Nie żyje prof. Halina Taborska, była rektor PUNO

12 stycznia, 2021

11 stycznia 2021, zmarła była Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie – prof. Halina Taborska – poinformował PUNO w Londynie.

Prof. dr hab. Halina Taborska (ur. 30 lipca 1933 w Puławach) – polska filolog, filozof, historyk sztuki, wykładowca akademicki (w przeszłości na ponad 30 wyższych uczelniach na świecie, w tym m.in. Oxford University i Harvard University). Od 2011 roku rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Taborska była żoną poety i tłumacza, Bolesława.
Funkcję Rektora PUNO piastowała od 2011 do 2017 roku, od roku 2007 kierowała także Instytutem Kultury Europejskiej PUNO. Przez ponad trzydzieści lat wykładała i prowadziła badania naukowe na uczelniach brytyjskich, m. in.: w Oxford Univesity, Camverwell College of Arts (obecnie University of the Arts London) na Wydziale Historii Sztuki i Nauk Pokrewnych oraz w Institute of Roehampton (obecnie University of Roehampton).
W latach 1995 – 2011 współpracowała z uczelniami polskim, jako profesor wizytujący lub etatowy, m.in.: w Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Była estetykiem i historykiem sztuki, od połowy lat 90. w polu jej badawczych zainteresowań znajdowała się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, współczesna sztuka publiczna europejskich metropolii oraz nowa urbanistyka i architektura w procesach rewitalizacji miast.
Wśród publikacji H. Taborskiej, poświęconych tej tematyce, znajdują się: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Nowy Londyn – miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014, a także ponad 50 artykułów i rozpraw w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i literacko-artystycznych.
W roku 2014, podczas uroczystości Jubileuszu PUNO 75, prof. Taborska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zdjęcie: Twitter @puno_ac_uk

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: