Muzeum 303 im. Jana Zumbacha w Polsce – VIDEO

15 września, 2021

Mało kto wie, że już od 3 lat w Polsce istnieje Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha znajdujące się w miejscowości Napoleon koło Częstochowy. Muzeum 303 powstało z myślą o bohaterach Dywizjonu 303.       

   

Od dnia 10 października 2017 roku, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego DDK – WM.603.118.2017. ZG, muzeum jest powołane do życia i wpisane do wykazu muzeów prowadzonym w biuletynie informacji Publicznej pod pozycją 384 jako Prywatne Muzeum Lotnictwa.

Zostało uroczyście otwarte 2 września 2018 roku.

Muzeum jest poświęcone Lotnictwu Polskiemu od początków awiacji po czasy obecne, ze szczególnym naciskiem na okres II Wojny Światowej i Bitwy o Anglię. Całość przedsięwzięć związanych z powstaniem muzeum i ekspozycji jest sfinansowana przez pana Tomasza Kajkowskiego, byłego żołnierz zawodowego 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca. Dzięki jego pasji i determinacji ta niezwykła inicjatywa doczekała się realizacji. Na otwarciu były tłumy fanów historii polskiego lotnictwa i stojący cierpliwie w kolejce, by dostać się do środka.

Nasze zbiory i ekspozycja główna poświęcona jest w szczególności Polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię. W swoich założeniach Muzeum 303 realizuje misje upowszechniania wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych historii Lotnictwa Polskiego od początków awiacji na terenach II RP poprzez udział na Polskich lotników na frontach II Wojny Światowej po teraźniejszość.

W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą Lotnictwa Polskiego, 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia RAFu Muzeum 303 brało czynny udział w bardzo wielu wydarzeniach zwianych z tymi obchodami. Były to pikniki lotnicze w Iławie, Katowicach – Muchowcu, Sobieniach Królewskich, Piotrkowie Trybunalskim, AIR SHOW w Poznaniu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Święta Baz Lotniczych w Mińsku Mazowieckim, Malborku, Świdwinie.

Więcej materiałów można obejrzeć na YouTube:

Dywizjon 303  (zwany też  “Dywizjonem Kościuszkowskim”) był  jednym z polskich dywizjonów myśliwskich w  Wielkiej Brytanii. Zorganizowano go w Polskiej Bazie Lotniczej w  Blackpool w  sierpniu 1940 roku, z  pilotów, którzy (chcąc kontynuować walkę przeciw hitlerowskim Niemcom) po  upadku kampanii wrześniowej przedostali się  do Rumunii, a  następnie do  Anglii. Znakami rozpoznawczymi Dywizjonu były: szkarłatne szaliki pilotów i litery RF  wymalowane po  obu stronach kadłubów samolotów. Pierwszym polskim dowódcą Dywizjonu 303  był mjr  Zdzisław Krasnodębski. Dowódcą angielskim: Ronald Kellet.

Wśród polskich pilotów biorących udział w walkach Dywizjonu 303  znaleźli się: Wojciech Januszewicz, Ludwik Paszkiewicz, Zdzisław Henneberg, Wacław Łepkowski, Jan Zumbach, Mirosław Ferić, Kazimierz Daszewski, Witold Łokuciewski, Stefan Karubin,  Eugeniusz  Szaposznikow, Kazimierz Wünsche, Stefan Wojtowicz,  Karol  Krawczyński i  Piotr Gallus. Wszyscy wykazali się  ogromnymi umiejętnościami oraz nieprawdopodobną wręcz odwagą i  męstwem.

Dywizjon 303  był jednym z  dziesięciu dywizjonów myśliwskich lotnictwa polskiego zorganizowanych w  Wielkiej Brytanii. Oprócz Dywizjonu Kościuszkowskiego, broniły jej  jeszcze dywizjony: Poznański, Toruński, Lwowski, Krakowski, Dębliński, Warszawski, Wileński, Ziemi Czerwieńskiej i  Gdański oraz  cztery  dywizjony bombowe. Polscy Piloci uczestniczyli w:  bitwie o  W. Brytanię (1940), obronie wybrzeża (1940 – 45), nalotach na  Niemcy, transportach dla  ruchów oporu w okupowanych krajach Europy, (w  tym do  Polski), w  inwazji aliantów we  Francji (1944) i  w walkach w Tunezji. Winston Churchill powiedział o  nich: “Nigdy w  dziedzinie ludzkich konfliktów tak  wielu nie  zawdzięczało tak  wiele tak  nielicznym”.

Mieliśmy okazję osobiście rozmawiać z pracownikami Muzeum, którzy przyjechali aż do Gdańska zachęcać do jego odwiedzin. Takiemu zaproszeniu trudno się oprzeć więc serdecznie zachęcamy do zwiedzenia muzeum, a kto nie ma takiej możliwości, to zapraszamy na stronę Muzeum. Życzymy wiele satysfakcji ze spotkania z historią lotnictwa.

 

Opracowała: Maria Byczynski

Zdjęcia:  Muzeum 303, British Poles

 

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: