Wysyłamy kartki na 100. urodziny płk. Ottona Hulackiego

Date: 02-01-2022

Event place: online

English version below
2 stycznia 2022 roku swoje oficjalne 100. urodziny obchodzić będzie pułkownik Otton Z. Hulacki, jeden z nielicznych żyjących weteranów spod Monte Cassino, żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, mieszkający na Isle of Wight w Wielkiej Brytanii (oficjalnie obchodzi urodziny 2 stycznia, a nieoficjalnie 12 grudnia. Po prostu mama zarejestrowała poród trochę później).
Należał do organizacji „Orląt” przy Związku Strzeleckim we Lwowie, gdzie w późniejszym czasie był instruktorem. W listopadzie 1939 roku został zaprzysiężony jako członek Służby
Zwycięstwu Polski. W kwietniu 1940 roku wraz całą rodziną był aresztowany przez NKWD i zesłany do Semipałatyńska, na terenie dzisiejszego Kazachstanu.
W marcu 1942 roku wstąpił w szeregi Armii Polskiej na Wschodzie pod dowództwem gen. Andersa, do 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”.
W 1944 roku otrzymał przeniesienie do 2. Warszawskiej Brygady Pancernej, wraz z którą brał udział w walkach o między innymi Monte Cassino, Bolonię, Ankonę.
Okażmy szacunek Bohaterowi, wyślijmy kartkę urodzinową Panu Ottonowi, by dać dowód naszej pamięci. Kartki z całego świata, to nie tak wiele, w porównaniu z poświęceniem tych, którzy walczyli za naszą wolność.
***
Dołącz do wydarzenia na Facebooku tutaj.
***
Kartki z życzeniami prosimy wysyłać na adres:
Płk. Otton Hulacki
c/o The Portsmouth Academy,
THE POLISH SCHOOL
St Mary’s Road
PO1 5PF Portsmouth
Hampshire
United Kingdom
Wszystkie zostaną osobiście przekazane Jubilatowi.
Akcja została zorganizowana z inicjatywy Pauliny Majewskiej z Portsmouth.
Więcej o pułkowniku Ottonie Z. Hulackim mogą Państwo przeczytać tutaj: https://www.britishpoles.uk/plk-otton-hulacki-w-bitwie-o…/
CARD FOR A HERO!
On 2nd January 2022 Colonel Otton Z. Hulacki will celebrate his 100th birthday, one of the few veterans from Monte Cassino, a soldier of the Polish 2nd Corps under the command of General Władysław Anders, who lives on the Isle of Wight in Great Britain.
He belonged to the „Orląt” organisation at the Riflemen’s Association, where he later was an instructor. In November 1939, he was sworn in as a member of the 'Service for Poland’s Victory’.
In April 1940, he and his whole family were arrested by the NKVD and sent to Semipalatinsk, in what is now Kazakhstan.
In March 1942 he joined the ranks of the Polish Army in the East under the command of General Anders, in the 6th Armored Regiment „Children of Lwów”.
In 1944 he was transferred to the 2nd Warsaw Armored Brigade, with which he took part in the battles for, among others, Monte Cassino, Bologna and Ancona.
Let us show respect to the Hero, let us send a birthday card to Mr Otton to prove that we remember. Cards from all over the world cannot be compared to the sacrifice of those who fought for our freedom.
***
Join the Facebook event here.
***
Please send greeting cards to the following address:
Col. Otton Hulacki
The Portsmouth Academy,
THE POLISH SCHOOL
St Mary’s Road
PO1 5PF Portsmouth
Hampshire
United Kingdom
Socials:

Najnowsze LATEST


Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: