“Zbrodnie wojenne się nie przedawniają” – wiceminister Mularczyk w brytyjskim parlamencie o reparacjach dla Polski

Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, przyjechał do stolicy Wielkiej Brytanii z 2-dniową wizytą mającą na celu przedstawienie raportu reparacji wojennych dla Polski.

Program wizyty był niezwykle intensywny. W pierwszym dniu swojej wizyty wiceszef polskiego MSZ wraz z ambasadorem RP prof. Piotrem Wilczkiem, przedstawicielami Ambasady RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami brytyjskiego Parlamentu, zorganizowanym przez APPG on Poland – All-Party Parliamentary Group on Poland. Spotkaniu przewodniczył Daniel Kawczynski, jedyny brytyjski poseł urodzony w Polsce, a brali w nim udział posłowie i członkowie Izby Gmin i Lordów, między innymi Nia Griffith, Jessica Morden, Damien Moore, lord Rogan, lord Alton of Liverpool i lord Selkirk of Douglas. Minister Mularczyk przedstawił sytuację geopolityczną Polski i podkreślił potrzebę pomocy dla Ukrainy i dla uchodźców, jakiej udziela Polska od pierwszego dnia wojny. Posłowie brytyjscy zainteresowani byli stworzeniem skutecznych polsko-brytyjskich projektów, mających na celu wsparcie Ukrainy.

Zdjęcie: Ambasada RP w Londynie

W kolejnej części spotkania wiceszef polskiego MSZ opowiedział o raporcie, który powstał pod jego kierownictwem. Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej w dniu 1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentował “Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej”. To pierwszy taki szczegółowy raport po II wojnie światowej, które opisuje skalę zbrodni niemieckich wobec narodu polskiego z czasu II wojny światowej i okupacji. Warto przypomnieć, że łączna wartość strat szacowana w zaprezentowanym raporcie wynosi 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln złotych. Posłowie mieli wiele pytań dotyczących legalności tych roszczeń. Poseł Mularczyk wytłumaczył, że “Polska nigdy nie otrzymała reparacji wojennych. Ta kwestia nigdy nie była przedmiotem umowy międzynarodowej, a zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Polska nigdy też z odszkodowań oficjalnie nie zrezygnowała, ani się ich nie zrzekła. Niemcy wykorzystywali sytuację i robili wszystko, żeby ten temat odwlekać w czasie. Musimy o tym mówić głośno i odważnie. Głos wielkiej Brytanii jest tutaj dla nas niezwykle ważny”.

Polityk podkreślił, że warto dokonać porównania i mówić o naszych stratach w kontekście strat wojennych Ukrainy, ponieważ Ukraińcy będą ponosić konsekwencje rosyjskiej agresji przez kolejne dekady. “Niemcy powinni zapłacić odszkodowania Polsce, tak samo jak kiedyś Rosjanie muszą wypłacić zadośćuczynienie Ukraińcom” – powiedział wiceszef polskiego MSZ.  Część posłów i lordów wyraziła zaskoczenie dotychczasowym brakiem wypłaty reparacji i ze zrozumieniem przyjęła kwestię ich zasadności na rzecz Polski.

Po spotkaniu minister Arkadiusz Mularczyk wraz z posłem Danielem Kawczynskim, ambasadorem Piotrem Wilczkiem i całą delegacją udali się do Biblioteki Parlamentu (House of Commons Library), gdzie “Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej” w wersji angielskiej (“The report on the losses suffered by Poland as a result of the German aggression and occupation during the Second World War, 1939-1945”) został przekazany na ręce dyrektora biblioteki Granta Hill-Cawthorne. Opracowanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród pracowników Biblioteki, którzy wyrazili wdzięczność za udostępnienie tak cennego opracowania.

Polityk powiedział portalowi British Poles: “Dzięki zaangażowaniu posła Daniela Kawczynskiego dotarłem do Biblioteki Parlamentu, gdzie złożyłem raport, który pozostanie tam już zawsze jako nasz wkład. Każdy deputowany czy jego asystent będzie miał możliwość wglądu i zapoznania się ze skalą polskich strat wojennych (…) Politycy są często tego zupełnie nieświadomi, a II wojna światowa kojarzy im się wyłącznie z Holokaustem. Dlatego planujemy w najbliższych tygodniach rozpocząć szeroką kampanię informacyjną w Parlamencie Brytyjskim wśród posłów i lordów oraz w mediach brytyjskich. “

Zdjęcie: Ambasada RP w Londynie

Wiceszef polskiego MSZ udał się następnie do Ambasady Rzeczypospolitej, gdzie spotkał się z brytyjskim ministrem d.s. europejskich Leo Docherty, z którym rozmawiał o reparacjach dla Polski, relacjach polsko-brytyjskich, bezpieczeństwie, współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy i przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie.

Drugi dzień swojej wizyty w Zjednoczonym Królestwie minister Mularczyk poświęcił na odwiedzenie ważnych miejsc na polskiej mapie Londynu oraz na spotkania z Polonią. Rozpoczął od wizyty w Instytucie Polskim i Muzeum Generała Sikorskiego.

https://twitter.com/arekmularczyk/status/1651928334979284992?s=20

Polityk odwiedził Ognisko Polskie – Polish Hearth, gdzie wpisał się do księgi pamiątkowej. Następnie pojechał na cmentarz Gunnersbury, gdzie w towarzystwie ambasadora RP prof. Piotra Wilczka złożył wieniec pod Pomnikiem Katyńskim. Inicjatywa uhonorowania Polaków zamordowanych w Katyniu napotykała w Londynie na nieskończoną ilość politycznych przeszkód na przestrzeni lat powojennych. Warto zapoznać się z historią tego odsłoniętego w 1976 roku pomnika w naszym artykule Burzliwa historia powstania Pomnika Katyńskiego w Londynie.

Zdjęcie: British Poles

Po oddaniu hołdu Polakom zamordowanym w Katyniu, minister Mularczyk zapalił znicz na grobie Kazimierza Sabbata, prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1986-89.

Zdjęcie: British Poles

Kościół polski pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w dzielnicy Hammersmith to kolejne miejsce, do którego udała się cała delegacja. Pan minister został oprowadzony po kościele przez księdza Zygmunta Zapaśnika. Parafia powstała w 1961 roku i posiada cenne zbiory, jak na przykład obraz Matki Boskiej Kozielskiej. W kościele podziwiać można m. in. witraże II Korpusu Polskiego gen. Andersa, Lotnictwa Polskiego, Brygady Karpackiej gen. Kopańskiego, 1-ej Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Zdjęcie: British Poles

Obok kościoła znajduje się kolumbarium, gdzie minister Mularczyk zapalił znicz ku pamięci Józefa Mackiewicza i innych wybitnych Polaków pochowanych w tym miejscu.

Zdjęcie: British Poles

Na koniec swojej wizyty minister Arkadiusz Mularczyk w towarzystwie ambasadora RP prof. Piotra Wilczka i delegacji udał się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego POSK. Na miejscu został serdecznie powitany przez prezesa dr Marka Laskiewicza i przedstawicieli zarządu.

Po powitaniu minister Mularczyk udał się do Instytutu Piłsudskiego, gdzie został oprowadzony przez dyrektor Annę Stefanicką. Szczególne zainteresowanie wzbudził hologram Enigmy.

W Bibliotece Polskiej oczekiwała dyrektor dr Dobrosława Platt, która z entuzjazmem oprowadziła swoich gości prezentując imponujące zbiory polskiej literatury i dokumentów.

Popołudniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk polonijnych, podczas którego minister Mularczyk wygłosił wykład na temat reparacji wojennych, podkreślił ważność udziału Polonii we wsparciu tej cennej inicjatywy, a następnie długo odpowiadał na pytania.

Zdjęcie: Ambasada RP w Londynie

Portalowi British Poles minister Arkadiusz Mularczyk powiedział na zakończenie: “W trakcie swoich spotkań przypominam politykom na całym świecie, jak wielkie straty demograficzne i materialne poniosło polskie społeczeństwo w czasie wojny. Tu głęboko liczymy na wsparcie Polonii, bo każde zaangażowanie w propagowanie kwestii reparacji jest dla nas bardzo cenne. To była dobra wizyta, owocna!”

 

Maria Byczynski

Zdjęcie główne: British Poles. Minister Arkadiusz Mularczyk podpisuje kopię raportu o stratach wojennych w Bibliotece House of Commons

Zdjęcia: Ambasada RP w Londynie, British Poles