Wybory prezydenta RP 2020 w dniu 10 maja zostały odwołane

Państwowa Komisja Wyborcza, poinformowała wczoraj wieczorem wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

3 dni temu Senat odrzucił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 roku.  Za odrzuceniem głosowało 50 senatorów, przeciwko 35, 1 się wstrzymał.

Ustawa wróciła do Sejmu. Nie została jednak poddana głosowaniu, gdyż 6 maja zostało podpisane wspólne oświadczenie pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Z porozumienia wynika, że po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie.

Wczoraj wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory 10 maja nie odbędą się w ogóle. Nieznany jest koszt przygotowań do wyborów, które zostały anulowane. Sam koszt druku pakietów wyborczych jest przeogromny. Być może będą one mogły być wykorzystane w przyszłości.

Wybory odbędą się korespondencyjnie, najprawdopodobniej w lipcu lub sierpniu. Termin musi być ustalony przed końcem kadencji obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, która upływa 6 sierpnia.

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1258507380028919808?s=20

PKW w dniu 7 maja 2020 roku opublikowała oświadczenie na swojej stronie internetowej:

“Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.”

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza/NB