Focus on Polish Perspectives na London Festival of Architecture

Data wydarzenia: 27-06-2020 - 29-06-2020 Godzina: 12:00

W ramach tegorocznej cyfrowej edycji London Festival of Architecture, Instytut Kultury Polskiej w Londynie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie poświęcone polskiej architekturze.

Będzie seria krótkich wykładów online w dniach 27-29 czerwca. Do współpracy zaproszeni zostali cenieni wykładowcy z czołowych brytyjskich uczelni, którzy omówią mniej znane aspekty polskiej architektury. Wykłady te, skierowane są do brytyjskiej i polonijnej publiczności, poświęcone będą zagadnieniom z historii polskiego budownictwa, skupiając się na różnorodności i bogactwie polskiej urbanistyki. 

Dr Jane Hall, Royal College of Architecture, opowie o roli kobiet architektek w historii modernizmu, przywołując najważniejsze sylwetki architektury XX wieku, takie jak Jadwiga Grabowska-Hawryluk – autorkę szeregu zaskakująco rzeźbiarskich w formie wrocławskich wieżowców z lat 70. 29 czerwca 2020.

Dr Michał Murawski, Univeristy College London, przeanalizuje najważniejsze przykłady architektonicznego „ruchu oporu” w Warszawie, utworzonego w odpowiedzi na politykę stalinowską w latach 50. Murawski odwoła się również do sytuacji w Rosji Sowieckiej w tym okresie oraz rozważy losy modernizmu końca lat 50.  i wczesnych lat 60. we współczesnej Warszawie. 28 czerwca 2020. 

Dr Urszula Szulakowska, Leeds University, opowie o najważniejszych przykładach architektury Rzeczpospolitej Obojga Narodów, skupiając się na bogactwie kulturowym tego okresu oraz koegzystencji  wielu grup etnicznych i religijnych w XV i XVI-wiecznej Polsce. 

Rezerwacja biletów (darmowych) tutaj.

 Więcej informacji: https://www.londonfestivalofarchitecture.org/event/focus-on-polish-perspectives/

***

A series of short lectures online with top academics discussing the lesser-known aspects of Polish architecture.

About this Event

In a series of short lectures online top academics will discuss several lesser-known aspects of Polish architecture. The project aims to re-discover the Polish urban landscape and celebrate its diversity.

Dr Jane Hall, RCA, will speak about the long-overlooked women’s contribution to architecture, highlighting the most important female architects of the twentieth century such as Jadwiga Grabowska-Hawrylak – the author of some strikingly sculptural high-rise housing blocks in Wrocław in the 1970s.

Dr Michał Murawski, UCL, will focus on the most important examples of architectural ‘resistance movement’ in Warsaw which emerged in response to Stalinist policy in 1950s. He will also compare the situation in Soviet Russia at a similar time and analyse the fate of the late 1950s and early 1960s modernism in Warsaw today.

Dr Urszula Szulakowska, Leeds University, will talk about highlights of the architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth and co-existence between ethnic and religious groups in the 15th and 16th centuries.

Free tickets here.

 

 

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: