Niezwykłe nagranie niemieckiego rabunku polskich zbiorów naukowych w czasie wojny

Wojciech Zabłocki, były burmistrz dzielnicy Pragi-Północ w Warszawie i działacz samorządowy, opowiada w Radio Wnet.fm o premierze filmu z 1939 roku. Film pochodzi z Haus der Natur w Salzburgu a jego autor nie jest znany. Austriackie muzeum udostępniło go radnemu w ramach współpracy. 

Film przedstawia Warszawę w październiku i listopadzie 1939 roku. To nigdy niepublikowane sceny z życia miasta w pierwszych dniach okupacji: zbombardowane domy, parking skonfiskowanych aut oraz warszawskie ZOO.

Najważniejszym momentem filmu jest uwiecznienie akcji grabieży zbiorów z Państwowego Muzeum Zoologicznego przy Wilczej 64 przez Sonderkommando Paulsen. Stamtąd wyjechały trzy ciężarówki wypełnione bezcennymi eksponatami, które Göring upatrzył sobie jeszcze przed wojną. Akcją kierował esesman Eduard Paul Tratz, który „dobra kultury grabił z całej Europy”.

Gabinet Zoologiczny, formowany od 1818 roku, należał do najznamienitszych zbiorów naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie kolekcja Gabinetu przetrwała w bardzo okrojonej formie, ale nadal pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć rodzimej zoologii. Dla współczesnego badacza stanowi niezastąpione źródło informacji z dziedziny genetyki i anatomii, szczególnie że niektóre ze zgromadzonych okazów należą już do gatunków wymarłych.

Autor: Autor: A.M.K/A.P./NB

Zdjęcie: screenshot z filmu