Związek Lekarzy Polskich w Wielkiej Brytanii ma ponad 76 lat

22 listopada, 2020

Związek Lekarzy Polskich w Wielkiej Brytanii – Polish Medical Association ( PMA), to organizacja z ponad 75 letnią historią. Związek został założony w 1944 roku przez lekarzy którzy służyli w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej oraz absolwentów Polskiego Wydziału Medycznego w Edynburgu. Głównym założycielem był dr Jerzy Świętochowski, który w okresie wojny ściśle współpracował z Komitetem Polskim w Paryżu oraz z Czerwonym Krzyżem, zdobywając dla Polski odzież, żywność, lekarstwa oraz wyposażenie szpitalne. W okresie powojennym Związek był pomocny lekarzom na uchodźstwie w akceptacji realiów emigranta, wielu lekarzy miało dylemat czy wracać do Polski.

Początkowo zebrania Związku Lekarzy Polskich na Uchodźstwie odbywały się w budynku British Medical Association. Spotkania i zjazdy okazały się znakomitą inicjatywą i cieszyły się wielką popularnością. Organizowane były bale lekarzy, które należały do najbardziej prestiżowych i eleganckich wydarzeń towarzyskich polskiego Londynu. Związek utrzymywał kontakt z Polską, w latach 80-tych, fundował książki i wydawnictwa dla instytucji w Polsce, fundował stypendia oraz pomagał w organizacji Medical Aid For Poland Fund. W tym czasie do wielkiej Brytanii przybyła nowa fala lekarzy z Polski. Związek odegrał dużą rolę w ułatwianiu kolegom zza Żelaznej Kurtyny kontaktu z brytyjskim środowiskiem medycznym, służył radą w sprawie nostryfikacji dyplomów i znalezieniu pracy. W tym też czasie do Związku Lekarzy przyłączony został Związek Dentystów i Związek Farmaceutów. W latach 90-tych więzy z Polską zacieśniły się, delegaci związku brali udział w Kongresie Polonii Medycznej i innych ważnych konferencjach w Polsce. Z inicjatywy ówczesnego prezesa Dr Kazimierza Nowaka została założona Federacja Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie która obejmowała związki lekarzy ze Szwecji, Francji, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. W 1994 Związek obchodził bardzo hucznie 50-lecie pod patronatem Księcia Walii Karola.

W Wielkiej Brytanii jest wielu wybitnych specjalistów medycyny oraz naukowców polskiego pochodzenia, którzy chętnie identyfikują się ze Związkiem. Przez wszystkie lata istnienia Związek organizował zebrania naukowo-towarzyskie, które odbywają się cztery razy w roku w Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.W.Sikorskiego w Londynie. Początkowo zebrania odbywały się wyłącznie w języku polskim, obecnie wykłady są w języku angielskim z uwagi na aktywne zaangażowania naukowe polskich lekarzy w instytucjach angielskich. W ostatnich kilku latach Związek ożywił swoją działalność, przybyło wielu nowych członków. Powstała również nowa strona internetowa z która można się zaznajomić

http://polishmedicalassociation.net/

W październiku 2019 w Ambasadzie RP w Londynie na zaproszenie Ambasadora odbyła się uroczystość 75 lecia Związku Lekarzy Polskich, w której uczestniczyło ponad stu polskich lekarzy. Pandemia COVID-19 okazała się okresem trudnym, ale dzięki aktywnemu zaangażowaniu sekretarza związku dr Tomasza Kopcia, udało się kontynuować zebrania oraz dyskusje naukowe poprzez ZOOM. Zarząd ma nadzieję że niedługo uda się przywrócić tradycyjne spotkania w Instytucie Gen. Sikorskiego, poza aspektem naukowym utrzymywanie kontaktów towarzyskich jest niezwykle cenione.

Polski Związek Lekarzy serdeczne zachęca polskich lekarzy, stomatologów i farmaceutów pracujących w Wielkiej Brytanii do dołączenia do Związku. Ważne jest aby kontynuować tradycje i jedność wśród Polonii medycznej. Spotkania to wspaniała okazja aby poznać specjalistów z innych dziedzin, zdobyć informacje o procesie szkoleniowym w Wielkiej Brytanii, uzyskać kilka punktów CPD, rozszerzyć znajomości czy podzielić się pomysłami dotyczących wspólnych projektów czy programów naukowych, nie zapominając o możliwości miłego spędzenia czasu z polskimi lekarzami w Wielkiej Brytanii.

Informacja i najbliższy program naukowo-towarzyski Związku Lekarzy Polskich jest dostępny tutaj.

Autor: Martina Leczycka

Artykuł został napisany za zgodą i przy współpracy z Zarządem Polish Medical Association, na podstawie książki Dr Kazimierza Nowaka  wydanej z okazji 50-lecia PMA i wykładu Dr Bożeny Laskiewicz, wygłoszonego w Ambasadzie RP w Londynie z okazji  75-lecia PMA.

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: