Wystawa “Armia Andersa – Szlak Nadziei” w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP

24 października, 2019

Jedna z najlepszych sobotnich szkół polskich w Anglii – Polska Szkoła w Isleworth szuka Patrona. Czy zostanie nim generał Władysław Anders?
W ostatnią sobotę odbyła się w Londynie wystawa przedstawiająca sylwetkę generała Władysława Andersa, która była skierowana do ponad 400 uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Piszę “w naszej”, bo jestem jednym z rodziców – do szkoły uczęszcza bowiem mój syn.  Pełna nazwa szkoły to Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie – do niedawna znana po prostu jako ‚Punkt’ – a konkretnie Szkolny Punkt Konsultacyjny nr 2.
Ten niefortunny ‚Punkt’ został nareszcie zastąpiony nową nazwą i dziś to Szkoła Polska przy Ambasadzie RP. Nowa nazwa łączy się z poszukiwaniem patrona, bo szkoła jak dotąd funkcjonuje bez niego – tj. nie przyświeca jej żaden światły iluminator, na którego można się powołać i którego należy naśladować w procesie wychowania młodego pokolenia Polaków na emigracji.
Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie i wynajmuje pomieszczenia szkolne w soboty od angielskiej szkoły Gumley House Convent School w Isleworth.
Z historii – szkoła została utworzona na mocy Zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. Ma wiec już ponad 10 lat. Głównym zadaniem szkoły, zgodnie z rozporządzeniem (Dz.Urz.MEN.09.1.6), to umożliwiać uczniom uczęszczającym do niej – i innych szkół działających w systemie oświaty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe takiego kształcenia.
Szkoła działa na podstawie statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego a finansowana jest z budżetu państwa polskiego, z części, której dysponentem jest minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania. Szkoła jest wiec częścią polskiego systemu edukacyjnego, a nie brytyjskiego i realizuje uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół (angielskich) o przedmioty ojczyste oraz tradycje i historie – jakże ważne dla w ogromniej większości urodzonych już w Anglii – uczniów.
Powracając do tematu generała Andersa. Otóż mówiąc krótko: gdyby nie generał, to nie byłoby niektórych uczniów naszej szkoły. Dobrym przykładem jest mój syn którego babcia – harcmistrzyni Łucja Golinska , znana jako Luna – późniejsza założycielka Harcerstwa Polskiego na Obczyźnie – w Anglii i Walii wraz z Druhem Ryszardem Kaczorowskim – późniejszym Prezydentem RP na emigracji, została uratowana od śmierci w sowieckich łagrach przez generała Andersa. Otóż gdyby nie generał Anders – babcia Luna i inni Polacy prawdopodobnie nie przeżyliby – zamęczeni przez sowiecki system pracy i warunki łagrów. Dzięki Andersowi – babcia Luna podążyła śladem tysięcy Polaków, których generał, niczym Mojżesz, wydobył z zsyłki z sowieckiej „Ziemi nieludzkiej”, gdzie czekała ich niechybna smierć , a następnie poprowadził ku normalnemu, godnemu życiu w wolności.
Kierownik szkoły mgr Jacek Naściszewski wraz z autorką artykułu
Wystawę “Armia Andersa – Szlak Nadziei” promującą gen. Andersa w naszej szkole polskiej odwiedziły setki dzieci i młodzieży oraz wielu nauczycieli i rodziców. To doskonała inicjatywa – ponieważ najważniejsza jest tutaj żywa pamięć o tym ważnym dla nas Przywódcy – taka pamięć jaką możemy pielęgnować w naszych rodzinach i w naszej całej polskiej diasporze w Londynie.
General Anders to również bardzo ważna postać dla przyszłych pokoleń Polaków urodzonych w Anglii, którzy mogą Mu być wdzięczni  za uratowanie z Gułagu ich bliskich. Przyszłe pokolenia mogą także być dumne z osiągnięć 2 Korpusu Gen. W. Andersa w wyzwalaniu Monte Cassino i Bolonii jak również roli, jaką żołnierze Andersa odegrali w obronie Anglii i całej Europy podczas drugiej wojny światowej.
I dlatego nasza szkoła powinna obrać za swego patrona właśnie generała Władysława Andersa.
Mój syn już Go wybrał.
Artykuł i zdjęcia autorstwa Iwony Golinskiej, która wraz z Fundacją Generała Andersa zorganizowała Wystawę “Armia Andersa – Szlak Nadziei” w Szkole Polskiej w Londynie – Gumley School – Isleworth.

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: