Polishblood – Tydzień Ratowania Życia – 5 edycja

Date: 22-08-2019 - 29-08-2019 Hour: 08:00

Event place: UK

[English version below]

Od pierwszej akcji #polishblood z 2015 mijają dokładnie 4 lata. Nieskromnie możemy przyznać, że była to jedna z najpozytywniejszych akcji spontanicznie przygotowanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w przeciągu ostatnich lat, która spotkała się z międzynarodowym pozytywnym oddźwiękiem. Tysiące Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii zdecydowało się oddawać krew w brytyjskich placówkach NHS, w celu budowania polsko-brytyjskiej solidarności, pomagania drugiemu człowiekowi, a także jako kolejny dowód na wkład naszej społeczności do Zjednoczonego Królestwa.

W ostatnim czasie możemy zauważyć wiele pozytywnych aspektów w bilateralnych relacjach. Oficjalnie honorowany jest wkład polskich matematyków w rozszyfrowanie Enigmy, wiele mówi się o polskich lotnikach, w Parlamencie zorganizowano kilkukrotnie prestiżowe debaty na temat pozytywnego wkładu Polaków w gospodarkę Wielkiej Brytanii, a rządy Polski i Wielkiej Brytanii organizują coroczny strategiczny szczyt.
W polityce i kulturze wiele się dzieje, my natomiast skupmy się na budowaniu przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję, że Brexit nie zmieni tych relacji. To od nas zależy jaką będziemy mieć pozycję w Zjednoczonym Królestwie i jakie będziemy tworzyć relacje pomiędzy ludźmi.

Rejestracja w celu oddania krwi zajmuje tylko 2 minuty:
Walia:
https://www.welsh-blood.org.uk/giving-blood/
Anglia:
https://my.blood.co.uk/Account/Register
Szkocja:
https://www.scotblood.co.uk/
Irlandia Północna
https://nibts.hscni.net/donating-blood/

Działajmy!

Prosimy o drukowanie kartek #polishblood i robienie sobie zdjęć podczas oddawania krwi – http://brytol.com/polishblood.jpg – a następnie przesyłanie ich na inboxa lub info@britishpoles.uk Będziemy je publikować! (Przesłanie do nas zdjęcia jest równoznaczne z Państwa zgodą na jego publikacje przez nas i media, które będą pisać o akcji).

W poprzednich latach apel oddawania krwi podpisało ponad 60 polonijnych organizacji i osób publicznych. Pełna lista: https://www.facebook.com/events/1005323219518918/

Prosimy o kontaktowanie się z nami osób, które chciałyby zostać Ambasadorami #polishblood, udzielać wywiadów, prezentować Polaków w pozytywny sposób. Jęz. angielski wymagany, zgłoszenia na info@britishpoles.uk oraz na naszego inboxa.

Akcja oddawania krwi trwa cały tydzień pomiędzy 22 a 29 sierpnia 2019.

Koordynatorem tegorocznej akcji jest Agnieszka Kupiec. Z dumą oznajmiamy, iż od zeszłego roku #polishblood jest partnerem Legionu – Honorowych Dawców Krwi.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/497369614370942/

Pozdrawiamy,
British Poles Initiative
info@britishpoles.uk

[EN]

It has been 4 years since #polishblood 2015. We may sound boastful, but it was one of the most positive, spontaneous and internationally acknowledged actions undertaken by Poles living in the UK in recent times. Thousands of Polish people residing in the United Kingdom donated blood in their local NHS donor centres in an attempt to strengthen Polish-British unity and solidarity, help other human beings and further prove our positive contribution to the British society.

These last few months have not all been about doom and gloom, there were plenty of examples of good bilateral relations: it is now officially recognised that the Polish mathematicians cracked the first Enigma during the WWII, the contribution of the Polish airmen is appreciated, there were prestigious debates held about positive contribution of Poles into the UK’s economy in the Houses of Parliament, both Polish and British government representatives are meeting annually.

There has been a lot going on in the politics and culture, but we want to concentrate on strengthening friendship between our nations. We hope that Brexit doesn’t change it. The future position of the Poles in the UK and the type of relations we have got with others here depends on us all and our actions. Let’s act then!

Registration for blood donation only takes minutes:
Wales: https://www.welsh-blood.org.uk/giving-blood/
England: https://my.blood.co.uk/Account/Register
Scotland: https://www.scotblood.co.uk/
Northern Ireland: https://nibts.hscni.net/donating-blood/

Please, have the prints with #polishblood ready, take a photo and send it through to us, we will publish them all. Ready to print: http://brytol.com/polishblood.jpg

During recent years we had over 60 main organisations supporting the action – the full list can be found under: https://www.facebook.com/events/1005323219518918/

The whole week between 22 and 29th August 2019 is the Blood Donation Week!

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/497369614370942/

Kind regards,
British Poles initiative

Media and support contact: info@britishpoles.uk

Najnowsze LATEST


Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: