Nowa wizja POSK-u przedstawiona w orędziu dr Marka Laskiewicza

10 października, 2021

25 września dr Marek Laskiewicz został wybrany nowym Prezesem POSK (Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego) w Londynie. POSK został założony przez polską społeczność w 1964 roku, a w budynku na Kings Street w dzielnicy Hammersmith istnieje od 1974 roku. 

W środowisku polonijnym dr Marek Laskiewicz jest znany od lat. Zawsze aktywny, zaangażowany w sprawy polskie, przywiązany do polskiej tradycji, historii i  kultury. Niezwykle uprzejmy i uczynny. Urodził się w Londynie, ale jego serce zawsze biło dla Polski. Stąd też znakomita znajomość języka i oddanie sprawom polskim. Więcej na jego temat można przeczytać w naszym wywiadzie: Dr Marek Laskiewicz, nowy Prezes londyńskiego POSK-u, przedstawia swoje plany.

W dniu 9 października miało miejsce spotkanie inaugurujące objęcie funkcji Prezesa w Sali Malinowej w POSK-u. W czasie spotkania dr Marek Laskiewicz wygłosił swoje orędzie.

Poniżej przedstawiamy treść orędzia:

“Szanowni Państwo,

Jestem dr Marek Laskiewicz, nowy Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego POSK. Wraz z Członkami Nowego Zarządu POSK-u mam zaszczyt powitać Pana Konsula Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie Pana Radosława Gromskiego oraz wszystkich gości przybyłych tu do Sali Malinowej, słuchaczy i widzów na Zoom i na Facebook live streaming.

Dziękuję za ten zaszczyt, że wybraliście mnie Prezesem POSK-u. Przyznam, że długo na to czekałem, ale mój cel został osiągnięty. Chciałbym teraz przedstawić ogólny plan, który oparty jest na bazie programu, który opublikowany został na str. 8, Białej Broszury. Ponadto przedstawię wszystkim mój nowy Zarząd.

Powiem teraz, co spróbuję zrealizować:

1) Ażeby polepszyć POSK:

 • opublikuję pomocne przetłumaczenie Trust Deeds i Articles of Association na polski język, aby wszyscy członkowie bez problemu te kluczowe dokumenty mogli zrozumieć;
 • zmodernizuję stronę internetową oraz social media; 
 • dokończymy budowę Atrium; 
 • chciałbym założyć muzeum Polonii, bo POSK to żyjąca historia, patrząc chociażby na to biurko na podeście przede mną, jest to biurko ostatniego Prezydenta na Uchodźstwie, p. Ryszarda Kaczorowskiego, który umarł w katastrofie pod Smoleńskiem, o której przez lata pisałem i protestowałem;
 • założyć koła miłośników POSK-u;
 • chciałbym także żeby powstawało więcej eventów, które będą hybrydowe.

2) Trzeba wprowadzić dużo nowych członków. Chciałbym powiedzieć, że mamy po raz pierwszy Sekretarza ds. Członkowskich, panią Aleksandrę Newsome:

 • wprowadzić członków Nowej Polonii, ponieważ w dalszej perspektywie to oni staną się podstawą POSK-u, zatem trzeba działać, a nie tylko czekać; ponadto to oni właśnie wybili się już w swoich biznesach, zawodach i studiach, tak więc też zapraszam ich, żeby już zaczęli pomagać jako woluntariusze, angażując się jako fachowcy, księgowi, informatycy, social mediowcy, przedsiębiorcy i organizatorzy; a następnie zapraszam do Rady i do Zarządu. To wizja nowej i starej Polonii razem współpracująca – dla mnie super ważna; przykładem tego jest, obecna tutaj p. Sylwia Kosiec, Moderator Orędzia, która 16 lat temu przybyła tutaj z kraju, a dziś jest Asystentką Prezesa.
 • niemniej będę też szukać nowych członków pomiędzy tymi ludźmi tutaj urodzonymi, wliczając polonofili, między Brytyjczykami i innymi, więc POSK jest i będzie dwujęzyczny, i angielski i polski, i na to będę naciskał, więc możecie przyjść z waszymi angielskimi znajomymi, lub powiedzieć Brytyjczykom o POSK-u, bo mogą przyjść bez problemu;
 • naturalnie tacy mogą tutaj: wprowadzić swoje biznesy, do tutejszego budynku, bo mamy biura do wynajęcia; mieć swoje spotkania na terenie POSK-u, bo tu jest Cafe Maja, Restauracja Łowiczanka i POSKlub i urządzać swoje imprezy, wykłady, zebrania, konferencje, bo mamy sale do wynajęcia.
 • też mogą zostać członkami ludzie z całego świata, np. w Stanach Zjednoczonych lub we Francji;
 • mam zamiar być w POSK-u na dyżurze na spotkaniach z członkami co sobotę do 16:00.

3) Mam plany bliżej pracować z Polską:

 • mam nadzieję współpracować z instytucjami polskimi do czego zresztą zachęcał nas Wicepremier Piotr Gliński na spotkaniu w POSK-u przedwczoraj; miłośnicy i członkowie mogą brać udział w tej współpracy, właśnie dlatego eventy będą hybrydowe; 
 • Ambasada RP w Londynie jest bardzo ważną dla nas instytucją w wielu przedsięwzięciach, dlatego zaprosiłem tutaj dzisiaj Konsula Radosława Gromskiego i będziemy mieli wkrótce nowego Ambasadora, którego zaproszę natychmiast po rozpoczęciu jego kadencji;
 • POSK to będzie Polska poza Polską oraz będzie przedstawicielem polskiej kultury w Wielkiej Brytanii, stałym, głównym miejscem dla wszystkich, którzy interesują się Polską i polską kulturą, tak zgodnie z wizją prof. Wajdy, głównym założycielem POSK-u.

4) Trzeba rozszerzyć działalność kulturalną POSK-u. Pan Bogdan Becla będzie Przewodniczącym Działu Kultury:

 • mamy świetny Teatr, nazywanym sercem POSK-u, gdzie właśnie dziś wieczorem odbędzie się przedstawienie „Moralności Pani Dulskiej”, na co ja i p. Kosiec jutro pójdziemy; także tam jest Scena Polska.UK i Teatr Syrena; jednak tak samo ważne będą prywatne sztuki i imprezy;
 • także mamy świetne wieczory poetyckie, mam plany żeby inne organizacje także zaprosić do współpracy takie jak np. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą;
 • też musimy wprowadzić tańce ludowe, bo Polska ma piękny folklor, i mamy tutaj grupę Tatry i Mazury, i teraz zespół Żywiec;
 • chciałbym też mieć balet i nowoczesny taniec, w tym celu współpraca z krajem będzie niezbędna;
 • opera tradycyjnie raz w roku; za kilka miesięcy będzie nowa;
 • POSK jest ma bogatą kolekcję malarstwa emigracyjnego, od starych do nowoczesnych pokazywanych w salach i korytarzach;
 • ma grupę Artystów APA wystawiających 4 razy w roku swoje prace w POSK-u; mamy świetną galerię, którą prowadzi p. Joanna Ciechanowska, i której działalność także mam zamiar rozszerzyć;
 • ponadto w niedalekiej przyszłości skupimy się na fotografii i afiszach;
 • najlepszym przykładem jak to będzie ważne jest to, że po raz pierwszy jest w Zarządzie Przewodnicząca Komisji Galerii, p. Elwira Olbrich;
 • mamy też dobrze znany Jazz Klub, teraz mamy zamiar rozszerzyć o inną popularną, nowoczesną muzykę, a do tego przydadzą się bardzo nam przedstawiciele nowej Polonii;
 • ponadto teraz bardzo chcemy też skupić się na muzyce klasycznej, gdzie polska ma bogatą tradycję; i jako symbol ważności tego mamy po raz pierwszy w Zarządzie Przewodniczącą Komisji Klasycznej Muzyki, p. Barbara Bakst;
 • planuję pokaz mody w następnym roku;

5) Planuję dyskusję z POSKlubem, który historycznie był nazywany koroną POSK-u;

6) Chciałbym wyprowadzić POSK-u z ciągłego corocznego strukturalnego deficytu:

 • w tym też celu należy podać rękę nowej Polonii i Polsce, i wtedy może będzie można lepiej zarabiać;
 • skrupulatnie sprawdzać wszystkie wydatki, zwłaszcza kontrakty i projekty;
 • mamy nowego Skarbnika, p. Wojciecha Tobiesiewicza;

7) Chcę utrzymać POSK dla przyszłych pokoleń, aby był postrzegany jako przyjemne, przejrzyste miejsce dla wszystkich:

 • będę chciał zapraszać członka Komisji Rewizyjnej na zebrania Rady tak żeby komisja na bieżąco miała pojęcie o wydatkach, bo jest ważna;
 • powołać co najmniej cztery zebrania Rady w mojej kadencji, jak tego wymaga Statut, bo Rada także jest bardzo ważna;
 • chcę także dbać o administrację w tym celu mamy nowego Sekretarza POSK-u, p. Janusza Wajdę;
 • ponadto POSK musi się rozwinąć w najnowszej technologii,  którą się pasjonuję, będąc inżynierem, i tutaj ponownie nowa Polonia ma duże pole do popisu;

8) Oczywiście POSK będzie nadal kontynuował swoją tradycyjną prace takie jak:

 • Dział Społeczny – menedżerem będzie p. Marek Jakubowski;
 • Biblioteka, drugie serce POSK-u, którą p. Dobrosława Platt wybitnie prowadzi, i mam nadzieję będę mógł z nią jeszcze więcej współpracować wraz z Przewodniczącym Komisji Bibliotecznej, p. Ryszardem Żółtanieckim, który już planuje nową Nagrodę Literacką;
 • trzeba dbać o budynek i jak zawsze polepszyć sporo rzeczy, zwłaszcza wszystkie funkcje, posady i możliwości np. nowe budowy ogłosić powszechnie, każdy może przystąpić do przetargów na realizację  – czyli otwarty POSK.

9) Współdziałać z innymi instytucjami:

 • rozwija się współpraca POSK-u z PUNO – jednym Polskim Uniwersytetem tutaj, i mieszczącym się w nim znanym Zakładem Dydaktyki Polskiej prowadzonej przez p. Beatę Howe; mam zaszczyt być jego Prorektorem, i teraz zostanie uznanym uniwersytetem polskim poza Polską pod Rektoratem prof. Tomasza Kaźmierskiego, współdziałającego z Ministerstwem Oświaty; 
 • PTNO, czyli Polska Akademia tutaj, daje wykłady, jestem tam Sekretarzem Generalnym; 
 • Polish Aid Foundation Trust, ongiś Skarb Państwa na Uchodźstwie, gdzie stoi stół gabinetu dawnego Państwa Polskiego na Uchodźstwie; 
 • Polska Macierz Szkolna, ważna niezwykle w celu wykształcić nowe pokolenia dzieci i młodzieży w języku polskim.
 • poza POSK-iem są instytucje, z którymi chcę współpracować jak Instytut Kultury Polskiej i słynne Ognisko, i gdzie jako Prezes PWWB w najbliższym czasie organizuję wystawę „Polskie Symbole Narodowe” 11 listopada;
 • instytucje w Polsce jak Instytut Pamięci Narodowej; jestem Koordynatorem Przystanek Historia IPN Londyn, i 14 listopada będzie tutaj nowa wystawa od IPN-u zorganizowana przez PWWB, planujemy zaprosić szefa Kolegium IPN-u, prof. Tadeusza Wolszę;
 • ostatnia nowość – Konferencje, bo POSK jest mostem pomiędzy Wielką Brytanią i Polską, i tutaj mam na myśli konferencje o handlu, zresztą jestem dr ekonomii, będąc członkiem Royal Economic Society, I konferencje o historii, aby polepszyć wizerunek Polski w WB, a pomocne w tym będzie to, że jestem także członkiem Royal History Society.

Na koniec chciałbym dodać, że przede wszystkim chcę utrzymać tradycje przekazane z pokolenia na pokolenie, które POSK zbudowały – i polepszyć działalność POSK-u.

Teraz POSK rzeczywiście będzie Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym dla wszystkich Polaków, starej i nowej Polonii oraz polonofilów.

Więc: nowy Prezes, nowy Zarząd, nowa wizja, nowy POSK!

Dziękuję bardzo”.

Orędzie zostało przyjęte gromkimi oklaskami. Następnie z sali padały liczne pytania dotyczące nowej wizji ośrodka, zaprezentowanej przez Prezesa. Nowego Prezesa powitał też oficjalnie Konsul RP w Londynie Radosław Gromski, życząc mu powodzenia i siły.

Na zakończenie zgromadzeni licznie członkowie POSK oraz zaproszeni goście wysłuchali znakomitego koncertu piosenek międzywojennych w wykonaniu zespołu Retro Singers.

 

Opracowała: Maria Byczynski

Zdjęcie: British Poles

 

 

 

 

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: