Konferencja online : Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders

Date: 02-12-2020 Hour: 08:15

Event place: online

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji zatytułowanej ”Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders” w dniu 2 grudnia 2020 roku (program konferencji w załączeniu). Konferencja odbędzie się w trybie online. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.

Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i klinicznych w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń stresopochodnych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości. Wykład inauguracyjny pt. ”Recent Advances in the Management of Eating Disorders” wygłosi znany w świecie autorytet naukowy i kliniczny prof. JANET TREASURE z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King’s College w Londynie. Swoją obecnością zaszczyci nas również światowej sławy naukowiec – prof. RICHARD FRACKOWIAK, który zaprezentuje wykład na temat najnowszych osiągnięć neuroobrazowania i informatyki w rozumieniu zdrowego i chorego mózgu. Ponadto zaproszenia do wygłoszenia prezentacji przyjęli eksperci z instytucji naukowych oraz renomowanych ośrodków klinicznych z: Niemiec, Polski, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Konferencja stanowi formę krótkiego kształcenia skierowaną do środowiska naukowego i klinicznego, w tym: psychologów, lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, pedagogów, socjologów, a także studentów.

Mamy nadzieję, że program spotka się z Państwa zainteresowaniem, a konferencja stanie się kolejnym szerokim forum wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej http://www.psychosomatics.pl/.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI” RECENT ADVANCES IN PSYCHOSOMATIC MEDICINE AND PERSONALITY DISORDERS”:

2 grudnia 2020. UWAGA: Godziny podane są według czasu warszawskiego.

9:15

Powitanie uczestników

09:30-10:00

prof. Janet Treasure (Wielka Brytania)

Recent Advances in the Management of Eating Disorders (Najnowsze osiągnięcia w leczeniu zaburzeń odżywiania)

10:00-10:30

prof. Annabella di Giorgio (Włochy)

Functional Imaging as a Tool to Investigate the Relationship between Genetic Variation and Response to Stress
(Obrazowanie funkcjonalne jako narzędzie do badania związku między zmiennością genetyczną a reakcją na stres)

10:30-11:00

dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW (Polska)

Cognitive and Emotional Traps of the ‘Hungry Brain’ in Anorexia NerVosa: Therapeutic Implications (Pułapki poznawcze i emocjonalne “głodnego mózgu” w jadłowstręcie psychicznym – implikacje terapeutyczne)

11:00-11:30

dr Philip S. Santangelo (Niemcy)

Examining the Dynamics of Symptoms in Daily Life: Findings from E-Diary Studies in Patients with Borderline Personality Disorder (Badanie dynamiki objawów w życiu codziennym. Wyniki badań stosujących e-dziennik u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline)

11:30-12:00

Dyskusja 1

12:00-12:30

Przerwa

12:30-13:00

dr Wojciech Gierynski (Wielka Brytania)

A Model Integrating DBT & MBT in the Management of Borderline Personality Disorder (Model integrujący podejście DBT i MBT w postępowaniu terapeutycznym w leczeniu zaburzenia osobowości borderline)

13:00-13:30

dr Agnieszka Pluta (Polska)

Distinct Roles of the ‘Shared Pain’ and ‘Theory of Mind’ Networks in Processing Others’ Suffering (Odmienne role ścieżek neuronalnych “współodczuwania bólu” i “teorii umysłu” w przetwarzaniu cierpienia innych osób)

13:30-14:00

dr hab. Renata Główczyńska (Polska)

Evaluation of the Efficacy of a Stress Management Program in Cardiovascular Diseases (Ocena skuteczności programu zarządzania stresem w chorobach sercowo-naczyniowych)

14:00-14:30

dr hab. Dariusz Włodarek (Polska)

Role of Microbiome in Psychosomatic Diseases (Znaczenie mikrobiomu w zaburzeniach psychosomatycznych)

14:30-15:00

prof. Richard Frackowiak (Wielka Brytania, Szwajcaria)

Informatics and Brain Imaging Can Improve our Understanding of Brain Health and Disease (Informatyka i neuroobrazowanie w doskonaleniu zrozumienia zdrowego i chorego mózgu

15:00-15:30

Dyskusja 2

15:30-15:40

Dyskusja i zakończenie konferencji.

KIEDY: 2 grudnia, 8.15am – 2.30pm czasu londyńskiego

GDZE: online

REJESTRACJA: tutaj

BILETY: bezpłatne

 

Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: