Polonia będzie miała swoich 2 senatorów

31 stycznia, 2019

Polonia uzyska swoich przedstawicieli w Senacie – to efekt zaproponowanych zmian w Konstytucji. Jeżeli przepisy wejdą w życie to liczba senatorów zwiększy się ze 100 do 102. Przepisy będą obowiązywać od następnej kadencji Senatu.

Obecnie obowiązujące przepisy Konstytucji RP tj. art. 97 stanowi, że Senat składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach bezpośrednich, powszechnych i tajnych. Obywatele biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Senatu na kandydatów na senatora z okręgu warszawskiego. Podobne zasady obowiązują w przypadku wyborów do Sejmu – głosy oddane poza granicami RP oddawane są na kandydatów na posłów z okręgu warszawskiego.

Zaproponowana przez senatorów PiS nowelizacja Konstytucji zakłada zwiększenie liczby senatorów o 2, a także wprowadzenie następującego zapisu:

Dwóch senatorów jest wybieranych przez:

  1. obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
  2. zamieszkałe za granicą osoby, których przynależność do Narodu Polskiego lub pochodzenie polskie zostały stwierdzone zgodnie z ustawą i które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.”.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, dwaj nowowprowadzeni do Konstytucji senatorzy, będą pełnić funkcję senatorów ,,polonijnych”. Ich zadaniem będzie zadbanie o interesy Polonii i Polaków za granicą, oraz reprezentacja Polonii w kraju.

Nowelizacja Konstytucji jest uchwalana przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Skutkiem wprowadzenia tej nowelizacji będzie to, że kandydat na senatora w Warszawie nie będzie musiał jednocześnie walczyć o głosy warszawiaków i Polonii. Ponadto a wybrany w Warszawie senator nie będzie musiał dzielić swojego czasu na sprawy warszawiaków i Polaków za granicą.

Źródło: infor.pl/AB

Zdjęcie: Facebook @Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: