22 sierpnia – Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia, 2020

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Celem tych działań jest zapobieganie aktom braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących, a także wspieranie skutecznego reagowania na zaistniałe przypadki. Inicjatorem podjęcia prac w tej sprawie była Polska.

W Międzynarodowym Dniu Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie składamy hołd tym, którzy stracili życie, padli ofiarą ataków lub gróźb lub też byli prześladowani z powodu swojej religii lub wyznania.

Na całym świecie wciąż zbyt wiele osób jest dyskryminowanych za to, kim są albo w co wierzą lub nie wierzą. Prześladowania dotykają tych, którzy manifestują swoją religię lub wyznanie poprzez uprawianie kultu i edukację, lub tych, którzy zmieniają bądź porzucają swoje religie lub wyznania. Obecnie największą prześladowaną na tle religijnym grupą są chrześcijanie. Ochrona  mniejszości religijnych w świecie, w szczególności chrześcijan, należy do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Od kilku lat Polska z niepokojem obserwuje  wzrost liczby krajów, w których dochodzi do ograniczenia wolności religijnej i prześladowań grup religijnych. Raporty niezależnych ośrodków badawczych, m.in. amerykańskiego ośrodka Pew Research Center, wskazują, że zjawisko to, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczyło w 2017 r. wszystkich 187 krajów poddanych analizie i wszystkich wspólnot religijnych. Jest to najgorszy wynik odnotowany przez Pew Research Center od czasu rozpoczęcia badań w 2007 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego to wydarzenie.

Jako inicjatywa, której głównym celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, Laboratorium Wolności Religijnej podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Celem tej inicjatywy jest budowanie poczucia solidarności z prześladowanymi, a także podnoszenie świadomości w zakresie innych form naruszania prawa do wolności sumienia i wyznania. Działalność Laboratorium ma prowadzić do uświadamiania opinii publicznej o istnieniu, a wręcz obserwowanym nasileniu takich zjawisk. Poprzez ukazanie niebezpieczeństw wynikających z narastających tendencji do dyskryminowania osób wierzących zamierza ono inspirować społeczeństwo do zapobiegania oraz skutecznego reagowania na akty braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści.

Plan obchodów:

22 sierpnia, godz. 21.00

  • cała Polska – podświetlenie budynków urzędów i instytucji kultury;
  • Dobrzyń nad Wisłą, Góra Zamkowa – zapalenie pochodni w geście solidarności z prześladowanymi;
  • internetowa akcja zapalania świec i zniczy dla upamiętnienia ofiar prześladowań.

Więcej informacji na stronie www.laboratoriumwolnosci.ploraz na FB i Twitterze (@LWR_PL).

Na Facebooku zostało założone wydarzenie dla upamiętnienia dzisiejszego dnia. Można przyłączyć się do niego tutaj.

MODLITWA W INTENCJI PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, 
ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16,33).

Panie Jezu Chryste, który sam doświadczyłeś niezrozumienia i odrzucenia, a wszystkich utrudzonych i obciążonych problemami życia wzywałeś do siebie, aby pokazać im moc miłosierdzia Twego Ojca, wyzwalającego z wszelkiego zła.
Spraw, byśmy dla wszystkich, którzy z powodu miłości Twego imienia doświadczają prześladowań, tortur, poniżania, niesprawiedliwości byli oparciem i źródłem nadziei oraz mocnym głosem w ich obronie. Byśmy wspierali ich nie tylko słowem, lecz również czynem inspirowanym miłością.
Niech ci, którzy tracą pracę, majątek, relacje z bliskimi, dobre imię i szacunek tylko z tego powodu, że są chrześcijanami, mają świadomość, że w oczach Boga żadne dobro, świadectwo i wytrwałość nie zmarnują się. Niech ta pewność towarzyszy Twoim uczniom, bo przecież jesteśmy jak owce posłane między wilki, słuchające bardziej Boga niż ludzi.
A ci, którzy tracą swe życie za wierność Ewangelii, za noszenie symboli religijnych i potajemne przyjmowanie sakramentów, niech znajdą nagrodę w niebie, gdzie będziesz radością wszystkich zbawionych.
Daj naszym czasom pokój, o Panie. Twój pokój. Niech Twój Duch rozgrzeje serca twarde, aby nie skłaniały się ku niegodziwości. Daj swemu Kościołowi moc do wytrwałej służby dla Twego Królestwa i obdarz go jednością, by nigdy nie zapomniał, że gdy cierpi jeden członek Mistycznego Ciała, cierpią wszyscy chrześcijanie, gdziekolwiek mieszkają.
Daj nam wszystkim odwagę, byśmy stawali w obronie słabych, troszczyli się o wspólne dobro i budowali cywilizację opartą na sprawiedliwości i wolności.

 

Opracowała Nel Badowska na podstawie: consilium.europa.eu, gov.pl, swietokrzyskie.pro

Zdjęcie: Twitter @LWR_PL

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: