Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990 – Konferencja

Date: 15-12-2020 Hour: 09:00

Event place: online

Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990. Konferencja z okazji 30-lecia przekazania insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

15 grudnia 2020 roku, godz. 10-14.
Konferencję organizują media społecznościowe Instytutu Andersa.

Program:

10:00 – Inauguracja (Wprowadzenie Ambasador Anna Maria Anders)

10:30 – prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN)
– Gen. Władysław Anders w latach 1945 – 1970. Priorytety w jego działalności
politycznej i społecznej.

11:00 – prof. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk (UJK)
– Historia “Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”,

11:30 – prof. Jarosław Rabiński (KUL/IPN)
– Relacje między gen. Władysławem Andersem a gen. Władysławem Sikorskim w
latach 1941-1943 ,

12:00 – dr Iwona Korga (Instytut Piłsudskiego w Ameryce)
– Państwo Polskie na Uchodźstwie w świetle zasobów Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Ameryce,

12:30 – prof. Krzysztof Kania (UMK)
– Zawsze służąc Polsce. Emigracyjne losy Edwarda Raczyńskiego.

13:00 – Michał Dworski (Instytut Andersa)
– Rzeczpospolita na Uchodźstwie. Dziedzictwo nieopowiedziane.

Portal British Poles jest patronem medialnym konferencji.

GDZIE: online tutaj

KIEDY: 15 grudnia, godz. 9 czasu londyńskiego (10 w Warszawie)

Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: