The Genesis of the Ładoś Operation – by Roger Moorhouse

Date: 17-03-2021 Hour: 11:00

Event place: online

English version below

***

Kulisy operacji paszportowej w Bernie zostaną przeanalizowane w szerszym kontekście polityki polskiego rządu na uchodźstwie oraz podobnych operacji, które mogły być przeprowadzone w innych miejscach, łącznie z akcją dotyczącą wiz wystawianych przez Sugiharę. Zbadane zostaną także szczegóły dotyczące osób biorących udział w operacji, zarówno w ambasadzie w Bernie, jak i poza nią.

Instytut Pileckiego zaprasza na seminarium online, które odbędzie się w środę 17 marca 2021 na platformie zoom. Prelegent Roger Moorhouse (MA, FRHistS) zaprezentuje temat  The Genesis of the Lados Operation – 1940-1942. Spotkanie będzie symultanicznie tłumaczone na język polski.

Seminarium online będzie prowadzone na platformie zoom.us w formie webinarium. Zainteresowani udziałem, proszeni są o kontakt do godziny 16:00 we wtorek 16 marca na adres seminaria@instytutpileckiego.pl. Przed seminarium otrzymacie Państwo link do spotkania na platformie zoom.us.

WW2 historian Roger Moorhouse will talk about the genesis of the Ładoś operation at an Pilecki Institute’s event on 17 March.
An examination of the background behind the Bern passport operation, looking at the wider context of Polish exile government policy as well as the possible precedents set elsewhere, including the Sugihara visas. In addition the narrower origins will be sought in the relevant personalities involved, both within the Bern Embassy and without.
Pilecki Institute invites you to the online seminar that will take place on Wednesday 17 March 2021 on Zoom. Lecturer Roger Moorhouse (MA, FRHistS) will present The Genesis of the Ładoś Operation – 1940-1942. The meeting will have a live translation into Polish.
The online seminar will be held on the zoom.us platform in the form of a webinar. Those interested in attending the seminar are asked to contact Instytut Pileckiego by 4 p.m. on Tuesday 16 March via seminaria@instytutpileckiego.pl. A link to the meeting on Zoom will be sent ahead of the lecture.
***
WHEN: 17 March, 9am – 11 am London time
WHERE: online
TICKETS: free

Najnowsze LATEST


Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Exchange rates

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: