Podróżowanie do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

18 grudnia, 2020

Dokumenty podróżne

Granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30 września 2021 r. (a osoby posiadające status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii – co najmniej do końca 2025 roku). Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Kwarnatanna

Wszyscy przyjeżdżający z Polski do Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Od 15 grudnia istnieje możliwość skrócenia czasu przebywania w samoizolacji po przyjeździe z kraju, który nie znajduje się na liście korytarzy podróży, np. z Polski. Osoby, które  chcą dołaczyć do programu Test to Release przed przyjazdem do Anglii powinny zarezerwować test na obecność koronawirusa, a szczegóły wizyty powinny wpisać do formularza lokalizacyjnego. Test powinien odbyć się najwcześniej po 5 pełnych dniach po przyjeździe do Anglii. Po uzyskaniu wyniku negatywnego można skrócić samoizolację i opuścić miejsce, w którym się ją odbywa. Test na obecność koronawirusa należy przeprowadzić na własny koszt.

Konieczność wypełnienia formularza lokacyjnego

Niezależnie od tego z jakiego kraju przybywa się do Anglii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na TEJ stronie najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Wizy

Od 1 stycznia 2021 r. nadal będzie można wjeżdżać na terytorium Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny i przyjaciół, krótkoterminowych studiów i działań związanych z biznesem, takich jak spotkania biznesowe czy konferencje.

W przypadku chęci wyjazdu w celach zarobkowych należy zawsze ubiegać się o wizę pracowniczą.

Prawo jazdy

Na podstawie polskiego prawa jazdy można poruszać się w Wielkiej Brytanii do 12 miesięcy. Po tym okresie należy dokonać jego wymiany na brytyjskie prawo jazdy.

Ubezpieczenie samochodu – zielona karta pojazdu

Nie wiadomo jeszcze, czy Wielka Brytania pozostanie w strefie „zielonej karty” – kwestia ta jest przedmiotem negocjacji. Do czasu ich zakończenia, sugeruje się zabieranie w podróż do Wielkiej Brytanii zielonej karty, którą można uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

Przewóz zwierząt

Od 1 stycznia 2021 r. zasady dotyczące sprowadzania zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii mogą się zmienić, a ich kształt jest zależny od tego, czy i jakie porozumienie zostanie wynegocjowane między Wielką Brytanią i UE.

Źródło: www.gov.pl

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: