UK: Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku

7 czerwca, 2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się  w niedzielę 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania, przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się  w obwodach utworzonych za granicą w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

Forma, w jakiej obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą (osobiście lub korespondencyjnie), zostanie podana do publicznej wiadomości wraz informacją o numerach obwodów głosowania utworzonych za granicą, siedzibach obwodowych komisji wyborczych do dnia 9 czerwca  2020 r. 

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu, jak również dostępne w samym urzędzie oraz na profilu Facebook Twitter ambasady.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Źródło: www.gov.pl, Biuro Prasowe Ambasady RP w Londynie

Zdjęcie: British Poles

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: