III Światowe Forum Mediów Polonijnych

2 grudnia, 2020

W dniu 15 listopada 2020 r. odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym  Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz  Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Portal British Poles, jak co roku,  brał udział w tym niezwykle ważnym dla Polonii Forum. Tym razem spotkanie miało miejsce online.

Partnerami Forum była grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja  Informacyjna, PAI i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. 

Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra  Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz  Europejska Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata. 

Tegoroczne Forum było siódmym z kolei spotkaniem, pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie  Fora Mediów Polonijnych, a w 2018 roku Forum przyjęło formułę spotkania światowego.  

W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, Forum Mediów odbyło się w formie wirtualnej na platformie  komunikacyjnej Evenea, na którejzalogowało się i wzięło udział w Forum 106 przedstawicieli mediów polonijnych  (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów i z pięciu kontynentów. 

W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje: 

Dziennikarstwo emigracyjne w historycznym kontekście – prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk   o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie – Przepis na atrakcyjność mediów polonijnych – Sabina Klimek, dr nauk ekonomicznych, konsul RP w Stambule – Ogólne zasady etyki, kodeksu dziennikarskiego i prawa cytatu – Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie   Telewizje Lokalne i Regionalne 

Empatyzacja odbiorcy jako sposób pozyskiwania czytelników – dr Karolina Burno, Katedra Dziennikarstwa na   Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie – Bolączka mediów polonijnych – jak zarabiać na portalu internetowym – Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia – Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych redakcji – Rafał Kozłowicz, specjalista ds. content   marketingu, Grupa Tipmedia.

 

Media polonijne w Europie i na świecie są ściśle związane z realizacją priorytetów polityki polonijnej władz  polskich, spełniają ważną rolę poprzez promowanie języka polskiego oraz służą integracji środowisk polonijnych  i przybliżają je do Kraju. Dla mediów polonijnych ważne jest posiadanie stałej, wspólnej platformy spotkań, którą  zapewniają im organizowane corocznie Fora Mediów, oraz założone z inicjatywy uczestników w 2019 roku  Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zrzeszające dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i  niezależnych dziennikarzy pracujących dla mediów polonijnych. 

Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do nich z prośbą o coroczne kontynuowane  medialnych spotkań.  

Autor: Teresa Sygnarek, Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych

Zdjęcia: British Poles

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: