Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna po przyjeździe do Irlandii

5 lutego, 2021

Decyzją rządu irlandzkiego z dnia 26.01 br. poziom 5 (najwyższy) ograniczeń będzie obowiązywać do 05.03 br. Przed przyjazdem do Irlandii obowiązkowo należy wypełnić online formularz Passenger Locator Form. Dotyczy to również osób podróżujących tranzytem do Irlandii Północnej. Za brak jego wypełnienia grozić może kara do 2,5 tys. euro lub areszt do 6 miesięcy. 

Zwolnione z obowiązku wypełnienia formularza  są:

 • osoby przybywające z Irlandii Północnej;
 • osoby podróżujace przez Irlandię tranzytem nie opuszczające terenu portu lub lotniska;
 • posiadacze świadectwa dla pracowników transportu międzynarodowego​​​​​​ i kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy przebywają na terenie Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • załogi statków powietrznych, w tym piloci, którzy przebywają w Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • załogi statków morskich, w tym kapitanowie, którzy przebywają w Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • zagraniczni dyplomaci.

Szczegóły dostępne są na stronach gov.ie i Citizen Information.

Do 05.03.2021 r. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii muszą przedłożyć negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem. Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu dotyczy:

 • pracowników transportu międzynarodowego (przewoźnicy, piloci i załogi statków powietrznych, kapitanowie i załogi statków morskich) i funkcjonariuszy Gardy w trakcie wykonywanie swoich obowiązków;
 • osób, które podróżują tranzytem przez Irlandię i nie opuszczają terenu lotniska;
 • osób przyjeżdżających z Irlandii Północnej;
 • dzieci do lat 6.

Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Nowe zasady kwarantanny w Irlandii

Każda osoba przylatująca lub przypływająca do Irlandii promem jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny pod adresem wskazanym na formularzu Passenger Locator Form. Obowiązek kwarantanny dotyczy również osób podróżujących do Irlandii z innych krajów tranzytem przez terytorium Irlandii Północnej.

Miejsce odbywania kwarantanny można opuścić tylko z ważnych powodów:

 • zdrowotnych;
 • w celu opuszczenia kraju;
 • w celu odbycia po 5 dniach od przyjazdu testu; uzyskanie negatywnego wyniku jest równoznaczne z zakończeniem kwarantanny; pisemne potwierdzenie uzyskania negatywnego wyniku należy przechowywać przez okres co najmniej 14 dni.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni są:

 • pacjenci podróżujący z pilnych powodów medycznych;
 • pracownicy transportu międzynarodowego: kierowcy ciężarówek, załogi lotnicze i morskie;
 • funkcjonariusze  Gardy (policji) i sił obronnych podczas wykonywania swoich obowiązków;
 • osoby, których podróż do Irlandii odbywa się na podstawie nakazu, aresztowania, postępowania ekstradycyjnego lub innego obowiązkowego zobowiązania prawnego;
 • dyplomaci;
 • osoby podróżujące przez Irlandię tranzytem, które nie opuszczają terenu lotniska;
 • osoby, których podróż rozpoczyna na się na terytorium Irlandii Północnej.

Następujące osoby mogą czasowo opuścić miejsce odbywania kwarantanny, jeżeli jest to konieczne do wykonywania przez nich swoich zadań:

 • osoby wykonujące niezbędne zadania konserwacyjne, naprawcze i budowlane oraz zapewniające bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury transportowej i użyteczności publicznej, a także usług produkcyjnych, informacyjnych i łączności;
 • członek personelu organizacji międzynarodowej lub osoba wyznaczona do pełnienia takiej funkcji;
 • osoba, która otrzymała pisemne świadectwo od Sport Ireland o udziale w ważnych zawodach na szczeblu międzynarodowym;
 • dziennikarze.​​​​​​

Za nie przestrzeganie zasad obowiązkowej kwarantanny moze grozić mandat w wysokości 2,5 tys. euro lub 6 miesięcy więzienia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie gov.ie/COVID-19 Travel Advice i Citizen Information.

Decyzją rządu irlandzkiego z dnia 26.01 br. poziom 5 ograniczeń będzie obowiązywać do 05.03 br. 

Ograniczenia wynikające z poziomu 5:

 • zakaz organizacji spotkań rodzinnych i towarzyskich w domach i poza nimi; wyjątek: wizyty wynikające z ważnych powodów rodzinnych takich jak opieka nad dziećmi lub starszymi osobami; osoby mieszkające same, samotnie wychowujące małoletnie dzieci, dzielące władze rodzicielską, opiekujące się osobą starszą mogą wraz z innym gospodarstwem stworzyć tzw. “bańkę wsparcia”; szczegóły na ten temat są dostępne tutaj;
 • w ceremoniach ślubnych do 2.01.21 r. może brać udział do 25 osób; od 3.01.21 r. do 6 osób;
 • zorganizowane wydarzenia m.in. biznesowe, szkolenia lub konferencje wewnątrz obiektów i na zewnątrz – zabroniono organizacji;
 • dozwolone są indywidualne treningi na powietrzu, w których mogą brać osoby z 2 gospodarstw domowych; zakaz grania w golfa i tenisa;
 • zabronione jest organizowanie meczów i wydarzeń sportowych; wyjątki: mogą być organizowane profesjonalne zawody sportowe bez udziału publiczności;
 • siłownie i baseny będą zamknięte
 • nabożeństwa będą odbywały się online; miejsca kultu będą otwarte tylko dla pojedynczych wiernych;
 • w pogrzebach może brać udział do 10 osób;
 • muzea, galerie i pozostałe atrakcje kulturalne będą zamknięte; dostępny będzie tylko serwis online;
 • otwarte pozostaną istotne punkty sprzedaży detalicznej m.in.: supermarkety, sklepy z żywnością, apteki, sklepy sprzedające sprzęt medyczny, stacje benzynowe, sklepy z asortymentem dla zwierząt, pralnie i suszarnie, banki, punkty pocztowe, sklepy oferujące sprzęty gospodarstwa domowego i ogrodniczego, optycy, warsztaty samochodowe i rowerowe, punkty oferujące artykuły biurowe, punkty naprawy sprzętu elektronicznego m.in. telefonów i komputerów mogą pozostać otwarte; punkty takie jak np. salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu będą zamknięte; punkty które nie są uwzględnione na liście istotnych punktów sprzedaży detalicznej – tylko zamówienia online;
 • restauracje (w tym restauracje hotelowe i bary serwujące posiłki) i kawiarnie ograniczą swoją działalność do zamówień na wynos lub dostaw;
 • puby, kluby nocne, dyskoteki i kasyna będą zamknięte
 • hotele pozostaną otwarte, tylko dla osób, które wykonują podróż wynikającą z ważnych lub nagłych powodów; wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających ten fakt; zalecany jest wcześniejszy kontakt z obiektem;
 • możliwość podróżowania do 5 km od swojego domu; wyjątki: podróż do pracy (pracownicy z tzw. ważnych sektorów), wizyty lekarskie, zakup lekarstw lub innych produktów medycznych, zakupy spożywcze, stawiennictwo w sądzie, wyjazdy w celu zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, wyjazdy na pogrzeby lub ceremonie ślubne, wyjazdy na cmentarze, rolnicy w celu produkcji żywności lub opieki nad zwierzętami;
 • zamknięte są szkoły; zajęcia będą odbywały się online; więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Edukacji i gov.ie.
 • szkoły podstawowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  • od 11 bm. częściowo otwarte zostaną szkoły specjalne; w poszczególne dni w zajęciach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50% dzieci;
  • od 11 bm. uruchomiony zostanie na okres 4 tygodni dodatkowy program opieki i wsparcia edukacyjnego;
  • od 22 bm. do szkół podstawowych powrócą dzieci z klas specjalnych;
  • szczegóły na ten temat są dostępne tutaj;
 • do 05.03 br. zamknięte będą przedszkola i żłobki; wyjątki: otwarte będą punkty dla dzieci wymagających szczególnej opieki i dzieci pracowników z tzw. ważnych sektorów;
 • szkoły wyższe – zajęcia online;
 • od 8.01 br. od godz. 18.00 zamknięte będą place budów; wyjątki: kontynuowane będą prace nad projektami z budowalnymi związanymi ze zdrowiem, mieszkaniami socjalnymi, szkolnictwem, modernizacją dróg;
 • place zabawa i parki pozostaną otwarte;
 • obowiązkowe jest noszenie maseczek zasłaniających twarz:
  • w sklepach, aptekach, supermarketach, pralniach chemicznych;
  • podczas korzystania z transportu publicznego;
 • praca zdalna z domu; osobiste stawiennictwo tylko dla pracowników z tzw. ważnych sektorów;
 • Transport publiczny:
  • pojemność w środkach transportu publicznego zmniejszono do 25%;
  • tylko dla pracowników z tzw. ważnych sektorów i tylko w sytuacjach tego wymagających np. podróż do sklepu, do apteki po lekarstwa;
  • zalecane jest korzystanie z roweru lub piesze spacery;
 • osoby powyżej 70 roku życia powinny ograniczyć swoje przemieszczanie i korzystanie z transportu publicznego oraz robić zakupy w sklepach tylko w specjalnie dla nich wyznaczonych godzinach;
 • zawieszono wizyty w domach opieki.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie gov.ie.

Garda może przyznać kary finansowe za niestosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Szczegóły na temat dostępne są tutaj.

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: Kylemore Abbey, Pixabay

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: