Norman Davies ujawnia jak zaczęła się antypolska narracja w kwestii Holokaustu

14 listopada, 2019

Norman Davies opisał w swojej autobiografii, w jaki sposób izraelski historyk instruował brytyjskich uczonych, aby klasyfikowali Polaków jako „obserwatorów” podczas Holokaustu.

80-letni historyk Norman Davies opisał w swojej niedawno wydanej 800-stronicowej autobiografii sposób, w jaki profesor Yehuda Bauer uczył młodych brytyjskich historyków, jak opisywać Holokaust. W 1974 r. prof. Bauer spotkał się z ponad 30 historykami w izraelskiej ambasadzie w Londynie, instruując ich, że do opisywania osób zaangażowanych w Holokaust powinien być stosowany podział: „sprawcy-ofiary-obserwatorzy”. Termin „obserwatorzy” był zarezerwowany dla Polaków. Odrzucono wszelkie wzmianki o tym, że obywatele polscy byli także ofiarami podczas II wojny światowej.

„To było zamknięte spotkanie dla zawodowych historyków. Yehuda Bauer, izraelski historyk, był głównym mówcą. Miały to być warsztaty na temat nauczania o Holokauście, początek dużej akcji promującej wiedzę o Holokauście na świecie. Schemat przedstawiony przez prof. Bauer był jasny: byli sprawcy – naziści (nie Niemcy), ofiary – tylko Żydzi, a świadkowie – Polacy”, powiedział profesor Davies w Dzienniku Gazeta Prawna.

“Profesor Bauer jasno przedstawił schemat historyczny. Opierał się on na tym, że w czasie wojny, w Polsce, bo to wszystko odbyło się przecież w Polsce, byli wykonawcy, były ofiary i byli ci, którzy na to wszystko biernie patrzyli, tzw. „bystanders”. Wykonawcy to hitlerowcy… “– stwierdził Davies.

Brytyjski historyk podkreślił, że nigdy nie użyto słowa „Niemcy” a wyłącznie „naziści” lub „hitlerowcy”.

Profesor Davies powiedział, że Polaków przedstawiano wyłącznie jako obserwatorów i nie wolno jest wspominać o polskich ofiarach i cierpieniach: „Przypuszczalnym rezultatem tego spotkania było wykazanie, że Polska była historycznie centrum antysemityzmu, a opisanie Polaków jako antysemitów było uzasadnione. Powiedziałem wtedy: przepraszam, mój teść, Polak, w czasie Holokaustu siedział w dwóch obozach koncentracyjnych (…) Mówiłem o teściu, który przeżył Dachau i Mauthausen. Zostałem wykrzyczany. Słyszałem: „Usiądź!” i „Polonofil!”. 

Według prof. Daviesa, Polska została wpisana  w latach 70. i 80. w schemat jako „obserwator”, który  stał się dominującą narracją. Niestety ten schemat został przyjęty na Zachodzie nie tylko na uniwersytetach, ale jako powszechna wiedza i dominuje w narracji II wojny światowej”- powiedział Norman Davies.

Historyk z Oxfordu opisał również, jak odmówiono mu pracy na Uniwersytecie Stanforda w niejasnych okolicznościach po zakończeniu procedury selekcji. Po dopełnieniu wszystkich formalności skontaktował się z nim urzędnik uniwersytetu i powiedział, że nie dostanie pracy. „Po kilku tygodniach powiedziano mi, że sprawa dotyczy żydowskich kwestii, a mianowicie mojego pisania o stosunkach polsko-żydowskich” – powiedział Davies.

Norman Davies, urodzony w 1939 r. W Bolton, jest autorem kilku książek o historii Europy i Polski, najbardziej znaną z nich są „Boże Igrzyska”, wydane po raz pierwszy w 1981 r.

Od redakcji:

Polska jest krajem, który najbardziej ucierpiał podczas II wojny światowej, proporcjonalnie do liczby ludności. Straciliśmy ponad 17% naszych obywateli – około 6 milionów obywateli, w tym do trzech milionów polskich Żydów zamordowanych przez Niemców. Polska nadal żąda od Niemiec odszkodowania za te straszne straty.

Polacy stanowią największą grupę narodową wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata uznaną przez Yad Vashem. Do tej pory upamiętniono 26,793 osoby. Ponad 25% z nich było Polakami. Więcej można przeczytać na oficjalnej stronie Yad Vashem. Musimy pamiętać, że w czasie niemieckiej okupacji Polski wielu Polaków ryzykowało życiem – i życiem swoich rodzin – ratując Żydów przed Niemcami. Do tej pory 6992 Polaków, w większości chrześcijan, zostało uhonorowanych przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym narodzie (dla porównania w Niemczech tylko 616). Cała lista dostępna jest tutaj. Biorąc pod uwagę surową karę, która groziła ratującym, liczba ta jest imponująca. Obywatele polscy żyli w najbardziej ekstremalnych warunkach w całej okupowanej przez Niemcy Europie. Okupowana Polska była jedynym terytorium, na którym Niemcy ustanowili prawo, że wszelka pomoc dla Żydów będzie karana śmiercią ratującego i całej jego rodziny. Przynajmniej 50 000 Polaków zostało straconych przez Niemców wyłącznie w ramach kary za ratowanie Żydów.

Źródło: polandin.com/rb/km/rl/k
Zdjęcie: normandavies.com
Tłumaczenie: Natalia Jasińska

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: