Oświadczenie rektora PUNO dotyczące ogłoszenia fałszywych wyników wyborów

W dniu 19 lipca w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o wyborze nowego rektora PUNO. W informacji tej nie byłoby nic zaskakującego, gdyby nie okazało się, że była ona nieprawdziwa. Oficjalne wyniki będą ogłoszone dopiero w piątek.

Założony po wojnie w Wielkiej Brytanii Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) realizował trudną misję umożliwienia Polakom  pozostawionym poza granicami Kraju kształcenia się w języku ojczystym i zdobywania stopni naukowych. PUNO stał się głównym centrum intelektualnym Polonii światowej i przez kilkadziesiąt lat po wojnie działał jako jedyna wolna i w pełni autonomiczna polska uczelnia wyższa na świecie.  Jego dorobek jest imponujący.

Portal British Poles zwrócił się z prośbą o komentarz w tej bulwersującej sprawie bezpośrednio do rektora PUNO profesora Tomasza Kaźmierskiego. “Opublikowanie fałszywej informacji o wyniku wyborów Rektora PUNO na kadencję 2021-25 nie powinno było mieć miejsca. Proces wyborczy trwa i Senat PUNO nie ogłosił jeszcze wyniku. Manipuluje się przy tej okazji nazwiskiem mojego kontrkandydata, co jest godne ubolewania. Prof. W. Mier-Jędrzejowicz z pewnością odetnie się publicznie od tej niepoważnej akcji.” – powiedział rektor PUNO.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie rektora PUNO prof. dr inż. Tomasza Kaźmierskiego:

“W reakcji na fałszywą informację, która pojawiła się wczoraj (tj. 19 lipca 2021 roku) i dzisiaj w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Londynek.net) na temat wyników głosowania na rektora PUNO w kadencji 2021 – 2025. oświadczam co następuje:

 – Jako przewodniczący Rady Powierników PUNO zaprzeczam, że Rada Powierników zatwierdziła wybory rektora PUNO. Powiernicy w żaden sposób nie mogą ingerować w proces wyboru Rektora, którego dokonuje wyłącznie Senat PUNO i którego wyniki ogłosić może jedynie Senat. Jakakolwiek ingerencja Powierników w ten proces byłaby obrazą powagi Senatu i naruszeniem Statutu PUNO.

 –  Komisja Skrutacyjna podczas liczenia głosów nie uwzględniła głosów dwóch znanych profesorów PUNO, które zostały złożone przez obu profesorów w stosownym czasie i zgodnie z procedurą wyborczą. Ich głosy zostały przyjęte przez Komisję Skrutacyjną, ale nie uwzględnione przy liczeniu wszystkich oddanych głosów.

 –  Wybory odbyły się zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą wyborczą, która nie dawała Komisji Skrutacyjnej prawa do odrzucania jakichkolwiek otrzymanych głosów.

 –  W związku z zaistniałą sytuacją dwaj profesorowie złożyli oficjalne protesty wyborcze, domagając się uznania ich głosów za ważne.

–  Na posiedzeniu w dniu 16 lipca br. Senat PUNO przedyskutował zaistniały problem i obecnie oczekuje na raport Komisji Skrutacyjnej, który ma zostać rozpatrzony na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Senatu PUNO w piątek 23 lipca 2021. Proces wyborczy jeszcze nie został zakończony i Senat jeszcze nie ogłosił wyniku.

 –  W związku z powyższym, na podstawie Art. 35a Statutu PUNO, unieważniam wszystkie fałszywe anonsy jako nie mające żadnej podstawy prawnej. Anonsy o fałszywej treści urągają elementarnym zasadom etycznego postępowania.

 – Wobec wszystkich osób, które dopuściły się tego wykroczenia i naraziły PUNO na wizerunkowe szkody, przeprowadzone zostanie dochodzenie.

 Podkreślić należy także, że Rada Powierników PUNO, której członkowie pełnią swe funkcje z mandatu Senatu, nie jest organem zwierzchnim uczelni – jest ona jedynie organem nadzorującym finanse, zaś władzę wykonawczą w imieniu Senatu sprawuje wyłącznie rektor, którego wybiera Senat, najwyższa władza kolegialna Uczelni. Z tego też powodu żaden powiernik nie miał prawa przekazywać jakichkolwiek informacji o ciągle trwającej procedurze wyborczej i jej wynikach”.

Maria Byczynski

Zdjęcie: Twitter @puno_ac_uk