Co sądzą polscy Laburzyści, Konserwatyści i Liberalni Demokraci o wyborach?

11 grudnia, 2019

W poniższym wywiadzie portal British Poles rozmawia z przedstawicielami 3 głównych partii w Wielkiej Brytanii. Spośród konserwatystów udało nam się porozmawiać z radną z Ealingu Joanną Dąbrowską i Mariuszem Woźniakiem – kandydatem na radnego z Ealingu. Z Liberalnych Demokratów wywiadu udzielili nam Malgorzata Hofman Sokalska – Radna w Croxley Dickinsons i Dom Sokalski – radny z tego samego okręgu. Partię Pracy reprezentuje Anna Tomlinson – radna z Ealingu, Wiktor Moszczyński – były radny w Ipswich i Ealingu, oraz Andrzej Kozłowski – sympatyk Partii Pracy. 

Zadaliśmy te same pytania wszystkim działaczom, przeczytajcie ich odpowiedzi!

British Poles: Dlaczego Twoja partia ma najlepszą ofertę dla Polaków? Dlaczego Polacy w Anglii powinni głosować właśnie na Was?

Mariusz Woźniak, Partia Konserwatywna, Ealing: Partia Konserwatywna zawsze była blisko Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, to nawiązuje do naszej historii, czasów komunizmu, kiedy ówczesna premier Margaret Thatcher mocno wspierała Polskę w wyzwoleniu z ustroju komunistycznego. Większość Polaków powiela też tradycyjne wartości rodzinne, konserwatywne. Polski rząd jest w dobrych relacjach z obecnym rządem w Wielkiej Brytanii, rządem Partii Konserwatywnej. Poza tym, co wielokrotnie podkreślał Boris Johnson, Polacy to naród który potrafi pracować i Polacy są mile widziani w UK. Polacy nie chcą, by ktoś odbierał im ciężko wypracowane pieniądze, a Partia Pracy chce tylko podwyższać wszystkim podatki.

Wiktor Moszczyński, Partia Pracyuważam, że każdy Polak powinien głosować na jakiegokolwiek kandydata, który ma najlepszą szansę pokonania kandydatów konserwatywnych, gdyż  ci ostatni bez wyjątku popierają wyjście z ostrym Brexitem – co szkodzi zarówno Polakom tutejszym, Wielkiej Brytanii, Polsce i Europie.

Dom Sokalski, Radny w Croxley Dickinsons, Liberalni Demokraci: Rzeczą, która najbardziej przyciągnęła mnie do Partii Liberalnych Demokratów (Liberal Democrats), było ich wieloletnie prounijne a również pro-NATO stanowisko. Te obie instytucje są instytucjami bardzo ważnymi dla Polski. W odróżnieniu od Partii Konserwatystów a również Partii Pracy (Labour Party), partia Liberal Democrats popiera te instytucje w sposób bezwarunkowy. Partia Liberal Democrats jest jedyną partią, która w sposób wyraźny popiera swobodę przemieszczania się i pobytu dla obywateli Unii Europejskiej. Nie oceniamy prawa do pracy dla Polaków i innych narodowości w sposób negatywny i jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek “kontroli” w tym zakresie.

British Poles: Wielu Polaków nadal czuje się niepewnie odnośnie swoich praw po Brexicie. Co Ty i Twoja partia robi żeby zagwarantować byt i możliwości pracy Europejczyków po wyjściu z Unii?

Malgorzata Hofman Sokalska, Radna w Croxley Dickinsons, Liberalni Demokraci: Po pierwsze, partia Liberal Democrats jest przeciwna Brexitowi. Uważamy, że Brexit pogorszy warunki bytowe w Wielkiej Brytanii a również uważamy, że na skutek Brexitu, Wielka Brytania stanie się państwem mniej przyjaznym. W związku z tym, będziemy starać się uzyskać referendum na temat czy wyjść z Unii z Porozumieniem czy też pozostać w Unii Europejskiej. W przypadku gdyby Brexit nastąpił, partia Liberal Democrats stanowczo popiera prawo do przemieszczania i pobytu w obrębie UE oraz całkowitą ochronę praw obywateli Unii Europejskiej do pobytu i pracy on obszarze Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jedyna partia, która jest temu celowi całkowicie oddana.

Joanna Dąbrowska, Radna, Partia Konserwatywna: Obywatele z Europy zdecydowanie nie maja się czego obawiać. Partia Konserwatywna upewniła się, ze Europejczycy będą mieli zagwarantowane prawo do mieszkania i pracowania w Wielkiej Brytanii poprzez system „Settlement Scheme”. Polacy i inni Europejczycy są i będą mile widziani na Wyspach. Zachęcam również naszych rodaków do aplikowania o brytyjskie obywatelstwa.

Andrzej Kozlowski, Partia PracyPrzeprowadzimy kolejne referendum i damy ludziom wolny wybór. Osobiście jestem przeciwko Brexitowi, bo to wielkie zagrożenie dla wszystkich Polaków w Anglii. Anglicy drugi raz by nie zagłosowali za Brexitem.

British Poles: Wielu Anglików nie wie o tym do jakiego stopnia Polacy przysłużyli się obronie brytyjskich przestworzy podczas Bitwy o Anglię, rozszyfrowaniu Enigmy czy innych wspólnych zwycięstw alianckich. Co zamierzacie zrobić aby po wyborach wiedza na temat historycznej brytyjsko-polskiej przyjaźni była powszechniejsza wśród młodzieży?

Anna Tomlinson, Radna na Ealingu, Partia PracyMusimy się starać o to żeby Brytyjska młodzież (i dorośli) rozumieli rolę Polaków i innych narodowości w ich historii – zwłaszcza w drugiej wojnie światowej. Labour ustanowi przegląd krajowego programu nauczania (National Curriculum) aby upewnić się, że ono obejmuje ważny wkład w historię Wielkiej Brytanii wszystkich jej różnorodnych społeczności.

Dom Sokalski, Radny w Croxley Dickinsons, Liberalni Demokraci: Wkład Polski do alianckiej walki podczas drugiej wojny światowej był niezmiernie ważny, uczyniony z olbrzymim poświeceniem i całkowicie bezinteresownie. Jeżeli chodzi o Bitwę o Anglie i odszyfrowanie Enigmy, polski wkład był czynnikiem decydującym w obronie Wysp Brytyjskich przed inwazja. Ale Polacy również mieli olbrzymi wkład w kampanii w północnej Afryce, Monte Casino czy Lądowaniu w Normandii (D Day). Niestety, w szkołach brytyjskich wkład polski jest przedstawiany w sposób uproszczony i nawet do niedawna uczono mitów stworzonych przez nazistów – ma przykład mit na temat koni walczących z czołgami. Partia Liberałów Demokratycznych dąży do reformy programu nauczania w szkołach i wprowadzenia zmian do programu nauczania w oparciu o bezstronne wskazówki niezależnych doradców, a nie na podstawie dyrektyw ze strony polityków. Ponadto, ważnym jest żeby nie tylko pamiętać o poświeceniu innych narodów dla narodu brytyjskiego, ale również o tym żeby Wielka Brytania mogła z tego wyciągać wnioski.

Joanna Dąbrowska, Radna, Partia Konserwatywna: Jako Polacy powinnismy dbać o obchodzenie ważnych dla nas świąt i wydarzeń. W całej Anglii organizowanych jest wiele obchodów, powinnismy je jeszcze lepiej promować. Chciałabym również wprowadzić w curriculum brytyjskiego systemu edukacyjnego lekcje historii, które skupiałyby się na przypominaniu jak ważny był wpływ Polaków podczas Bitwy o Anglię i innych potyczek.

British Poles

Od redakcji: ze względu na to, że kilka odpowiedzi dotarło do nas w późniejszym czasie artykuł został edytowany 12 grudnia o godz. 13.30. Uzupełniliśmy wywiad o wypowiedzi 2 radnych Partii Pracy.

 

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: