Profesor Tomasz Kaźmierski został rektorem londyńskiego PUNO na kadencję 2021-2025

1 września, 2021

Od 1 września 2021 r. nową kadencję obejmującą lata 2021-2025 rozpoczyna profesor Tomasz Kaźmierski, który większością głosów wygrał wybory na rektora PUNO – Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. PUNO to jedyny polski uniwersytet za granicą. Od czasów II wojny światowej dumnie utrzymuje rodaków w kręgu naszej kultury. 
 
Wybór został potwierdzony przez Senat PUNO na zebraniu dnia 2 sierpnia, zgodnie ze Statutem PUNO.

Rektor udzielił wypowiedzi portalowi British Poles: “Dzisiaj przeżywamy kolejne otwarcie roku akademickiego na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie. Będzie to wyjątkowy rok akademicki, bowiem po długich negocjacjach z polskimi władzami nauki i szkolnictwa wyższego, które miały na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla PUNO, doszło do porozumienia w sprawie włączenia PUNO do polskiego systemu edukacji na szczeblu uniwersyteckim. Tym samym sytuacja na PUNO zmieni się radykalnie, zaś wizja Ojców-Założycieli PUNO zostanie po wielu latach zrealizowana. Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie wraca niejako z emigracji do Ojczyzny, pozostając wiernym swojej misji czyli kształceniu Polaków rozsianych po całym świecie, ale w ramach polskich standardów uniwersyteckich i na równych prawach z innymi polskimi uczelniami”.

Poniżej przedstawiamy krótki życiorys profesora Tomasza Kaźmierskiego:

Tytuł magistra otrzymał w 1973 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a w 1976 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1973-1977 był asystentem na wydziale Elektroniki WAT. W latach 1977-1984 pracował jako adiunkt na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-86 otrzymał grant specjalny z IBM w Hurseley w Wielkiej Brytanii oraz stanowisko Research Fellow w Uniwersytecie w Southampton, gdzie obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

W latach 1989-1990 był wykładowcą w Instytucie Mikroelektroniki Griffith University w Brisbane w Australii, w latach 1991-1992 naukowcem wizytującym IBM Almaden Research Centre w San Jose w Kalifornii w USA, a roku akademickim 2009-2010 profesorem wizytującym w Technische Universitaet Wien w Austrii. W 2010-2014 prowadził wykłady jako profesor zapraszany w Politechnice Warszawskiej. W latach 1999-2005 był przewodniczącym grupy Roboczej Komitetu Standardów Automatyki Projektowania IEEE (IEEE Design Automation Standards Committee), która opracowała język opisu hardware VDHL-AMS używany obecnie w przemyśle automobilowym.

Prof. T. Kaźmierski jest członkiem komitetów programowych i organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 170 prac naukowych, w tym trzech książek naukowych, z dziedziny komputerowego projektowania systemów elektronicznych, modelowania przyrządów półprzewodnikowych w tym tranzystorów z nanorurek węglowych i grafenu, systemów elektronicznych o ultra niskim zużyciu energii, w tym komputerów wieloprocesorowych specjalnych zastosowań. Obecnie uczestniczy, wraz z partnerami z Cambridge University, Imperial College Newcastle University w pięcioletnim projekcie badawczym POETS (Partially Ordered Event Systems), który otrzymał finansowanie 5 mln GBP na badania z zakresu projektowania masowych, równoległych procesorów na bezpośrednich oprogramowalnych macierzach bramek (FPGA).

Profesor T. Kaźmierski został ponownie wybrany przez Senat rektorem PUNO na kadencję w latach 2021-2025. W związku z objęciem stanowiska dzisiaj tj. w dniu 1 września 2021, portal British Poles zwrócił się do Rektora z prośbą o krótki komentarz skierowany do studentów Uniwersytetu: “Dzień 1 września to na PUNO oficjalny początek semestru przed wejściem w nowy rok akademicki. Z radością witam wszystkich studentów PUNO przed mającym się rozpocząć rokiem akademickim. Chciałbym, aby Uniwersytet od dzisiaj stał się dla Was drugim domem, Waszą „małą ojczyzną”. Studia to wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i stopniowego realizowania marzeń, ale też czas na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i przyjaźni. Życzę Wam sukcesów naukowych, satysfakcji ze studiów, dumy z promowania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

Autor: Beata Howe i Maria Byczynski

Zdjęcie: Facebook PUNO

 

 

 

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: