyszłości. Czarna śmierć w XIV wieku spowodowała koniec systemu feudalnego. Czy pandemia COVID spowoduje radykalny reset życia i społeczeństw na całym świecie? Nieco ponad czterdzieści lat temu powstanie w Polsce związku zawodowego „Solidarność” zwiastowało poważne zmiany społeczne i geopolityczne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w tym procesy pokojowe w Afryce Południowej, Izraelu/Palestyny ​​i Irlandii Północnej. W ramach naszego tematu konferencji – Beyond COVID – Solidarity or fragmentation zbadamy, czego możemy się nauczyć z przeszłych wydarzeń na temat procesów poważnych zmian społecznych, a także czego możemy się spodziewać po COVID?”. 

Partnerem wystawy jest Centre for Democracy and Peace Building i St John’s College, Uniwersytet w Oksfordzie. 

Więcej informacji: https://instytutpolski.pl/london/2021/08/26/lost-treasures-of-revolution-the-graphics-of-solidarity-1980-89/

  • Lost Treasures of Revolution: The Graphics of Solidarity 1980-89 zostanie otwrata dla zwiedzających 22 września 2021 r. Wstęp wolny
  • Kuratorką wystawy jest Catherine Flood. Catherine jest kuratorką sztuki i projektowania oraz pisarką, która pracuje z kolekcjami historycznymi i współczesnymi. Była współkuratorką dwóch dużych wystaw w V&A: Disobedient Objects (2014) i Food: Bigger than the Plate (2019). Była kuratorką działu plakatów w V&A, gdzie badała konteksty społeczne i polityczne druków ulotnych. W publikacjach naukowych analizuje twórczość dziewiętnastowiecznych ilustratorek, sztukę i aktywizm oraz politykę żywnościową. 

Najnowsze LATEST


Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: