Konsulat Polski w Londynie: Dłuższe godziny przyjęć interesantów w sprawach paszportowych

3 sierpnia, 2020

W związku ze znacznym złagodzeniem obostrzeń obowiązujących w Wielkiej Brytanii ze względu na pandemię koronawirusa oraz odpowiadając na bardzo duże zapotrzebowanie polskich obywateli na uzyskanie paszportów, a jednocześnie mając wciąż na uwadze ograniczenia i regulacje miejscowe dot. bezpieczeństwa oraz dystansowania społecznego, od 4 sierpnia 2020 r. do odwołania Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie wydłuża godziny przyjęć interesantów w sprawach paszportowych.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie będzie przyjmował interesantów paszportowych w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8.30-18.00

Wtorek: 8.30-18.00

Środa: 8.30-18.00

Czwartek: 8.30-18.00

Piątek: 8.30-16.30

Przerwa w obsłudze interesantów ze względu na dezynfekcję sali interesantów odbywa się codziennie w godzinach 12.00-12.30.

W pozostałych sprawach – prawnych i wizowych, godziny przyjęć pozostają bez zmian.

Obecnie mogą Państwo napotkać trudności z rezerwacją spotkań paszportowych, ponieważ znaczną część spotkań paszportowych przewidziano już dla osób, które swoje spotkania utraciły na przełomie marca i kwietnia br. w związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2. Przewidujemy, iż po zrealizowaniu powyższych, zaległych spotkań paszportowych, jeszcze w sierpniu będzie możliwe udostępnienie dla Państwa dodatkowych terminów na spotkania paszportowe. Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi 2-4 tygodni.

Jednocześnie informujemy, iż w nadchodzących tygodniach organizowane będą wyjazdowe dyżury konsularne, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Pierwszy dyżur odbędzie się  pod koniec sierpnia br. w Birmingham, a następnie w kolejnych lokalizacjach. W najbliższym czasie przywrócone zostaną także dyżury w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK).

Mamy świadomość, iż powyższe udogodnienia nie pozwolą na zapewnienie wszystkim Państwu spotkań paszportowych w krótkim czasie. W związku z tym apelujemy do Państwa, aby w miarę możliwości rozważyć:

1. Rezygnację lub przełożenie na późniejszy termin wizyty w urzędzie konsularnym w sprawach, które nie są pilne;

2. Wybór formy korespondencyjnej składania wniosków w sprawach niewymagających osobistego stawienia się w urzędzie (np. odbiór dokumentu paszportowego, złożenie wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego, itp.);

3. Złożenie wniosku o paszport w dowolnie wybranym urzędzie wojewódzkim podczas pobytu urlopowego w Polsce.

Jeżeli otrzymali Państwo spotkanie paszportowe, dla usprawnienia organizacji, a tym samym w celu umożliwienia urzędowi obsługi jak największej ilości interesantów paszportowych, prosimy o:

1. Punktualne przybywanie na spotkania paszportowe. Osoby spóźnione, w miarę naszych możliwości będą odsyłane do obsługi pod koniec dnia, natomiast osoby spóźnione w drugiej połowie dnia nie będą mogły być przyjęte i zostaną zobligowane do ponownej rejestracji na spotkanie paszportowe poprzez system e-konsulat;

2. Przygotowanie się do regulowania opłat kartą płatniczą;

3. Rozważenie odbioru paszportu pocztą, ubezpieczoną przesyłką Special Delivery, z danymi adresata (imię, nazwisko, pełny adres w Wielkiej Brytanii). Do opłaconej już koperty zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

4. Przybycie do urzędu w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Osoby nie posiadające ww. ochrony nie będą mogły uzyskać zezwolenia na wejście do urzędu ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego;

5. Zachowanie wymaganych odległości podczas oczekiwania na spotkanie przed wejściem do konsulatu;

6. Poszanowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony budynku Wydziału Konsularnego, w tym przerwy na dezynfekcję, obowiązującej w godz. 12.00-12.30.

Prosimy o zrozumienie, iż Wydział Konsularny w Londynie podejmuje wszystkie możliwe działania mające na celu realizację Państwa potrzeb związanych z uzyskaniem dokumentu paszportowego.

Jednocześnie informujemy, iż oprócz normalnego trybu pracy podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 Wydział Konsularny codziennie realizuje dziesiątki spraw dotyczących osób, które niespodziewanie znalazły się w trudnej sytuacji losowej, osobistej oraz zagrożenia zdrowia i/lub życia. Takie sprawy powodują, iż znaczna część personelu placówki poświęca się tym właśnie sprawom, i z racji ich pilnego załatwienia nie może poświęcić swojego czasu tym Państwu, którzy oczekują na spotkanie w zwykłym trybie. Bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość i zrozumienie. Mamy świadomość, iż potrzeby są ogromne, dlatego też Wydział Konsularny w Londynie dołoży wszelkich starań, aby zapewnić obsługę jak największej ilości osób, pomimo zaistniałych trudności spowodowanych pandemią.

Przypominamy, że informacji w ogólnych sprawach konsularnych na bieżąco udziela Centrum Informacji Konsularnej: +44 2030 789618.

Źródło: www.gov.pl

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: